โครงการวิเคราะห์กฎหมายและกฎระเบียบที่สำคัญ โดยเปรียบเทียบกฎหมายและกฎระเบียบต่างประเทศ และจัดทำสรุป : รายงานฉบับสมบูรณ์ / โดย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ; เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ หัวหน้าคณะผู้วิจัย ; วีรวัลย์ ไพบูลย์จิตต์อารี, ธารทิพย์ ศรีสุวรรณเกศ, กิตติพงษ์ เรือนทิพย์ นักวิจัย.  (Text) (Text)

เดือนเด่น นิคมบริรักษ์
วีรวัลย์ ไพบูลย์จิตต์อารี | ธารทิพย์ ศรีสุวรรณเกศ | กิตติพงษ์ เรือนทิพย์ | สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย | สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
Call no.: KPT3249 .ด833 2554Publication: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2554 [2011]Description: 1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ) : ภาพประกอบNotes: เสนอต่อ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม.Subject(s): ธุรกิจขนาดย่อม -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยงานวิจัย / ResearchLOC classification: KPT3249 | .ด833 2554
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT3249 .ด833 2554 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013765376
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT3249 .ด833 2554 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013765384
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Pridi Banomyong Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
KPT3242 .ว64 2558 วาระปฏิรูปที่ 12 : การผูกขาดและการแข่งขันที่เป็นธรรม : การปฏิรูปกฎหมายแข่งขันทางการค้า / KPT3242 .ส456 กฎหมายการแข่งขันทางการค้า : แนวคิดพื้นฐาน เจตนารมณ์ และปัญหา : ฉบับรวมบทความ / KPT3249.ก312548ก4 2548 พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548. KPT3249 .ด833 2554 โครงการวิเคราะห์กฎหมายและกฎระเบียบที่สำคัญ โดยเปรียบเทียบกฎหมายและกฎระเบียบต่างประเทศ และจัดทำสรุป : รายงานฉบับสมบูรณ์ / KPT3249 .ด833 2554 โครงการวิเคราะห์กฎหมายและกฎระเบียบที่สำคัญ โดยเปรียบเทียบกฎหมายและกฎระเบียบต่างประเทศ และจัดทำสรุป : รายงานฉบับสมบูรณ์ / KPT3257.ก28 2557 พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542 / KPT3257.ก28 2557 พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542 /

เสนอต่อ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544