การควบคุมอำนาจดุลพินิจวินิจฉัยของฝ่ายปกครองโดยศาลปกครองไทย : ศึกษาเปรียบเทียบกับศาลปกครองเยอรมันและศาลยุติธรรมแห่งสหภาพยุโรป / โดย สงกรานต์ ป้องบุญจันทร์.  (Text) (Text)

สงกรานต์ ป้องบุญจันทร์, 2525-
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์
Call no.: KPT2790 .ส224 2555Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555 [2012]Description: 11, 154 แผ่นOther title: Margin of judgement and judicial review in the Thai Administrative Court : a comparison with the German Administrative Court and the European Court of Justice [Added title page title]Subject(s): การควบคุมความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำในทางปกครอง -- ไทยการควบคุมความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำในทางปกครอง -- เยอรมนีการควบคุมความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำในทางปกครอง -- กลุ่มประเทศสหภาพยุโรปดุลยพินิจทางการปกครอง -- ไทยดุลยพินิจทางการปกครอง -- เยอรมนีดุลยพินิจทางการปกครอง -- กลุ่มประเทศสหภาพยุโรปLOC classification: KPT2790 | .ส224 2555Dissertation note: วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายมหาชน)
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Thesis Thesis Sanya Dharmasakti Library
Theses Theses Stacks KPT2790 .ส224 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 31/01/2022 31379013758470
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Sanya Dharmasakti Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
KPT2790 .ว62 การเพิกถอนคำสั่งทางปกครองที่ออกโดยไม่ชอบด้วยกระบวนการในการออกคำสั่งทางปกครองโดยศาลปกครอง = Grounds for revision by administrative courts concerning unlawful administrative decisions made inconsistent with its administrative process / KPT2790 .ว456 การควบคุมการกระทำของฝ่ายทหาร = KPT2790 .ศ64 2555 ศาลรัฐธรรมนูญกับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐภายใต้ระบบนิติรัฐ / KPT2790 .ส224 2555 การควบคุมอำนาจดุลพินิจวินิจฉัยของฝ่ายปกครองโดยศาลปกครองไทย : KPT2790 .ส436 2562 คดีปกครองว่าด้วยอายุของอธิการบดีในมหาวิทยาลัยของรัฐ = KPT2790 .ส436 2562 คดีปกครองว่าด้วยอายุของอธิการบดีในมหาวิทยาลัยของรัฐ = KPT2790 .ส436 2562 คดีปกครองว่าด้วยอายุของอธิการบดีในมหาวิทยาลัยของรัฐ =

วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายมหาชน)

Songkrant Pongboonjun

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544