นักศึกษาวิชาทหารกับสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 = Reserve officer training cops student (ROTCS) with rights and liberties of people follow Constitution of Kingdom of Thailand B.E. 2550 / อภิรัชศักดิ์ รัชนีวงศ์ หัวหน้าโครงการวิจัย ; พันเอก เสฏฐนันท์ แสงรัตนทองคำ นักวิจัย ; ฉัตรชัย ประคองศักดิ์ ผู้ช่วยนักวิจัย.  (Text) (Text)

อภิรัชศักดิ์ รัชนีวงศ์
เสฏฐนันท์ แสงรัตนทองคำ | ฉัตรชัย ประคองศักดิ์ | กระทรวงยุติธรรม. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
Call no.: KPT2460 .อ463 2555Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม, 2555 [2012]Description: 6, 111 หน้า : ภาพประกอบOther title: Reserve officer training cops student (ROTCS) with rights and liberties of people follow Constitution of Kingdom of Thailand B.E. 2550 [Parallel title]Subject(s): สิทธิพลเมือง -- ไทยนักเรียน -- ไทย -- ทัศนคตินักศึกษาอุดมศึกษา -- ไทย -- ทัศนคติงานวิจัย / ResearchLOC classification: KPT2460 | .อ463 2555
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2460 .อ463 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014104138
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT2460 .อ463 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013765392
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT2460 .อ463 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013765400
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
KPT2460 .อ363 2562 เครื่องมือปกป้องสิทธิเสรีภาพของประชาชนและชุมชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 51 : โครงการศึกษาวิจัยเปรียบเทียบ / KPT2460 .อ363 2562 เครื่องมือปกป้องสิทธิเสรีภาพของประชาชนและชุมชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 51 : โครงการศึกษาวิจัยเปรียบเทียบ / KPT2460 .อ363 2562 เครื่องมือปกป้องสิทธิเสรีภาพของประชาชนและชุมชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 51 : โครงการศึกษาวิจัยเปรียบเทียบ / KPT2460 .อ463 2555 นักศึกษาวิชาทหารกับสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 = KPT2460.A28 2002 Provisions of human rights promotion and protection under the Constitution of the Kingdom of Thailand B.E. 2540 (1997) ; and, National Human Rights Commission Act B.E. 2542 (1999) / KPT2460.A28 2002 Provisions of human rights promotion and protection under the Constitution of the Kingdom of Thailand B.E. 2540 (1997) ; and, National Human Rights Commission Act B.E. 2542 (1999) / KPT2460.A28 2002 Provisions of human rights promotion and protection under the Constitution of the Kingdom of Thailand B.E. 2540 (1997) ; and, National Human Rights Commission Act B.E. 2542 (1999) /

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544