สรุปหลักกฎหมายจากคำวินิจฉัยศาลปกครองสูงสุดปี พ.ศ. 2551 (ครึ่งปีหลัง) : ในประเด็นเกี่ยวกับเขตอำนาจของศาลปกครอง / ศูนย์ศึกษาคดีปกครอง สำนักวิจัยและวิชาการ ; คณะทำงาน วิรัช ร่วมพงษ์พัฒนะ ... [และคนอื่น ๆ] ; ผู้เรียบเรียง ณัฐชรี รุจิเรข.  (Text) (Text)

วิรัช ร่วมพงษ์พัฒนะ, 2505- | ณัฐชรี รุจิเรข | สำนักงานศาลปกครอง. ศูนย์ศึกษาคดีปกครอง
Call no.: KPT2764.ก49 ส465 2551Publication: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์, [2552?] [2009?]Description: 7, 122 หน้าSubject(s): วิธีพิจารณาคดีปกครอง -- ไทยเขตอำนาจศาล -- ไทยคำพิพากษาศาล -- ไทยLOC classification: KPT2764.ก49 | ส465 2551
Contents:หลักกฎหมายจากคำวินิจฉัยศาลปกครองสูงสุด ปี พ.ศ. 2551 (ครึ่งปีหลัง) ในประเด็นเกี่ยวกับเขตอำนาจของศาลปกครอง -- 1 ข้อพิจารณาเกี่ยวกับคู่กรณีในคดี -- 1.1 หน่วยงานทางปกครอง -- 1.2 เจ้าหน้าที่ของรัฐ -- 2 ข้อพิจารณาเกี่ยวกับลักษณะของข้อพิพาท -- 2.1 คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ -- 2.2 คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (2) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ -- 2.3 คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (3) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ -- 2.4 คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (4) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ -- 3 คดีพิพาทที่ไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง -- 3.1 กรณีเป็นการกระทำทางปกครองแต่ไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง -- 3.2 คดีพิพาทที่มิได้เกิดจากการกระทำทางปกครอง.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT2764.ก49 ส465 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013759163
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2764.ก49 ส465 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013759155
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
KPT2764.ก48 ส457 2553 สรุปแนวทางการปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด / KPT2764.ก49 ค656 คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 52/2546 เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของศาลปกครองและคณะกรรมการการเลือกตั้ง / KPT2764.ก49 ค656 คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 52/2546 เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของศาลปกครองและคณะกรรมการการเลือกตั้ง / KPT2764.ก49 ส465 2551 สรุปหลักกฎหมายจากคำวินิจฉัยศาลปกครองสูงสุดปี พ.ศ. 2551 (ครึ่งปีหลัง) : KPT2764.ก49 ส475 2554 สรุปหลักกฎหมายจากคำวินิจฉัยศาลปกครองสูงสุด ปี พ.ศ. 2554 : KPT2764.ก67 ก645 2554 หลักประกันสิทธิในการฟ้องคดีต่อศาลปกครอง = KPT2764.ก85 2537 ก62 สรุปผลการประชุมทางวิชาการเรื่องแนวทางและความเหมาะสมของการจัดตั้งศาลปกครองไทย /

หลักกฎหมายจากคำวินิจฉัยศาลปกครองสูงสุด ปี พ.ศ. 2551 (ครึ่งปีหลัง) ในประเด็นเกี่ยวกับเขตอำนาจของศาลปกครอง -- 1 ข้อพิจารณาเกี่ยวกับคู่กรณีในคดี -- 1.1 หน่วยงานทางปกครอง -- 1.2 เจ้าหน้าที่ของรัฐ -- 2 ข้อพิจารณาเกี่ยวกับลักษณะของข้อพิพาท -- 2.1 คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ -- 2.2 คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (2) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ -- 2.3 คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (3) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ -- 2.4 คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (4) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ -- 3 คดีพิพาทที่ไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง -- 3.1 กรณีเป็นการกระทำทางปกครองแต่ไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง -- 3.2 คดีพิพาทที่มิได้เกิดจากการกระทำทางปกครอง.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544