การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก : รูปแบบการเรียนรู้โดยผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง = [Problem-based learning as a student-centered learning] / บรรณาธิการ วัลลี สัตยาศัย.  (Text) (Text)

วัลลี สัตยาศัย | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะแพทยศาสตร์
Call no.: LB1027.42 .ก6445 2546Publication: [ปทุมธานี] : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2546] [2003]Description: 199 แผ่น : ภาพประกอบOther title: Problem-based learning as a student-centered learning [Parallel title]Subject(s): การเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางLOC classification: LB1027.42 | .ก6445 2546
Contents:บทที่ 1. การเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา / วัลลี สัตยาศัย -- บทที่ 2. การเรียนรู้ของผู้ใหญ่ = Adult learning / ทองจันทร์ หงศ์ลดารมภ์ -- บทที่ 3. การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก = Problem-based learning / วัลลี สัตยาศัย -- บทที่ 4. การสร้างโจทย์ปัญหา = Problem construction / วัลลี สัตยาศัย -- บทที่ 5. บทบาทครูและนักศึกษาในการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก = Role of tutor and student / วัลลี สัตยาศัย -- บทที่ 6. การประเมินการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ BPL = Evaluation in problem-based learning / ชัยพฤกษ์ กุสุมาพรรณโญ, ไวกูณฐ์ สถาปนาวัตร -- บทที่ 7. การสร้างหน่วยการเรียนใน PBL = Block construction / วัลลี สัตยาศัย -- บทที่ 8. ผลของการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก =Outcome of problem-based learning / วัลลี สัตยาศัย -- บทที่ 9. ประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลักที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น / จินตนา สัตยาศัย -- บทที่ 10. ประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลักที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / วัลลี สัตยาศัย -- บทที่ 11. ประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลักที่ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี / ยุวดี ฤาชา, ริจิเรศ ธนูรักษ์, สุจินดา ริมศรีทอง -- บทที่ 12. บทสรุป / วัลลี สัตยาศัย.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ หนังสืออ่านประกอบรายวิชา
Book Book Nongyao Chaiseri Library
General Books General Stacks LB1027.42 .ก6445 2546 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013737607

พศ. 201

รายการจองทั้งหมด: 0

บทที่ 1. การเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา / วัลลี สัตยาศัย -- บทที่ 2. การเรียนรู้ของผู้ใหญ่ = Adult learning / ทองจันทร์ หงศ์ลดารมภ์ -- บทที่ 3. การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก = Problem-based learning / วัลลี สัตยาศัย -- บทที่ 4. การสร้างโจทย์ปัญหา = Problem construction / วัลลี สัตยาศัย -- บทที่ 5. บทบาทครูและนักศึกษาในการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก = Role of tutor and student / วัลลี สัตยาศัย -- บทที่ 6. การประเมินการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ BPL = Evaluation in problem-based learning / ชัยพฤกษ์ กุสุมาพรรณโญ, ไวกูณฐ์ สถาปนาวัตร -- บทที่ 7. การสร้างหน่วยการเรียนใน PBL = Block construction / วัลลี สัตยาศัย -- บทที่ 8. ผลของการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก =Outcome of problem-based learning / วัลลี สัตยาศัย -- บทที่ 9. ประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลักที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น / จินตนา สัตยาศัย -- บทที่ 10. ประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลักที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / วัลลี สัตยาศัย -- บทที่ 11. ประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลักที่ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี / ยุวดี ฤาชา, ริจิเรศ ธนูรักษ์, สุจินดา ริมศรีทอง -- บทที่ 12. บทสรุป / วัลลี สัตยาศัย.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544