กฎหมายเอกชนเปรียบเทียบเบื้องต้น : จารีตโรมันและแองโกลแซกซอน / ประชุม โฉมฉาย.  (Text) (Text)

ประชุม โฉมฉาย
Call no.: K584 .ป462 2555Publication: กรุงเทพฯ : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555 [2012]Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4Description: 198 หน้า : ภาพประกอบNotes: พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ 2551.ISBN: 9789744666314Subject(s): กฎหมายเปรียบเทียบคอมมอนลอว์ซีวิลลอว์LOC classification: K584 | .ป462 2555
Contents:บทที่ 1 กฎหมายเปรียบเทียบและประวัติศาสตร์กฎหมาย -- ลักษณะของกฎหมายหรือนิติศาสตร์เปรียบเทียบ = Comparative law or jurisprudence -- การเปรียบเทียบ common law กับ civil law และ common law กับ civil law มีลักษณะอย่างไร -- บทที่ 2 ประวัติศาสตร์กฎหมายและสถาบันโรมัน -- ประวัติศาสตร์กฎหมายโรมันในสมัยจัสติเนียน -- ภูมิหลังทางการเมืองของช่วงชีวิตแรกของกฎหมายโรมัน -- บทที่ 3 บุคคล -- เปรียบเทียบกฎหมายโรมันว่าด้วยบุคคล (persona) และกฎหมายอื่น -- บทที่ 4 ทรัพย์สิน -- เปรียบเทียบกฎหมายโรมันว่าด้วยทรัพย์หรือทรัพย์สิน (res, bona) และกฎหมายอื่น -- ความหรือการครอบครอง (possessio) ในกฎหมายโรมัน และกฎหมายอื่น -- บทที่ 5 หนี้ -- เปรียบเทียบกฎหมายโรมันว่าด้วยหนี้ (obligatio) และกฎหมายอื่น -- บทที่ 6 มรดก -- เปรียบเทียบกฎหมายมรดกโรมันและกฎหมายอื่น.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks K584 .ป462 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013747572
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks K584 .ป462 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013747614
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks K584 .ป462 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013747622
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks K584 .ป462 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013747630
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks K584 .ป462 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013747648
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks K584 .ป462 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 31/05/2022 31379013747580
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks K584 .ป462 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013747655
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks K584 .ป462 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013747598
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks K584 .ป462 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013747663
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks K584 .ป462 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013747606
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks K584 .ป462 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013747481
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks K584 .ป462 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013747564
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks K584 .ป462 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013747523
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks K584 .ป462 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 31/05/2022 31379013747499
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks K584 .ป462 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013747515
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks K584 .ป462 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013747473
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks K584 .ป462 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013747507
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks K584 .ป462 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013747549
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks K584 .ป462 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013747531
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks K584 .ป462 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013747556
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks K584 .ป462 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013747432
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks K584 .ป462 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013747382
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks K584 .ป462 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013747465
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks K584 .ป462 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 31/05/2022 31379013747424
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks K584 .ป462 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013747408
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks K584 .ป462 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013747390
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks K584 .ป462 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013747457
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks K584 .ป462 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013747416
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks K584 .ป462 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 31/07/2020 31379013747440
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
K584 .ป462 2555 กฎหมายเอกชนเปรียบเทียบเบื้องต้น : จารีตโรมันและแองโกลแซกซอน / K584 .ป462 2555 กฎหมายเอกชนเปรียบเทียบเบื้องต้น : จารีตโรมันและแองโกลแซกซอน / K584 .ป462 2555 กฎหมายเอกชนเปรียบเทียบเบื้องต้น : จารีตโรมันและแองโกลแซกซอน / K584 .ป462 2555 กฎหมายเอกชนเปรียบเทียบเบื้องต้น : จารีตโรมันและแองโกลแซกซอน / K584 .ป462 2555 กฎหมายเอกชนเปรียบเทียบเบื้องต้น : จารีตโรมันและแองโกลแซกซอน / K584 .ป462 2555 กฎหมายเอกชนเปรียบเทียบเบื้องต้น : จารีตโรมันและแองโกลแซกซอน / K584 .ป462 2555 กฎหมายเอกชนเปรียบเทียบเบื้องต้น : จารีตโรมันและแองโกลแซกซอน /

พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ 2551.

บทที่ 1 กฎหมายเปรียบเทียบและประวัติศาสตร์กฎหมาย -- ลักษณะของกฎหมายหรือนิติศาสตร์เปรียบเทียบ = Comparative law or jurisprudence -- การเปรียบเทียบ common law กับ civil law และ common law กับ civil law มีลักษณะอย่างไร -- บทที่ 2 ประวัติศาสตร์กฎหมายและสถาบันโรมัน -- ประวัติศาสตร์กฎหมายโรมันในสมัยจัสติเนียน -- ภูมิหลังทางการเมืองของช่วงชีวิตแรกของกฎหมายโรมัน -- บทที่ 3 บุคคล -- เปรียบเทียบกฎหมายโรมันว่าด้วยบุคคล (persona) และกฎหมายอื่น -- บทที่ 4 ทรัพย์สิน -- เปรียบเทียบกฎหมายโรมันว่าด้วยทรัพย์หรือทรัพย์สิน (res, bona) และกฎหมายอื่น -- ความหรือการครอบครอง (possessio) ในกฎหมายโรมัน และกฎหมายอื่น -- บทที่ 5 หนี้ -- เปรียบเทียบกฎหมายโรมันว่าด้วยหนี้ (obligatio) และกฎหมายอื่น -- บทที่ 6 มรดก -- เปรียบเทียบกฎหมายมรดกโรมันและกฎหมายอื่น.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544