การจัดการปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งในพื้นที่ของเอกชน / โดย สุนทร เปลี่ยนสี.  (Text) (Text)

สุนทร เปลี่ยนสี, 2519-
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์
Call no.: KPT3053 .ส738 2555Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555 [2012]Description: 12, 126 แผ่น : ภาพประกอบOther title: Coastal erosion management in private area [Added title page title]Subject(s): การป้องกันชายฝั่ง -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยการจัดการเขตชายฝั่งทะเล -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยการป้องกันชายฝั่ง -- ไทยการจัดการเขตชายฝั่งทะเล -- ไทยLOC classification: KPT3053 | .ส738 2555Dissertation note: วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
    Average rating: 0.0 (0 votes)
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Thesis Thesis Sanya Dharmasakti Library
Theses Theses Stacks KPT3053 .ส738 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013758355
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
KPT3053 .ม36 2556 มติคณะรัฐมนตรีและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชายฝั่งและทะเล / KPT3053 .ม633 2554 มาตรการทางกฎหมายในการจัดการการกัดเซาะชายฝั่งทะเลบริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง / KPT3053 .ส736 การจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำดอนหอยหลอด จังหวัดสมุทรสงคราม ตามอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ = KPT3053 .ส738 2555 การจัดการปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งในพื้นที่ของเอกชน / KPT3053 .อ644 2554 มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและควบคุมการกัดเซาะชายฝั่งทะเลจากโครงสร้างวิศวกรรมป้องกันชายฝั่ง / KPT3056.ก28 2538 พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) / KPT3056 .พ426 ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 =

วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)

Sunthorn Pliansee

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544