Normal view MARC view ISBD view

จรรยาแพทย์ / เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี (หม่อมราชวงศ์เปีย มาลากุล) ; รวบรวมโดย ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลขอนแก่น ; บรรณาธิการ เธียรศิริ พงศ์พันธ์, ทองภาส พิรุณสุนทร.

By: พระเสด็จสุเรนทราธิบดี, เจ้าพระยา, 2410-2459.
Contributor(s): เธียรศิริ พงศ์พันธ์ | ทองภาส พิรุณสุนทร | โรงพยาบาลขอนแก่น. ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก.
Material type: materialTypeLabelBookCall no.: W50 .พ46 2550Publication: [กรุงเทพฯ] : หจก.โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา, 2550 [2007]Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Description: 90 หน้า.Notes: พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ 2504 ของ องค์การค้าของคุรุสภา.ISBN: 9789747552638.Subject(s): พระเสด็จสุเรนทราธิบดี, ท่านผู้หญิง, 2414-2503 | จรรยาบรรณทางการแพทย์
Contents:
ตอนที่ 1 ว่าด้วยลักษณะต่างๆ ที่เป็นของกลางของธรรม -- ธรรมคืออะไร ทำไมจึงต้องมี -- ธรรมเป็นเครื่องรักษาความประพฤติให้เที่ยงตรงต่อประโยชน์และประสงค์ของคน -- ธรรมเป็นสิ่งที่ทุกๆ คนจะต้องมี -- ธรรมกับวิชา ไม่ใช่อันเดียวกัน -- ธรรมทั่วไปกับธรรมเฉพาะ -- สัตตสัทธรรม คือธรรมอันดี 7 ข้อ -- สัทธา ความเชื่อ -- หิริ ความขยะแขยงต่อความชั่ว -- โอตตัปปะ ความขยันครั่นคร้ามต่อความชั่ว -- พาหุสัจจะ ความได้ยินมาก ได้ฟังมาก -- วิริยะ ความพากเพียรพยายาม -- สติ ความยั้งคิด ปัญญา ความรู้ประจักษ์ -- กฎ กับ ธรรม เป็นของต่างกัน -- ความชอบธรรม กับ ความผิดธรรม ความชั่ว ไม่ทำเสียเลยดีกว่า -- ตอนที่ 2 ว่าด้วยธรรมเฉพาะสำหรับผู้ที่เป็นแพทย์ -- วิชาสามัญ กับ วิชาพิเศษ -- คุณเครื่องให้สำเร็จความประสงค์ 4 ประการ -- แพทย์เป็นได้ด้วยใจ 3 ประการ -- การเรียนย่อมไม่มีที่สุด -- ธรรมให้เจริญในวิชาแพทย์ 4 ประการ -- ธรรมที่จะให้เป็นแพทย์วิชาดี 4 ประการ -- ธรรมที่ให้คนนิยมนับถือ 4 ประการ -- ธรรมที่จะให้เป็นคนใจดี 4 ประการ -- ธรรมที่ให้เป็นคนเที่ยงธรรม -- ความลำเอียง 4 ประการ -- ราคาคุณของวิชาแพทย์ -- ตอนที่ 3 ว่าด้วยธรรมทั่วไป -- โลกธรรม 8 ประการ -- หนทางที่จะปฏิบัติต่อโลกธรรมฝ่ายละ 3 ประการ -- ลักษณะแห่งความผิดพลาด 3 ประการ -- ใจความสำคัญของผู้ศึกษา 2 ข้อ -- อะไรเป็นผลดี อะไรเป็นผลร้าย -- ผลดีเกิดแต่อะไร ผลร้ายเกิดแต่อะไร -- หนทางที่จะแสวงดี และกำจัดร้าย -- ความฉลาด 3 อย่าง -- หลักเครื่องเทียบเคียงความวินิจฉัย 3 ประการ -- ที่เกิดของปัญญา 3 อย่าง -- ธรรมเป็นเครื่องเจริญ 4 ประการ -- แสดงคุณธรรม 6 ประการ -- รากเง่าของความชั่ว 3 และของความดี 3 -- หนทางไปสู่ความชั่ว 10 และไปสู่ความดี 10 -- ลามกแห่งใจ 16 อย่าง -- เครื่องปกคลุมดวงจิตให้ขุ่นมัว 5 อย่าง -- ธรรมของผู้เป็นใหญ่ 4 ประการ -- เทียบกุศลธรรมที่หักล้างอกุศลธรรม -- ใจความโดยย่อแห่งธรรมของผู้เป็นใหญ่ -- ชำนะตนแหละดีกว่า -- หนทางแห่งความวิวาท 3 ประการ -- ชนะที่จะกลับแพ้ได้ ย่อมไม่เป็นหนทางชนะที่ดี -- ลักษณะที่จะไกล่เกลี่ยข้อวิวาท และลดหย่อนให้แก่กัน -- ตัวอย่างการเอาชนะอธรรมด้วยธรรม พระพุทธพจน์ 4 ข้อ -- ชนะที่ไม่กลับแพ้ได้ ย่อมเป็นหนทางชนะที่ดี -- การคนเพื่อน -- การเลือกเพื่อน -- ลักษณะมิตร 2 อย่าง -- มิตรแท้ 4 จำพวก -- มิตรเทียม 4 จำพวก -- ประโยชน์แห่งการส้องเสพสมาคมกับมิตรที่ดี -- ธรรมสำหรับประคองความสามัคคีในระหว่างเพื่อน 4 ประการ -- ธรรมสำหรับปลูกความเสน่หารักใคร่ 4 ประการ -- คฤหบดีธรรม -- จักร คือล้อเครื่องพาบุคคลให้ถึงโภคทรัพย์ 4 -- ธรรมให้เจริญด้วยโภคสมบัติ 4 ประการ -- ความสุขของผู้ครองเรือน 4 อย่าง -- ตระกูลอันมั่งคั่งจะตั้งอยู่นานไม่ได้เพราะสถาน 4 -- เหตุเครื่องพาไปสู่ความฉิบหาย 6 ประการ -- หน้าที่อันบุคคลพึงอุปการะกันและกัน ธรรมสำคัญเบื้องปลาย 7 ประการ -- ความเป็นผู้รู้จักเหตุ -- ความเป็นผู้รู้จักผล --ความเป็นผู้รู้จักตน -- ความเป็นผู้รู้จักประมาณ -- ความเป็นผู้รู้จักเวลา -- ความเป็นผู้รู้จักประชุมชน -- ความเป็นผู้รู้จักบุคคล -- คำตักเตือนก่อนจบ -- ตักเตือนให้ใช้ความเพียร 4 อย่าง -- เปรียบผู้ศึกษาเหมือนภาชนะ -- นิทานนายเกสี -- การตั้งตัวและรักษาตัวด้วยหลักฐาน -- วุฒิแห่งผู้ควรเป็นข้าราชการ 4 ประการ -- เสวกวัตร -- คำอำนวยพร -- ประสิทธิพร.
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
    average rating: 0.0 (0 votes)

พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ 2504 ของ องค์การค้าของคุรุสภา.

ตอนที่ 1 ว่าด้วยลักษณะต่างๆ ที่เป็นของกลางของธรรม -- ธรรมคืออะไร ทำไมจึงต้องมี -- ธรรมเป็นเครื่องรักษาความประพฤติให้เที่ยงตรงต่อประโยชน์และประสงค์ของคน -- ธรรมเป็นสิ่งที่ทุกๆ คนจะต้องมี -- ธรรมกับวิชา ไม่ใช่อันเดียวกัน -- ธรรมทั่วไปกับธรรมเฉพาะ -- สัตตสัทธรรม คือธรรมอันดี 7 ข้อ -- สัทธา ความเชื่อ -- หิริ ความขยะแขยงต่อความชั่ว -- โอตตัปปะ ความขยันครั่นคร้ามต่อความชั่ว -- พาหุสัจจะ ความได้ยินมาก ได้ฟังมาก -- วิริยะ ความพากเพียรพยายาม -- สติ ความยั้งคิด ปัญญา ความรู้ประจักษ์ -- กฎ กับ ธรรม เป็นของต่างกัน -- ความชอบธรรม กับ ความผิดธรรม ความชั่ว ไม่ทำเสียเลยดีกว่า -- ตอนที่ 2 ว่าด้วยธรรมเฉพาะสำหรับผู้ที่เป็นแพทย์ -- วิชาสามัญ กับ วิชาพิเศษ -- คุณเครื่องให้สำเร็จความประสงค์ 4 ประการ -- แพทย์เป็นได้ด้วยใจ 3 ประการ -- การเรียนย่อมไม่มีที่สุด -- ธรรมให้เจริญในวิชาแพทย์ 4 ประการ -- ธรรมที่จะให้เป็นแพทย์วิชาดี 4 ประการ -- ธรรมที่ให้คนนิยมนับถือ 4 ประการ -- ธรรมที่จะให้เป็นคนใจดี 4 ประการ -- ธรรมที่ให้เป็นคนเที่ยงธรรม -- ความลำเอียง 4 ประการ -- ราคาคุณของวิชาแพทย์ -- ตอนที่ 3 ว่าด้วยธรรมทั่วไป -- โลกธรรม 8 ประการ -- หนทางที่จะปฏิบัติต่อโลกธรรมฝ่ายละ 3 ประการ -- ลักษณะแห่งความผิดพลาด 3 ประการ -- ใจความสำคัญของผู้ศึกษา 2 ข้อ -- อะไรเป็นผลดี อะไรเป็นผลร้าย -- ผลดีเกิดแต่อะไร ผลร้ายเกิดแต่อะไร -- หนทางที่จะแสวงดี และกำจัดร้าย -- ความฉลาด 3 อย่าง -- หลักเครื่องเทียบเคียงความวินิจฉัย 3 ประการ -- ที่เกิดของปัญญา 3 อย่าง -- ธรรมเป็นเครื่องเจริญ 4 ประการ -- แสดงคุณธรรม 6 ประการ -- รากเง่าของความชั่ว 3 และของความดี 3 -- หนทางไปสู่ความชั่ว 10 และไปสู่ความดี 10 -- ลามกแห่งใจ 16 อย่าง -- เครื่องปกคลุมดวงจิตให้ขุ่นมัว 5 อย่าง -- ธรรมของผู้เป็นใหญ่ 4 ประการ -- เทียบกุศลธรรมที่หักล้างอกุศลธรรม -- ใจความโดยย่อแห่งธรรมของผู้เป็นใหญ่ -- ชำนะตนแหละดีกว่า -- หนทางแห่งความวิวาท 3 ประการ -- ชนะที่จะกลับแพ้ได้ ย่อมไม่เป็นหนทางชนะที่ดี -- ลักษณะที่จะไกล่เกลี่ยข้อวิวาท และลดหย่อนให้แก่กัน -- ตัวอย่างการเอาชนะอธรรมด้วยธรรม พระพุทธพจน์ 4 ข้อ -- ชนะที่ไม่กลับแพ้ได้ ย่อมเป็นหนทางชนะที่ดี -- การคนเพื่อน -- การเลือกเพื่อน -- ลักษณะมิตร 2 อย่าง -- มิตรแท้ 4 จำพวก -- มิตรเทียม 4 จำพวก -- ประโยชน์แห่งการส้องเสพสมาคมกับมิตรที่ดี -- ธรรมสำหรับประคองความสามัคคีในระหว่างเพื่อน 4 ประการ -- ธรรมสำหรับปลูกความเสน่หารักใคร่ 4 ประการ -- คฤหบดีธรรม -- จักร คือล้อเครื่องพาบุคคลให้ถึงโภคทรัพย์ 4 -- ธรรมให้เจริญด้วยโภคสมบัติ 4 ประการ -- ความสุขของผู้ครองเรือน 4 อย่าง -- ตระกูลอันมั่งคั่งจะตั้งอยู่นานไม่ได้เพราะสถาน 4 -- เหตุเครื่องพาไปสู่ความฉิบหาย 6 ประการ -- หน้าที่อันบุคคลพึงอุปการะกันและกัน ธรรมสำคัญเบื้องปลาย 7 ประการ -- ความเป็นผู้รู้จักเหตุ -- ความเป็นผู้รู้จักผล --ความเป็นผู้รู้จักตน -- ความเป็นผู้รู้จักประมาณ -- ความเป็นผู้รู้จักเวลา -- ความเป็นผู้รู้จักประชุมชน -- ความเป็นผู้รู้จักบุคคล -- คำตักเตือนก่อนจบ -- ตักเตือนให้ใช้ความเพียร 4 อย่าง -- เปรียบผู้ศึกษาเหมือนภาชนะ -- นิทานนายเกสี -- การตั้งตัวและรักษาตัวด้วยหลักฐาน -- วุฒิแห่งผู้ควรเป็นข้าราชการ 4 ประการ -- เสวกวัตร -- คำอำนวยพร -- ประสิทธิพร.

There are no comments for this item.

Click on an image to view it in the image viewer

Open Library:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)