พระราชบัญญัติคำนำหน้านามหญิง พ.ศ. 2551 : พร้อมทั้งสรุปสาระสำคัญ ประวัติ ความเป็นมา กระบวนการ และขั้นตอนในการตราพระราชบัญญัติดังกล่าวของรัฐสภา (ก.ป. 101/2553) / สำนักกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา.  (Text) (Text)

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. สำนักกฎหมาย
Call no.: 186/2555Publication: กรุงเทพฯ : กลุ่มงานการพิมพ์ สำนักการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2553 [2010]Description: 3, 38 หน้าSubject(s): รูปแบบการเรียกขาน -- ไทยสตรี -- สถานภาพทางกฎหมาย -- ไทย
Contents:พระราชบัญญัติคำนำหน้านามหญิง พ.ศ. 2551 -- ก. สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติคำนำหน้านามหญิง พ.ศ. 2551 -- ข. ประวัติ และความเป็นมาในกระบวนการตราพระราชบัญญัติคำนำหน้านามหญิง พ.ศ. 2551 -- ค. การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคำนำหน้านามบุคคล พ.ศ. ... สภานิติบัญญัติแห่งชาติ -- ง. แผนภูมิแสดงกระบวนการตราพระราชบัญัติของสภานิติบัญญัติแห่งชาติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2549.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Document Document Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Documents Circulation Counter DOC 2010 598586 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014471727
Document Document Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Documents Circulation Counter DOC 2010 598586 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014471735
Document Document Sanya Dharmasakti Library
Documents Circulation Counter DOC 2010 598586 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014471685
Document Document Sanya Dharmasakti Library
Documents Circulation Counter DOC 2010 598586 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014471693
Document Document Sanya Dharmasakti Library
Documents Circulation Counter 186/2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013741153
รายการจองทั้งหมด: 0

พระราชบัญญัติคำนำหน้านามหญิง พ.ศ. 2551 -- ก. สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติคำนำหน้านามหญิง พ.ศ. 2551 -- ข. ประวัติ และความเป็นมาในกระบวนการตราพระราชบัญญัติคำนำหน้านามหญิง พ.ศ. 2551 -- ค. การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคำนำหน้านามบุคคล พ.ศ. ... สภานิติบัญญัติแห่งชาติ -- ง. แผนภูมิแสดงกระบวนการตราพระราชบัญัติของสภานิติบัญญัติแห่งชาติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2549.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544