100 ชื่อลือนาม สงครามไทย-พม่า / ชูชาติ ชุ่มสนิท, วุฒิชาติ ชุ่มสนิท.  (Text) (Text)

ชูชาติ ชุ่มสนิท, 2474-
วุฒิชาติ ชุ่มสนิท
Call no.: DS570.5 .ช726 2555Publication: กรุงเทพฯ : อันพู, 2555 [2012]Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Description: [398] หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่ISBN: 9786169109914Other title: หนึ่งร้อยชื่อลือนาม สงครามไทย-พม่าSubject(s): ไทย -- ชีวประวัติพม่า -- ชีวประวัติLOC classification: DS570.5 | .ช726 2555
Contents:สังเขปแห่งสงคราม ไม้ขีดก้านแรกไม่ได้จุดที่เชียงกรานแต่เป็นทวาย -- 1 สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 3 -- 2 สมเด็จพระไชยราชาธิราช -- 3-4 ดิเอโก ซัวเร ด'อัลเบอร์กาเรีย-ดิเอโก เด กูโต -- 5 สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ -- 6 พระสุริโยทัย -- 7 พระเจ้าตะเบ็งชะเวตี้ -- 8 มหานาค -- 9 พระราเมศวร -- 10 พระบรมดิลก -- 11 พระเทพกษัตรีย์ -- 12 พระยาจักรี -- 13 บุเรงนอง -- 14 พระมหินทราธิราช -- 15 พระสุวัฒน์ -- 16 พระเจ้าแปร -- 17 พระยาราม -- 18 พระศรีเสาวราช -- 19 กามะนี -- 20 ออกพระสุนทรสงคราม -- 21 สมเด็จพระมหาธรรมราชา -- 22 ลักไวทำมู -- 23 พระสุพรรณกัลยา -- 24 สมเด็จพระนเรศวร -- 25 พระมหาอุปราชา มังกะยอชวา -- 26 มหาเถรคันฉ่อง -- 27-28 พระยาเกียรติ-พระยาราม -- 29 สุรกำมา -- 30 ราชมนู -- 31 พระยาชัยบูรณ -- 32 พระยาศรีไสยณรงค์ -- 33 พระเจ้านันทบุเรง -- 34-35 นันทสู-ราชสังครำ -- 36 นายมหานุภาพ -- 37 เจ้ารามราฆพ -- 38 มังจาชะโร -- 39-40 ขุนศรีคชคง-หมื่นภักดีศวร -- 41 สมเด็จพระเอกาทศรถ -- 42 มหาเถรเสียมเพรียม -- 43 พระสังกะทัต -- 44 พระเจ้าปราสาททอง -- 45-46 สมเด็จพระนารายณ์-ออกญาโกษาเหล็ก -- 47 พระเจ้าอลองพญา -- 48 ขุนรองปลัดชู -- 49-50 พระยาเพชรบุรี-พระยาเพชรบุรี -- 51 ชาวบ้านบางระจัน -- 52-53 สุรินทจอข่อง-อากาปันญี -- 54 พระยารัตนาธิเบศ -- 55 นายเริก -- 56 จีนนายก่าย -- 57 มังมหานรธา -- 58 เนเมียวสีหบดี -- 59 เจ้าพระยาพิษณุโลก -- 60 ขุนหลวงหาวัด -- 61 พระเจ้าเอกทัศน์ -- 62 พระเจ้ามังระ -- 63-64 กรมหมื่นเทพพิพิธ-มองย่า -- 65 นายทองอิน --66 สุกี้พระนายกอง -- 67 สมเด็จพระเจ้าตากสิน -- 68-71 พระเชียงเงิน-หลวงราชเสนา หลวงพรหมเสนา-หลวงพิชัยราชา -- 72 ฉับกุงโป -- 73 อะแซหวุ่นกี้ -- 74 พระยาพิชัยดาบหัก -- 75 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก -- 76 กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท -- 77 กรมพระราชวังบวรมหาเสนาภิมุข -- 78 พระเจ้าปดุง -- 79 พระองค์เจ้าขุนเณร -- 80 กรมหลวงจักรเจษฎา -- 81 กรมขุนสุนทรภูเบศน์ -- 82 พระเจ้ากาวิละ -- 83 พระยาสระบุรี -- 84-86 โปมะยุง่วน-โปสุพลา-ธาประกามณี -- 87 พระเจ้าองค์ชี -- 88 มหาโค -- 89 พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย -- 90-91 ท้าวเทพกระษัตรี-ท้าวศรีสุนทร -- 92-93 สมิงอุบากอง-เยสิดองมาก -- 94-95 มังจันจา-สดุแมงกอง -- 96 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว -- 97 พระเจ้าจักกายแมง -- 98-99 เจ้าพระยามหาโยธา-เจ้าพระยามหาโยธา -- 100 กรมหลวงวรวงศาธิราชสนิท -- สังเขปหลังสงคราม.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks DS570.5 .ช726 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012345659
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks DS570.5 .ช726 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013760013
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks DS570.5 .ช726 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013760021
รายการจองทั้งหมด: 0

สังเขปแห่งสงคราม ไม้ขีดก้านแรกไม่ได้จุดที่เชียงกรานแต่เป็นทวาย -- 1 สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 3 -- 2 สมเด็จพระไชยราชาธิราช -- 3-4 ดิเอโก ซัวเร ด'อัลเบอร์กาเรีย-ดิเอโก เด กูโต -- 5 สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ -- 6 พระสุริโยทัย -- 7 พระเจ้าตะเบ็งชะเวตี้ -- 8 มหานาค -- 9 พระราเมศวร -- 10 พระบรมดิลก -- 11 พระเทพกษัตรีย์ -- 12 พระยาจักรี -- 13 บุเรงนอง -- 14 พระมหินทราธิราช -- 15 พระสุวัฒน์ -- 16 พระเจ้าแปร -- 17 พระยาราม -- 18 พระศรีเสาวราช -- 19 กามะนี -- 20 ออกพระสุนทรสงคราม -- 21 สมเด็จพระมหาธรรมราชา -- 22 ลักไวทำมู -- 23 พระสุพรรณกัลยา -- 24 สมเด็จพระนเรศวร -- 25 พระมหาอุปราชา มังกะยอชวา -- 26 มหาเถรคันฉ่อง -- 27-28 พระยาเกียรติ-พระยาราม -- 29 สุรกำมา -- 30 ราชมนู -- 31 พระยาชัยบูรณ -- 32 พระยาศรีไสยณรงค์ -- 33 พระเจ้านันทบุเรง -- 34-35 นันทสู-ราชสังครำ -- 36 นายมหานุภาพ -- 37 เจ้ารามราฆพ -- 38 มังจาชะโร -- 39-40 ขุนศรีคชคง-หมื่นภักดีศวร -- 41 สมเด็จพระเอกาทศรถ -- 42 มหาเถรเสียมเพรียม -- 43 พระสังกะทัต -- 44 พระเจ้าปราสาททอง -- 45-46 สมเด็จพระนารายณ์-ออกญาโกษาเหล็ก -- 47 พระเจ้าอลองพญา -- 48 ขุนรองปลัดชู -- 49-50 พระยาเพชรบุรี-พระยาเพชรบุรี -- 51 ชาวบ้านบางระจัน -- 52-53 สุรินทจอข่อง-อากาปันญี -- 54 พระยารัตนาธิเบศ -- 55 นายเริก -- 56 จีนนายก่าย -- 57 มังมหานรธา -- 58 เนเมียวสีหบดี -- 59 เจ้าพระยาพิษณุโลก -- 60 ขุนหลวงหาวัด -- 61 พระเจ้าเอกทัศน์ -- 62 พระเจ้ามังระ -- 63-64 กรมหมื่นเทพพิพิธ-มองย่า -- 65 นายทองอิน --66 สุกี้พระนายกอง -- 67 สมเด็จพระเจ้าตากสิน -- 68-71 พระเชียงเงิน-หลวงราชเสนา หลวงพรหมเสนา-หลวงพิชัยราชา -- 72 ฉับกุงโป -- 73 อะแซหวุ่นกี้ -- 74 พระยาพิชัยดาบหัก -- 75 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก -- 76 กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท -- 77 กรมพระราชวังบวรมหาเสนาภิมุข -- 78 พระเจ้าปดุง -- 79 พระองค์เจ้าขุนเณร -- 80 กรมหลวงจักรเจษฎา -- 81 กรมขุนสุนทรภูเบศน์ -- 82 พระเจ้ากาวิละ -- 83 พระยาสระบุรี -- 84-86 โปมะยุง่วน-โปสุพลา-ธาประกามณี -- 87 พระเจ้าองค์ชี -- 88 มหาโค -- 89 พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย -- 90-91 ท้าวเทพกระษัตรี-ท้าวศรีสุนทร -- 92-93 สมิงอุบากอง-เยสิดองมาก -- 94-95 มังจันจา-สดุแมงกอง -- 96 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว -- 97 พระเจ้าจักกายแมง -- 98-99 เจ้าพระยามหาโยธา-เจ้าพระยามหาโยธา -- 100 กรมหลวงวรวงศาธิราชสนิท -- สังเขปหลังสงคราม.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544