Normal view MARC view ISBD view

ประมวลกฎหมายอาญา ; ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ; พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง / รวบรวมโดย สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์, เผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล.

By: ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ.
Contributor(s): สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์ | เผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล.
Material type: materialTypeLabelBookCall no.: KPT3794.32551.ก52 2555Publication: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดเจริญรัฐการพิมพ์, 2555 [2012]Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4.Description: 176, 308 หน้า.ISBN: 9786169042921.Other title: ประมวลกฎหมายอาญา ; ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (เล่มกลาง ปกอ่อน) | ประมวลกฎหมายอาญา วิธีพิจารณาความอาญา [Spine title].Subject(s): กฎหมายอาญา -- ไทย | วิธีพิจารณาความอาญา -- ไทย | ศาล -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย | ศาลเยาวชนและครอบครัว -- ไทย
Contents:
ประมวลกฎหมายอาญา ภาค 1 บทบัญญัติทั่วไป -- ลักษณะ 1 บทบัญญัติที่ใช้แก่ความผิดทั่วไป -- ลักษณะ 2 บทบัญญัติที่ใช้แก่ความผิดลหุโทษ -- ภาค 2 ความผิด -- ลักษณะ 1 ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร -- ลักษณะ 1/1 ความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้าย -- ลักษณะ 2 ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง -- ลักษณะ 3 ความผิดเกี่ยวกับการยุติธรรม -- ลักษณะ 4 ความผิดเกี่ยวกับศาสนา -- ลักษณะ 5 ความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชน -- ลักษณะ 6 ความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดภยันตรายต่อประชาชน -- ลักษณะ 7 ความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลง -- ลักษณะ 8 ความผิดเกี่ยวกับการค้า -- ลักษณะ 9 ความผิดเกี่ยวกับเพศ -- ลักษณะ 10 ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย -- ลักษณะ 11 ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียง -- ลักษณะ 12 ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ -- ภาค 3 ลหุโทษ -- ระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมว่าด้วยการกำหนดจำนวนชั่วโมงที่ถือเป็นการทำงานหนึ่งวันและแนวปฏิบัติในการให้ทำงานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์แทนค่าปรับ และการเปลี่ยนสถานที่กักขัง พ.ศ. 2546 -- พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 -- กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราในการจ่ายค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2546.
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 1 ข้อความเบื้องต้น -- ลักษณะ 1 หลักทั่วไป -- ลักษณะ 2 อำนาจพนักงานสอบสวนและศาล -- ลักษณะ 3 การฟ้องคดีอาญาและคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา -- ลักษณะ 4 หมายเรียกและหมายอาญา -- ลักษณะ 5 จับ ขัง จำคุก ค้น ปล่อยชั่วคราว -- ภาค 2 สอบสวน -- ลักษณะ 1 หลักทั่วไป -- ลักษณะ 2 การสอบสวน -- ภาค 3 วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น -- ลักษณะ 1 ฟ้องคดีอาญาและไต่สวนมูลฟ้อง -- ลักษณะ 2 การพิจารณา -- ลักษณะ 3 คำพิพากษาและคำสั่ง -- ภาค 4 อุทธรณ์และฎีกา -- ลักษณะ 1 อุทธรณ์ -- ลักษณะ 2 ฎีกา -- ภาค 5 พยานหลักฐาน -- ภาค 6 การบังคับตามคำพิพากษาและค่าธรรมเนียม -- ภาค 7 อภัยโทษ เปลี่ยนโทษหนักเป็นเบาและลดโทษ -- กฎหมายลำดับรอง การสอบสวนความผิดซึ่งมีโทษตามกฎหมายไทยที่ได้กระทำลงนอกราชอาณาจักร -- การออกหมายอาญา -- การปล่อยชั่วคราว -- การจัดหาทนายความให้แก่ผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญา -- อุทธรณ์หรือฎีกาที่ไม่เป็นสาระอันควรแก่การพิจารณา -- กฎกระทรวงที่ออกในปี 2552 ถึง 2554 -- พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ. 2499 -- พระราชบัญญัติให้นำวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใช้บังคับในศาลจังหวัด พ.ศ. 2520.
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
    average rating: 0.0 (0 votes)
Item type Current location Collection Call number Status Date due Barcode Item holds
Reference Reference Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Reference Stacks
Reference Books KPT3794.32551.ก52 2555 (See Similar Items) Show map Available 31379013750717
Total holds: 0
Browsing Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Shelves Close shelf browser
KPT3794.32551.ก52 2551ก ประมวลกฎหมายอาญาและประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 ถึงบรรพ 6 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ. 2551) / KPT3794.32551.ก52 2553 ประมวลกฎหมายอาญา พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ; ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม / KPT3794.32551.ก52 2553 ประมวลกฎหมายอาญา พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ; ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม / KPT3794.32551.ก52 2555 ประมวลกฎหมายอาญา ; ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ; พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง / KPT3794 2560ค พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559 วิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559 วิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. 2559 วิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. 2550 พร้อมกฎหมายลำดับรอง / KPT3794 2560ค พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559 วิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559 วิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. 2559 วิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. 2550 พร้อมกฎหมายลำดับรอง / KPT3794 2562ก ประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญา พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2562 /

ประมวลกฎหมายอาญา ภาค 1 บทบัญญัติทั่วไป -- ลักษณะ 1 บทบัญญัติที่ใช้แก่ความผิดทั่วไป -- ลักษณะ 2 บทบัญญัติที่ใช้แก่ความผิดลหุโทษ -- ภาค 2 ความผิด -- ลักษณะ 1 ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร -- ลักษณะ 1/1 ความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้าย -- ลักษณะ 2 ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง -- ลักษณะ 3 ความผิดเกี่ยวกับการยุติธรรม -- ลักษณะ 4 ความผิดเกี่ยวกับศาสนา -- ลักษณะ 5 ความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชน -- ลักษณะ 6 ความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดภยันตรายต่อประชาชน -- ลักษณะ 7 ความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลง -- ลักษณะ 8 ความผิดเกี่ยวกับการค้า -- ลักษณะ 9 ความผิดเกี่ยวกับเพศ -- ลักษณะ 10 ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย -- ลักษณะ 11 ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียง -- ลักษณะ 12 ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ -- ภาค 3 ลหุโทษ -- ระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมว่าด้วยการกำหนดจำนวนชั่วโมงที่ถือเป็นการทำงานหนึ่งวันและแนวปฏิบัติในการให้ทำงานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์แทนค่าปรับ และการเปลี่ยนสถานที่กักขัง พ.ศ. 2546 -- พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 -- กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราในการจ่ายค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2546.

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 1 ข้อความเบื้องต้น -- ลักษณะ 1 หลักทั่วไป -- ลักษณะ 2 อำนาจพนักงานสอบสวนและศาล -- ลักษณะ 3 การฟ้องคดีอาญาและคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา -- ลักษณะ 4 หมายเรียกและหมายอาญา -- ลักษณะ 5 จับ ขัง จำคุก ค้น ปล่อยชั่วคราว -- ภาค 2 สอบสวน -- ลักษณะ 1 หลักทั่วไป -- ลักษณะ 2 การสอบสวน -- ภาค 3 วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น -- ลักษณะ 1 ฟ้องคดีอาญาและไต่สวนมูลฟ้อง -- ลักษณะ 2 การพิจารณา -- ลักษณะ 3 คำพิพากษาและคำสั่ง -- ภาค 4 อุทธรณ์และฎีกา -- ลักษณะ 1 อุทธรณ์ -- ลักษณะ 2 ฎีกา -- ภาค 5 พยานหลักฐาน -- ภาค 6 การบังคับตามคำพิพากษาและค่าธรรมเนียม -- ภาค 7 อภัยโทษ เปลี่ยนโทษหนักเป็นเบาและลดโทษ -- กฎหมายลำดับรอง การสอบสวนความผิดซึ่งมีโทษตามกฎหมายไทยที่ได้กระทำลงนอกราชอาณาจักร -- การออกหมายอาญา -- การปล่อยชั่วคราว -- การจัดหาทนายความให้แก่ผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญา -- อุทธรณ์หรือฎีกาที่ไม่เป็นสาระอันควรแก่การพิจารณา -- กฎกระทรวงที่ออกในปี 2552 ถึง 2554 -- พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ. 2499 -- พระราชบัญญัติให้นำวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใช้บังคับในศาลจังหวัด พ.ศ. 2520.

There are no comments for this item.

Click on an image to view it in the image viewer

Open Library:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)