หนังสือรวมบทความศาสตร์และศิลป์การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ในมิติสุขภาพ / โดย คณาจารย์กลุ่มชำนาญการสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; บรรณาธิการ วรรณวดี พูลพอกสิน, ชานนท์ โกมลมาลย์.  (Text) (Text)

วรรณวดี พูลพอกสิน, 2516- | ชานนท์ โกมลมาลย์, 2526- | คณาจารย์กลุ่มชำนาญการสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
Call no.: HV687 .ห362 2555Publication: กรุงเทพฯ : คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555 [2012]Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Description: ก-ฉ, 204 หน้า : ภาพประกอบSubject(s): สังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์นักสังคมสงเคราะห์LOC classification: HV687 | .ห362 2555
Contents:ย่างก้าวความเป็นธรรม-- กับหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของไทย / วรรณคดี พูลพอกสิน -- ทบทวนบทบาทการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ / นงลักษณ์ เทพสวัสดิ์ -- ทฤษฎีและทักษะสังคมสงเคราะห์ : หลักและวิธีการนำไปประยุกต์ใช้เพื่อการปฏิบัติงานคลินิก / กิติพัฒน์ นนทปัทมะดุลย์ -- "ชุมชนบำบัด" เพื่อการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ / ชานนท์ โกมลมาลย์ -- การจัดการรายกรณี : เครื่องมือในการประสานบริการอย่างมีประสิทธิภาพ / วิไลภรณ์ โคตรบึงแก -- การฝึกทักษะการเจริญสติ : การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์คลินิกแนวพุทธ / กิติพัฒน์ นนทปัทมะดุลย์ / สุขุมา อรุณจิต.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HV687 .ห362 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012339991
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HV687 .ห362 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012340007
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HV687 .ห362 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013729224
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HV687 .ห362 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013729232
Book Book Nongyao Chaiseri Library
General Books General Stacks HV687 .ห362 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013761425
Book Book Nongyao Chaiseri Library
General Books General Stacks HV687 .ห362 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013761433
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HV687 .ห362 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 15/03/2021 31379013729182
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HV687 .ห362 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 06/03/2021 31379013729190
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
HV687 .ก745 การมีส่วนร่วมและความพึงพอใจของครอบครัวในการดูแลผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในห้องผู้ป่วยหนัก โรงพยาบาลสุไหงโกลก อำเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส = HV687 .ห362 2555 หนังสือรวมบทความศาสตร์และศิลป์การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ในมิติสุขภาพ / HV687 .ห362 2555 หนังสือรวมบทความศาสตร์และศิลป์การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ในมิติสุขภาพ / HV687 .ห362 2555 หนังสือรวมบทความศาสตร์และศิลป์การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ในมิติสุขภาพ / HV687 .ห362 2555 หนังสือรวมบทความศาสตร์และศิลป์การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ในมิติสุขภาพ / HV687 .ห362 2555 หนังสือรวมบทความศาสตร์และศิลป์การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ในมิติสุขภาพ / HV687.5 .ก64 การศึกษาเครื่องชี้วัดทางสังคมเพื่อการพัฒนางานสังคมสงเคราะห์ในระบบงาน สาธารณสุข /

ย่างก้าวความเป็นธรรม-- กับหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของไทย / วรรณคดี พูลพอกสิน -- ทบทวนบทบาทการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ / นงลักษณ์ เทพสวัสดิ์ -- ทฤษฎีและทักษะสังคมสงเคราะห์ : หลักและวิธีการนำไปประยุกต์ใช้เพื่อการปฏิบัติงานคลินิก / กิติพัฒน์ นนทปัทมะดุลย์ -- "ชุมชนบำบัด" เพื่อการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ / ชานนท์ โกมลมาลย์ -- การจัดการรายกรณี : เครื่องมือในการประสานบริการอย่างมีประสิทธิภาพ / วิไลภรณ์ โคตรบึงแก -- การฝึกทักษะการเจริญสติ : การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์คลินิกแนวพุทธ / กิติพัฒน์ นนทปัทมะดุลย์ / สุขุมา อรุณจิต.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544