คู่มือการสื่อสารกฎหมายด้านการอนุรักษ์พลังงาน / สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน.  (Text) (Text)

กระทรวงพลังงาน
Call no.: KPT3431.2 .ค746 2555Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน, [2555] [2012]Description: 97 หน้าSubject(s): การอนุรักษ์พลังงาน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยLOC classification: KPT3431.2 | .ค746 2555
Contents:1 หมวดกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ.) -- พระราชบัญญัติการพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน พ.ศ. 2535 -- พระราชกฤษฎีกากำหนดพลังงานควบคุม พ.ศ. 2497 -- พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพลังงาน พ.ศ. 2497 -- พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 -- พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 -- ตารางเปรียบเทียบพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 เฉพาะมาตราที่แก้ไขตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 (พพ.) -- พระราชกฤษฎีกากำหนดอาคารควบคุม พ.ศ. 2538 -- พระราชกฤษฎีกากำหนดโรงงานควบคุม พ.ศ. 2540 -- 2 หมวดกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ(ชธ.) -- พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 -- พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 -- พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับสถานที่ผลิตปิโตรเลียมในทะเล พ.ศ. 2530 -- พระราชบัญญัติองค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย พ.ศ. 2533 -- 3 ภาคผนวก ก (1) แนวทางการดำเนินการตามกฎหมายด้านการอนุรักษ์พลังงาน -- (2) รูปแบบการสื่อสารกฎหมายอนุรักษ์พลังงาน.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT3431.2 .ค746 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013747002
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT3431.2 .ค746 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013747010
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT3431.2 .ค746 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013758926
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT3431.2 .ค746 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013758934
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT3431.2 .ค746 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013746996
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT3431.2 .ค746 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013746988
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT3431.2 .ค746 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013746962
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT3431.2 .ค746 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013746970
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks KPT3431.2 .ค746 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013758942
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks KPT3431.2 .ค746 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013758959
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Thammasat Library, Pattaya Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
KPT3295 .ธ64 การผลักดันนโยบายโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน : KPT3296 .ก96 ร่างพระราชบัญญัติสภาการเกษตรแห่งชาติ พ.ศ.-- : KPT3431.ก31255ก4 2552 พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550. KPT3431.2 .ค746 2555 คู่มือการสื่อสารกฎหมายด้านการอนุรักษ์พลังงาน / KPT3431.2 .ค746 2555 คู่มือการสื่อสารกฎหมายด้านการอนุรักษ์พลังงาน / KPT3448 .น64 2548 คำอธิบายเรียงมาตราพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 / KPT3480.5 .ป464 การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ = Multimodal transport : หลักการและแนวทางการทำความเข้าใจ พ.ร.บ. การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. 2548 /

1 หมวดกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ.) -- พระราชบัญญัติการพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน พ.ศ. 2535 -- พระราชกฤษฎีกากำหนดพลังงานควบคุม พ.ศ. 2497 -- พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพลังงาน พ.ศ. 2497 -- พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 -- พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 -- ตารางเปรียบเทียบพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 เฉพาะมาตราที่แก้ไขตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 (พพ.) -- พระราชกฤษฎีกากำหนดอาคารควบคุม พ.ศ. 2538 -- พระราชกฤษฎีกากำหนดโรงงานควบคุม พ.ศ. 2540 -- 2 หมวดกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ(ชธ.) -- พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 -- พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 -- พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับสถานที่ผลิตปิโตรเลียมในทะเล พ.ศ. 2530 -- พระราชบัญญัติองค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย พ.ศ. 2533 -- 3 ภาคผนวก ก (1) แนวทางการดำเนินการตามกฎหมายด้านการอนุรักษ์พลังงาน -- (2) รูปแบบการสื่อสารกฎหมายอนุรักษ์พลังงาน.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544