การคุ้มครองผู้บริโภคในการใช้บริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ / โดย สุภัทรา รัศมี.  (Text) (Text)

สุภัทรา รัศมี, 2524-
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์
Call no.: KPT3276 .ส7335 2555Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555 [2012]Description: 12, 257 แผ่น : ภาพประกอบOther title: Consumer protection in electronic banking [Added title page title]Subject(s): การคุ้มครองผู้บริโภค -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยการธนาคารทางอินเทอร์เน็ต -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยLOC classification: KPT3276 | .ส7335 2555Dissertation note: วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายธุรกิจ.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
    Average rating: 0.0 (0 votes)
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Thesis Thesis Sanya Dharmasakti Library
Theses Theses Stacks KPT3276 .ส7335 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013756128
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Sanya Dharmasakti Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
KPT3276 .ส23 2556 สคบ. กับการคุ้มครองผู้บริโภค / KPT3276 .ส23 2558 สคบ. กับการคุ้มครองผู้บริโภค / KPT3276 .ส7333 2558 วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พร้อมด้วยพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 ข้อกำหนดของประธานศาลฎีกาว่าด้วยการดำเนินกระบวนการพิจารณาและการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานคดีในคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 ร่างพระราชบัญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค (ฉบับที่ --) พ.ศ. -- (แก้ไขเรื่องหลักเกณฑ์การอุทธรณ์และฎีกาคดีผู้บริโภค) / KPT3276 .ส7335 2555 การคุ้มครองผู้บริโภคในการใช้บริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ / KPT3276 .ส734 2554 คำอธิบายพัฒนาการของกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคของไทย / KPT3276 .อ83 2559 คำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค = KPT3276 .อ83 2562 คำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค = Consumer case procedure law /

วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายธุรกิจ.

Suphatthra Ratsamee.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544