แนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 / กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข.  (Text) (Text)

กรมอนามัย
Call no.: KPT3075 .น85 2553Publication: [นนทบุรี] : กรม, 2553 [2010]Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2Description: 678 หน้า : ภาพประกอบISBN: 9786161104467Subject(s): กฎหมายสาธารณสุข -- ไทยLOC classification: KPT3075 | .น85 2553
Contents:ส่วนที่ 1 แนวทางการยกร่างข้อกำหนดของท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 -- บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย -- บทที่ 2 หลักกฎหมาย และแนวความคิดพื้นฐานในการตราข้อกำหนดของท้องถิ่น -- บทที่ 3 องค์ประกอบและโครงสร้างของข้อกำหนดของท้องถิ่น -- บทที่ 4 บทบัญญัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ที่ให้อำนาจในการตราข้อกำหนดของท้องถิ่น -- ส่วนที่ 2 การปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เรื่อง การอนุญาต การออกคำสั่ง และการยึด อายัด -- บทที่ 5 หลักเกณฑ์การพิจารณาออกใบอนุญาตและออกหนังสือรับรองการแจ้งตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 -- บทที่ 6 เรื่อง กระบวนการออกคำสั่งของเจ้าพนักงานตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 -- บทที่ 7 เรื่อง การยึด การอายัดสิ่งของตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 -- ส่วนที่ 3 แนวทางการปฏิบัติในการเข้าไปดำเนินการแทนผู้รับคำสั่งตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 -- บทที่ 8 ความเป็นมาและความจำเป็นในการเข้าไปดำเนินการแทนผู้รับคำสั่ง -- บทที่ 9 แนวทางการปฏิบัติในการเข้าไปดำเนินการแทนผู้รับคำสั่งตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 -- ส่วนที่ 4 การเปรียบเทียบคดีตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 -- บทที่ 10 เรื่องการเปรียบเทียบคดีตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 -- ส่วนที่ 5 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 -- Public health Act, B.E. 2535 (A.D. 2007).
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Nongyao Chaiseri Library
General Books General Stacks KPT3075 .น85 2553 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013755054
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Nongyao Chaiseri Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
KPT3075.ก35255 ก65 2554 การให้ความยินยอมในการรับบริการสาธารณสุขและความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรา 8 พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 : สรุปผลการเสวนาวิชาการ บทความวิชาการ ถาม-ตอบ การให้ความยินยอมตามมาตรา 8 พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 แนวปฏิบัติต่างประเทศเรื่องการให้ความยินยอมในการรับบริการสาธารณสุข / KPT3075 .ธ44 2552 ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ; พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 / KPT3075 .ธ44 2553 ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ; พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 / KPT3075 .น85 2553 แนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 / KPT3075 .บ325 2547 บทความกฎหมายการสาธารณสุขเพื่อการประชาสัมพันธ์ / KPT3075 .ร62 2558 ร่างธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.-- / KPT3075 .ร542 2552 รวมข้อหารือกฎหมายสาธารณสุข /

ส่วนที่ 1 แนวทางการยกร่างข้อกำหนดของท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 -- บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย -- บทที่ 2 หลักกฎหมาย และแนวความคิดพื้นฐานในการตราข้อกำหนดของท้องถิ่น -- บทที่ 3 องค์ประกอบและโครงสร้างของข้อกำหนดของท้องถิ่น -- บทที่ 4 บทบัญญัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ที่ให้อำนาจในการตราข้อกำหนดของท้องถิ่น -- ส่วนที่ 2 การปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เรื่อง การอนุญาต การออกคำสั่ง และการยึด อายัด -- บทที่ 5 หลักเกณฑ์การพิจารณาออกใบอนุญาตและออกหนังสือรับรองการแจ้งตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 -- บทที่ 6 เรื่อง กระบวนการออกคำสั่งของเจ้าพนักงานตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 -- บทที่ 7 เรื่อง การยึด การอายัดสิ่งของตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 -- ส่วนที่ 3 แนวทางการปฏิบัติในการเข้าไปดำเนินการแทนผู้รับคำสั่งตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 -- บทที่ 8 ความเป็นมาและความจำเป็นในการเข้าไปดำเนินการแทนผู้รับคำสั่ง -- บทที่ 9 แนวทางการปฏิบัติในการเข้าไปดำเนินการแทนผู้รับคำสั่งตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 -- ส่วนที่ 4 การเปรียบเทียบคดีตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 -- บทที่ 10 เรื่องการเปรียบเทียบคดีตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 -- ส่วนที่ 5 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 -- Public health Act, B.E. 2535 (A.D. 2007).

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544