หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรภาครัฐสู่การเป็นประชาคมอาเซียน / ดำเนินการจัดทำโดย สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; หัวหน้าโครงการ ประภัสสร์ เทพชาตรี ; คณะทำงาน อัญชลี เอกภักดีวัฒนกุล, พัชราพร ทิมวัฒน์.  (Text) (Text)

ประภัสสร์ เทพชาตรี
อัญชลี เอกภักดีวัฒนกุล | พัชราพร ทิมวัฒน์ | สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
Call no.: JQ1746.ฮ13ฝ6 ป428 2554Publication: นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, 2554 [2011]Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Description: 71 หน้า : ภาพสีประกอบSubject(s): ไทย -- ข้าราชการและพนักงาน -- การฝึกอบรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ -- การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนLOC classification: JQ1746.ฮ13ฝ6 | ป428 2554
Contents:1 โครงการสร้างความตระหนักรู้ ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน = Introduction to ASEAN community -- 2 โครงการผู้นำไทยในบริบทอาเซียน = Leadership for ASEAN -- 3 โครงการเตรียมความพร้อมผู้บริหารสู่ประชาคมอาเซียน = ASEAN leadership for mid-level management -- 4 โครงการทุนอาเซียน = OCSC talent scholarship in ASEAN -- 5 โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานในประชาคมอาเซียน = ASEAN internship programme -- 6 โครงการผู้เชี่ยวชาญด้านอาเซียน = Mr. and Ms. ASEAN -- สรุป.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JQ1746.ฮ13ฝ6 ป428 2554 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013759460
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JQ1746.ฮ13ฝ6 ป428 2554 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013759478
รายการจองทั้งหมด: 0

1 โครงการสร้างความตระหนักรู้ ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน = Introduction to ASEAN community -- 2 โครงการผู้นำไทยในบริบทอาเซียน = Leadership for ASEAN -- 3 โครงการเตรียมความพร้อมผู้บริหารสู่ประชาคมอาเซียน = ASEAN leadership for mid-level management -- 4 โครงการทุนอาเซียน = OCSC talent scholarship in ASEAN -- 5 โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานในประชาคมอาเซียน = ASEAN internship programme -- 6 โครงการผู้เชี่ยวชาญด้านอาเซียน = Mr. and Ms. ASEAN -- สรุป.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544