ประมวลการดำเนินการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการของจังหวัดที่เป็นกรณีศึกษาที่ดี (Best practices) / จัดทำโดย กลุ่มพัฒนาระบบสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบราชการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) ; ผู้เขียน ถวิลวดี บุรีกุล ... [และคนอื่น ๆ].  (Text) (Text)

ถวิลวดี บุรีกุล | สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ. กลุ่มพัฒนาระบบสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบราชการ
Call no.: JS7153.3.ก8 ป433 2554Publication: กรุงเทพฯ : กลุ่ม, 2554 [2011]Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2Description: 226 หน้า : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ)Notes: พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 2554.ISBN: 9786167145501Subject(s): การบริหารส่วนจังหวัด -- ไทย -- การมีส่วนร่วมของพลเมืองLOC classification: JS7153.3.ก8 | ป433 2554
Contents:หลักการและเหตุผล -- หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการดำเนินการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการในระดับจังหวัด -- สรุปการดำเนินการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการในระดับจังหวัด -- ประมวลการดำเนินการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการในระดับจังหวัดที่เป็นกรณีศึกษาที่ดี (Best practices) -- ถอดบทเรียนความรู้จากการดำเนินการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการของจังหวัดที่เป็นกรณีศึกษาที่ดี (Best practices) -- ปัจจัยสำเร็จที่มีผลต่อการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมในระดับจังหวัด.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
    Average rating: 0.0 (0 votes)
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JS7153.3.ก8 ป433 2554 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013739652
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Pridi Banomyong Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
JS7153.3.ก8 ป34 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลของชาวบ้าน : JS7153.3.ก8 ป45 การบริหารจัดการของกลุ่มจังหวัดในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระดับพื้นที่ : JS7153.3.ก8 ป46 การศึกษาบทบาทอำนาจหน้าที่ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง / JS7153.3.ก8 ป433 2554 ประมวลการดำเนินการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการของจังหวัดที่เป็นกรณีศึกษาที่ดี (Best practices) / JS7153.3.ก8 ป433 2554ก ประมวลการดำเนินการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการของจังหวัดที่เป็นกรณีศึกษาที่ดี (Best practices) / JS7153.3.ก8 ป442 ยุทธศาสตร์ อบต. : JS7153.3.ก8 พ63 ปัญหาการใช้ดุลพินิจและอำนาจผูกพันที่ราชการส่วนภูมิภาคใช้และมีผลกระทบถึงราชการส่วนท้องถิ่น :

พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 2554.

หลักการและเหตุผล -- หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการดำเนินการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการในระดับจังหวัด -- สรุปการดำเนินการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการในระดับจังหวัด -- ประมวลการดำเนินการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการในระดับจังหวัดที่เป็นกรณีศึกษาที่ดี (Best practices) -- ถอดบทเรียนความรู้จากการดำเนินการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการของจังหวัดที่เป็นกรณีศึกษาที่ดี (Best practices) -- ปัจจัยสำเร็จที่มีผลต่อการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมในระดับจังหวัด.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544