ประมวลการดำเนินการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการของจังหวัดที่เป็นกรณีศึกษาที่ดี (Best practices) / จัดทำโดย กลุ่มพัฒนาระบบสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบราชการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) ; ผู้เขียน ถวิลวดี บุรีกุล ... [และคนอื่น ๆ].  (Text) (Text)

ถวิลวดี บุรีกุล | สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ. กลุ่มพัฒนาระบบสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบราชการ
Call no.: JS7153.3.ก8 ป433 2554Publication: กรุงเทพฯ : กลุ่ม, 2554 [2011]Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2Description: 226 หน้า : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ)Notes: พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 2554.ISBN: 9786167145501Subject(s): การบริหารส่วนจังหวัด -- ไทย -- การมีส่วนร่วมของพลเมืองLOC classification: JS7153.3.ก8 | ป433 2554
Contents:หลักการและเหตุผล -- หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการดำเนินการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการในระดับจังหวัด -- สรุปการดำเนินการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการในระดับจังหวัด -- ประมวลการดำเนินการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการในระดับจังหวัดที่เป็นกรณีศึกษาที่ดี (Best practices) -- ถอดบทเรียนความรู้จากการดำเนินการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการของจังหวัดที่เป็นกรณีศึกษาที่ดี (Best practices) -- ปัจจัยสำเร็จที่มีผลต่อการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมในระดับจังหวัด.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JS7153.3.ก8 ป433 2554 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379015004279
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JS7153.3.ก8 ป433 2554 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013739652
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Pridi Banomyong Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
JS7153.3.ก8 ป34 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลของชาวบ้าน : JS7153.3.ก8 ป45 การบริหารจัดการของกลุ่มจังหวัดในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระดับพื้นที่ : JS7153.3.ก8 ป46 การศึกษาบทบาทอำนาจหน้าที่ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง / JS7153.3.ก8 ป433 2554 ประมวลการดำเนินการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการของจังหวัดที่เป็นกรณีศึกษาที่ดี (Best practices) / JS7153.3.ก8 ป433 2554ก ประมวลการดำเนินการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการของจังหวัดที่เป็นกรณีศึกษาที่ดี (Best practices) / JS7153.3.ก8 ป442 ยุทธศาสตร์ อบต. : JS7153.3.ก8 พ63 ปัญหาการใช้ดุลพินิจและอำนาจผูกพันที่ราชการส่วนภูมิภาคใช้และมีผลกระทบถึงราชการส่วนท้องถิ่น :

พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 2554.

หลักการและเหตุผล -- หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการดำเนินการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการในระดับจังหวัด -- สรุปการดำเนินการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการในระดับจังหวัด -- ประมวลการดำเนินการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการในระดับจังหวัดที่เป็นกรณีศึกษาที่ดี (Best practices) -- ถอดบทเรียนความรู้จากการดำเนินการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการของจังหวัดที่เป็นกรณีศึกษาที่ดี (Best practices) -- ปัจจัยสำเร็จที่มีผลต่อการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมในระดับจังหวัด.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544