คู่มือคำอธิบายตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 / สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ.  (Text) (Text)

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
Call no.: JQ1746.ฮ13บ6 ค747 2555Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2555 [2012]Description: 188 หน้า : ภาพประกอบSubject(s): การบริหารงานคุณภาพเบ็ดเสร็จทางราชการ -- ไทยส่วนราชการ -- ไทย -- การจัดการส่วนราชการ -- ไทย -- การประเมินผลLOC classification: JQ1746.ฮ13บ6 | ค747 2555
Contents:ความสำคัญและเหตุผลความจำเป็นในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ -- หลักการและแนวคิดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ -- ความเชื่อมโยงของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐกับเครื่องมือการบริหารจัดการภาครัฐอื่น ๆ -- ตัวชี้วัด "ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 -- คำอธิบายและเกณฑ์การให้คะแนน ตัวชี้วัดที่ 8 "ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ" -- วิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน -- ภาคผนวก ก แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินการ -- ภาคผนวก ข เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับก้าวหน้า (Progressive level) -- ภาคผนวก ค ตัวอย่างการรายงานผลการดำเนินการ รอบ 6 เดือน -- ภาคผนวก ง เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2550 -- ภาคผนวก จ แนวทางจัดทำรายงานผลการดำเนินการเบื้องต้นตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2550 (Application report)
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
    Average rating: 0.0 (0 votes)
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JQ1746.ฮ13บ6 ค747 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013741070
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Pridi Banomyong Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
JQ1746.ฮ13บ4 อ45 ผลกระทบของการย้ายงานต่อผู้ปฏิบัติงาน : JQ1746.ฮ13บ4 อ45 ผลกระทบของการย้ายงานต่อผู้ปฏิบัติงาน : JQ1746.ฮ13บ6 ก73 เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2549 / JQ1746.ฮ13บ6 ค747 2555 คู่มือคำอธิบายตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 / JQ1746.ฮ13บ6 ช493 2553 ประสิทธิผลการนำนโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีไปปฏิบัติในกรมที่ดิน : JQ1746.ฮ13บ6 ช493 2553 ประสิทธิผลการนำนโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีไปปฏิบัติในกรมที่ดิน : JQ1746.ฮ13บ6 พ443 แนวทางการพัฒนาองค์การตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ :

ความสำคัญและเหตุผลความจำเป็นในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ -- หลักการและแนวคิดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ -- ความเชื่อมโยงของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐกับเครื่องมือการบริหารจัดการภาครัฐอื่น ๆ -- ตัวชี้วัด "ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 -- คำอธิบายและเกณฑ์การให้คะแนน ตัวชี้วัดที่ 8 "ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ" -- วิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน -- ภาคผนวก ก แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินการ -- ภาคผนวก ข เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับก้าวหน้า (Progressive level) -- ภาคผนวก ค ตัวอย่างการรายงานผลการดำเนินการ รอบ 6 เดือน -- ภาคผนวก ง เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2550 -- ภาคผนวก จ แนวทางจัดทำรายงานผลการดำเนินการเบื้องต้นตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2550 (Application report)

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544