วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2553 / บัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.  (Text) (Text)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์. บัณฑิตศึกษา
Call no.: KPT3 .ว63 2555Publication: [กรุงเทพฯ] : บัณฑิตศึกษา, [2555] [2012]Description: 4, 99 หน้า : ภาพประกอบSubject(s): กฎหมาย -- ไทย -- สาระสังเขปLOC classification: KPT3 | .ว63 2555
Contents:วิทยานิพนธ์หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขากฎหมายเอกชน เรื่อง "ยาเสพติดกับความสัมพันธ์ในสัญญาจ้างแรงงาน / โดย พีระพงศ์ เภรีฤกษ์ -- สาขากฎหมายอาญา เรื่อง "กฎหมายอาญากับความงมงาย" / โดย ศุทธินี อยู่สวัสดิ์ -- สาขากฎหมายมหาชน เรื่อง "ปัญหาการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและการตรวจสอบความชอบด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญของพระราชบัญญัติ" / โดย สุริยัน ปานแป้น -- สาขากฎหมายระหว่างประเทศ เรื่อง "การรับรองและบังคับตามคำพิพากษาศาลต่างประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียน" / โดย อานนท์ ศรีบุญโรจน์ -- สาขากฎหมายธุรกิจ เรื่อง "วิเคราะห์ปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการตั้งราคาเพื่อกำจัดคู่แข่งขัน" / โดย สรวิชญ์ รักชาติ -- สาขากฎหมายการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง "มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจค้าปลีก" / โดย อรทัย แซ่เบ๊ -- สาขากฎหมายภาษี เรื่อง "ภาษีเงินได้ตราสารอนุพันธ์ : การจัดเก็บและการขจัดภาษีซ้อน" / โดย มุทิตา กิติเรียงลาภ -- หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ (ภาคภาษาอังกฤษ) เรื่อง "Liability for cloud computing under copyright law" / โดย สรวัชร วงษ์กวีไพโรจน์ -- เรื่อง "Orphan works : problem and solutions" / โดย เอกรินทร์ เท่งเจียว -- ภาคผนวก รายชื่อวิทยานิพนธ์ที่สำเร็จการศึกษาปี 2553.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks KPT3 .ว63 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013755211
Reference Reference Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Reference Books Reference Stacks KPT3 .ว63 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013755203
Reference Reference Sanya Dharmasakti Library
Reference Books Reference Stacks LAW KPT 2012 600140 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014628292
Reference Reference Sanya Dharmasakti Library
Reference Books Reference Stacks KPT3 .ว63 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013755195
รายการจองทั้งหมด: 0

วิทยานิพนธ์หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขากฎหมายเอกชน เรื่อง "ยาเสพติดกับความสัมพันธ์ในสัญญาจ้างแรงงาน / โดย พีระพงศ์ เภรีฤกษ์ -- สาขากฎหมายอาญา เรื่อง "กฎหมายอาญากับความงมงาย" / โดย ศุทธินี อยู่สวัสดิ์ -- สาขากฎหมายมหาชน เรื่อง "ปัญหาการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและการตรวจสอบความชอบด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญของพระราชบัญญัติ" / โดย สุริยัน ปานแป้น -- สาขากฎหมายระหว่างประเทศ เรื่อง "การรับรองและบังคับตามคำพิพากษาศาลต่างประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียน" / โดย อานนท์ ศรีบุญโรจน์ -- สาขากฎหมายธุรกิจ เรื่อง "วิเคราะห์ปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการตั้งราคาเพื่อกำจัดคู่แข่งขัน" / โดย สรวิชญ์ รักชาติ -- สาขากฎหมายการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง "มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจค้าปลีก" / โดย อรทัย แซ่เบ๊ -- สาขากฎหมายภาษี เรื่อง "ภาษีเงินได้ตราสารอนุพันธ์ : การจัดเก็บและการขจัดภาษีซ้อน" / โดย มุทิตา กิติเรียงลาภ -- หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ (ภาคภาษาอังกฤษ) เรื่อง "Liability for cloud computing under copyright law" / โดย สรวัชร วงษ์กวีไพโรจน์ -- เรื่อง "Orphan works : problem and solutions" / โดย เอกรินทร์ เท่งเจียว -- ภาคผนวก รายชื่อวิทยานิพนธ์ที่สำเร็จการศึกษาปี 2553.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544