การออกแบบการวิจัย = [Research design] / ผ่องพรรณ ตรัยมงคลกูล, สุภาพ ฉัตราภรณ์.  (Text) (Text)

ผ่องพรรณ ตรัยมงคลกูล
สุภาพ ฉัตราภรณ์
Call no.: H62.5 .ผ52 2555Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2555 [2012]Edition: พิมพ์ครั้งที่ 7, [แก้ไขและเพิ่มเติม]Description: 4, 455 หน้า : ภาพประกอบISBN: 9786165560900Other title: Research design [Parallel title]Subject(s): สังคมศาสตร์ -- วิจัยวิจัยLOC classification: H62.5 | .ผ52 2555
Contents:การวิจัยทางสังคมศาสตร์ : ต่างฐานคิด ต่างแนวทาง -- หลักการออกแบบการวิจัยเชิงปริมาณ -- การวิจัยเชิงทดสอบทางพฤติกรรมศาสตร์ -- การวิจัยเชิงสหสัมพันธ์ -- การวิจัยเชิงสำรวจ -- การวิจัยเชิงเปรียบเทียบสาเหตุ -- การวิจัยเชิงพัฒนาการ -- การศึกษาแบบลุ่มลึกด้วยวิธีวิทยาเชิงคุณภาพ -- จากสังคมศาสตร์เชิงวิพากษ์ สู่การวิจัยเชิงปฏิบัติการ -- การวิจัยแบบผสม : ทางสายกลางของการวิจัย -- คลื่นความคิดใหม่ กับการวิจัยนอกแบบแผน -- การตีพิมพ์เพื่อการสื่อสารงานวิจัย -- บทส่งท้าย ตอกย้ำ-- จิตสำนึกจริยธรรม.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks H62.5 .ผ52 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 03/02/2022 31379012340395
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks H62.5 .ผ52 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 31/05/2022 31379013733556
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks H62.5 .ผ52 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 31/08/2022 31379008434954
รายการจองทั้งหมด: 0

การวิจัยทางสังคมศาสตร์ : ต่างฐานคิด ต่างแนวทาง -- หลักการออกแบบการวิจัยเชิงปริมาณ -- การวิจัยเชิงทดสอบทางพฤติกรรมศาสตร์ -- การวิจัยเชิงสหสัมพันธ์ -- การวิจัยเชิงสำรวจ -- การวิจัยเชิงเปรียบเทียบสาเหตุ -- การวิจัยเชิงพัฒนาการ -- การศึกษาแบบลุ่มลึกด้วยวิธีวิทยาเชิงคุณภาพ -- จากสังคมศาสตร์เชิงวิพากษ์ สู่การวิจัยเชิงปฏิบัติการ -- การวิจัยแบบผสม : ทางสายกลางของการวิจัย -- คลื่นความคิดใหม่ กับการวิจัยนอกแบบแผน -- การตีพิมพ์เพื่อการสื่อสารงานวิจัย -- บทส่งท้าย ตอกย้ำ-- จิตสำนึกจริยธรรม.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544