หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง. เล่ม 1 = Principle of law, civil procedure. [1] / ปริญญา จิตรการนทีกิจ.  (Text) (Text)

ปริญญา จิตรการนทีกิจ, 2496-
Call no.: KPT1710 .ป464 2555 ล. 1Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2555 [2012]Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, แก้ไขเพิ่มเติมDescription: 323 หน้าISBN: 9786162690624Other title: Principle of law, civil procedure. [1] [Parallel title]Subject(s): วิธีพิจารณาความแพ่ง -- ไทยLOC classification: KPT1710 | .ป464 2555 ล. 1
Contents:ส่วนที่ 1 บททั่วไป -- บทที่ 1 อำนาจฟ้อง -- บทที่ 2 เขตอำนาจศาล -- บทที่ 3 คู่ความ -- บทที่ 4 คู่ความร่วม -- บทที่ 5 ร้องสอด -- บทที่ 6 คู่ความมรณะ -- บทที่ 7 การยื่นและการส่งคำคู่ความหรือเอกสาร -- ส่วนที่ 2 วิธีพิจาณาในศาลชั้นต้น -- บทที่ 8 การดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำ -- บทที่ 9 ฟ้องซ้ำ -- บทที่ 10 ฟ้องซ้อน -- บทที่ 11 การทิ้งฟ้อง -- บทที่ 12 การถอนฟ้อง 13 ฟ้องแย้ง -- บทที่ 14 แก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้องหรือคำให้การ -- บทที่ 15 การพิจารณาคดีโดยขาดนัด -- บทที่ 16 การชี้สองสถาน -- บทที่ 17 การยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล -- บทที่ 18 การวินิจฉัยชี้ขาดเบื้องต้นในปัญหาข้อกฎหมาย -- บทที่ 19 คำพิพากษาและคำสั่ง.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
    Average rating: 0.0 (0 votes)
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT1710 .ป464 2555 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012336633
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT1710 .ป464 2555 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013766143
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT1710 .ป464 2555 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013766135
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT1710 .ป464 2555 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013766127
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT1710 .ป464 2555 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013766093
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT1710 .ป464 2555 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013766085
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT1710 .ป464 2555 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013766119
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT1710 .ป464 2555 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013766101
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT1710 .ป464 2555 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379001540203
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT1710 .ป464 2555 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013766077
รายการจองทั้งหมด: 0

ส่วนที่ 1 บททั่วไป -- บทที่ 1 อำนาจฟ้อง -- บทที่ 2 เขตอำนาจศาล -- บทที่ 3 คู่ความ -- บทที่ 4 คู่ความร่วม -- บทที่ 5 ร้องสอด -- บทที่ 6 คู่ความมรณะ -- บทที่ 7 การยื่นและการส่งคำคู่ความหรือเอกสาร -- ส่วนที่ 2 วิธีพิจาณาในศาลชั้นต้น -- บทที่ 8 การดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำ -- บทที่ 9 ฟ้องซ้ำ -- บทที่ 10 ฟ้องซ้อน -- บทที่ 11 การทิ้งฟ้อง -- บทที่ 12 การถอนฟ้อง 13 ฟ้องแย้ง -- บทที่ 14 แก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้องหรือคำให้การ -- บทที่ 15 การพิจารณาคดีโดยขาดนัด -- บทที่ 16 การชี้สองสถาน -- บทที่ 17 การยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล -- บทที่ 18 การวินิจฉัยชี้ขาดเบื้องต้นในปัญหาข้อกฎหมาย -- บทที่ 19 คำพิพากษาและคำสั่ง.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544