หลักกฎหมายธุรกิจ / พินิจ ทิพย์มณี.  (Text) (Text)

พินิจ ทิพย์มณี
Call no.: KPT920 .พ674 2555Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2555 [2012]Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5, แก้ไขเพิ่มเติมDescription: 397 หน้าISBN: 9786162690747Subject(s): กฎหมายธุรกิจ -- ไทยLOC classification: KPT920 | .พ674 2555
Contents:1 นิติกรรม -- 2 ละเมิด -- 3 สัญญา -- 4 ตัวแทน -- 5 ตัวแทนค้าต่าง -- 6 นายหน้า -- 7 สัญญาจัดตั้งห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท -- 8 ห้างหุ้นส่วนสามัญ -- 9 ห้างหุ้นส่วนจำกัด -- 10 บริษัทจำกัด -- 11 บริษัทมหาชนจำกัด -- 12 ทรัพย์ -- 13 สัญญาซื้อขาย -- 14 ขายฝาก -- 15 ตั๋วเงิน -- 16 ตั๋วแลกเงิน -- 17 ตั๋วสัญญาใช้เงิน -- 18 เช็ค -- 19 สัญญาค้ำประกัน -- 20 สัญญาจำนอง -- 21 สัญญาจำนำ -- 22 สัญญากู้ยืมเงิน -- 23 สัญญาประกันภัย -- 24 ประกันวินาศภัย -- 25 สัญญาประกันชีวิต -- 26 ลิขสิทธิ์ -- 27 สิทธิบัตร -- 28 เครื่องหมายการค้า -- 29 กฎหมายแรงงาน -- 30 กฎหมายว่าด้วยสัญญาจ้างแรงงานตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ -- 31 กฎหมายคุ้มครองแรงงาน -- 32 กฎหมายแรงงานตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 -- 33 กฎหมายแรงงานตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 -- 34 กฎหมายเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาททางธุรกิจ -- ดัชนีค้นคำ -- ดัชนีค้นมาตรา -- ดัชนีค้นคำพิพากษา.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT920 .พ674 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012336609
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT920 .พ674 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013766648
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT920 .พ674 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013766655
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT920 .พ674 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013766580
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT920 .พ674 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013766598
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT920 .พ674 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013766606
รายการจองทั้งหมด: 0

1 นิติกรรม -- 2 ละเมิด -- 3 สัญญา -- 4 ตัวแทน -- 5 ตัวแทนค้าต่าง -- 6 นายหน้า -- 7 สัญญาจัดตั้งห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท -- 8 ห้างหุ้นส่วนสามัญ -- 9 ห้างหุ้นส่วนจำกัด -- 10 บริษัทจำกัด -- 11 บริษัทมหาชนจำกัด -- 12 ทรัพย์ -- 13 สัญญาซื้อขาย -- 14 ขายฝาก -- 15 ตั๋วเงิน -- 16 ตั๋วแลกเงิน -- 17 ตั๋วสัญญาใช้เงิน -- 18 เช็ค -- 19 สัญญาค้ำประกัน -- 20 สัญญาจำนอง -- 21 สัญญาจำนำ -- 22 สัญญากู้ยืมเงิน -- 23 สัญญาประกันภัย -- 24 ประกันวินาศภัย -- 25 สัญญาประกันชีวิต -- 26 ลิขสิทธิ์ -- 27 สิทธิบัตร -- 28 เครื่องหมายการค้า -- 29 กฎหมายแรงงาน -- 30 กฎหมายว่าด้วยสัญญาจ้างแรงงานตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ -- 31 กฎหมายคุ้มครองแรงงาน -- 32 กฎหมายแรงงานตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 -- 33 กฎหมายแรงงานตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 -- 34 กฎหมายเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาททางธุรกิจ -- ดัชนีค้นคำ -- ดัชนีค้นมาตรา -- ดัชนีค้นคำพิพากษา.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544