นักการเมืองถิ่นจังหวัดเพชรบุรี / ณัชชานุช พิชิตธนารัตน์.  (Text) (Text)

ณัชชานุช พิชิตธนารัตน์
สถาบันพระปกเกล้า
Call no.: JQ1749.ก5 ณ622 2554Series: ชุดสำรวจเพื่อประมวลข้อมูลนักการเมืองถิ่น: เล่มที่ 22.Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2554 [2011]Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Description: xvi, 371 หน้า : ภาพประกอบISBN: 9789744495969Subject(s): นักการเมือง -- ไทย -- เพชรบุรีการหาเสียงเลือกตั้ง -- ไทย -- เพชรบุรีLOC classification: JQ1749.ก5 | ณ622 2554
Contents:บทที่ 1 บทนำ -- บทที่ 2 แนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง -- บทที่ 3 ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดเพชรบุรี -- บทที่ 4 นักการเมืองถิ่นจังหวัดเพชรบุรี -- บทที่ 5 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JQ1749.ก5 ณ622 2554 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013728507
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Pridi Banomyong Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
JQ1749.ก5 ณ42 นักการเมืองถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช / JQ1749.ก5 ณ42 นักการเมืองถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช / JQ1749.ก5 ณ42 นักการเมืองถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช / JQ1749.ก5 ณ622 2554 นักการเมืองถิ่นจังหวัดเพชรบุรี / JQ1749.ก5 ด54 รายงานการวิจัยเรื่องพรรคการเมืองและพฤติกรรมการสื่อสาร ระหว่างการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งทั่วไป 2535 = JQ1749.ก5 ด54 รายงานการวิจัยเรื่องพรรคการเมืองและพฤติกรรมการสื่อสาร ระหว่างการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งทั่วไป 2535 = JQ1749.ก5 ด54 รายงานการวิจัยเรื่องพรรคการเมืองและพฤติกรรมการสื่อสาร ระหว่างการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งทั่วไป 2535 =

บทที่ 1 บทนำ -- บทที่ 2 แนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง -- บทที่ 3 ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดเพชรบุรี -- บทที่ 4 นักการเมืองถิ่นจังหวัดเพชรบุรี -- บทที่ 5 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544