การปกครองท้องถิ่นไทย : หลักการและมิติใหม่ในอนาคต / โกวิทย์ พวงงาม.  (Text) (Text)

โกวิทย์ พวงงาม
Call no.: JS7402 .ก956 2555Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2555 [2012]Edition: พิมพ์ครั้งที่ 8, แก้ไขเพิ่มเติมDescription: 524 หน้า : ภาพประกอบISBN: 9786162690587Subject(s): การปกครองท้องถิ่น -- ไทยLOC classification: JS7402 | .ก956 2555
Contents:บทนำ: ข้อมูลจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการเปลี่ยนแปลงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -- บทที่ 1. การปกครองท้องถิ่น ความหมาย ความสำคัญ หลักการ และแนวความคิดทฤษฎี -- บทที่ 2. บทเรียนการปกครองท้องถิ่นในต่างประเทศ -- บทที่ 3. การปกครองท้องถิ่นของไทย -- บทที่ 4. องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) -- บทที่ 5. การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยตรงตาม พ.ร.บ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2546 โครงสร้างและดุลอำนาจใหม่ -- บทที่ 6. เทศบาล -- บทที่ 7. การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีโดยตรง : มิติใหม่เทศบาล -- บทที่ 8. การเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล -- บทที่ 9. องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) -- บทที่ 10. การเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลโดยตรง -- บทที่ 11. เมืองพัทยา -- บทที่ 12. กรุงเทพมหานคร -- บทที่ 13. ทิศทางการปกครองท้องถิ่นไทย -- บทที่ 14. องค์กรปกครองท้องถิ่นไทยในมิติใหม่ -- บทที่ 15. ความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย -- บทที่ 16. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทยกับการจัดบริการสาธารณะ -- บทที่ 17. การบริหารงานท้องถิ่น : ยุทธศาสตร์และการสร้างมาตรฐาน.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JS7402 .ก956 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012336492
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JS7402 .ก956 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 13/02/2022 31379013731279
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JS7402 .ก956 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013731287
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JS7402 .ก956 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 31/01/2022 31379013731261
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JS7402 .ก956 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 04/01/2022 31379013731238
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JS7402 .ก956 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 19/02/2022 31379013731246
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JS7402 .ก956 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 31/08/2022 31379013731253
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks JS7402 .ก956 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 23/02/2022 31379013731212
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks JS7402 .ก956 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 03/02/2022 31379013731196
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks JS7402 .ก956 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 16/02/2022 31379013731204
รายการจองทั้งหมด: 0

บทนำ: ข้อมูลจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการเปลี่ยนแปลงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -- บทที่ 1. การปกครองท้องถิ่น ความหมาย ความสำคัญ หลักการ และแนวความคิดทฤษฎี -- บทที่ 2. บทเรียนการปกครองท้องถิ่นในต่างประเทศ -- บทที่ 3. การปกครองท้องถิ่นของไทย -- บทที่ 4. องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) -- บทที่ 5. การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยตรงตาม พ.ร.บ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2546 โครงสร้างและดุลอำนาจใหม่ -- บทที่ 6. เทศบาล -- บทที่ 7. การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีโดยตรง : มิติใหม่เทศบาล -- บทที่ 8. การเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล -- บทที่ 9. องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) -- บทที่ 10. การเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลโดยตรง -- บทที่ 11. เมืองพัทยา -- บทที่ 12. กรุงเทพมหานคร -- บทที่ 13. ทิศทางการปกครองท้องถิ่นไทย -- บทที่ 14. องค์กรปกครองท้องถิ่นไทยในมิติใหม่ -- บทที่ 15. ความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย -- บทที่ 16. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทยกับการจัดบริการสาธารณะ -- บทที่ 17. การบริหารงานท้องถิ่น : ยุทธศาสตร์และการสร้างมาตรฐาน.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544