Normal view MARC view ISBD view

สรุปหลักกฎหมายจากคำวินิจฉัยศาลปกครองสูงสุดปี พ.ศ. 2553 (ครึ่งปีแรก) : ประเด็นเกี่ยวกับวิธีพิจารณาคดีปกครอง / ศูนย์ศึกษาคดีปกครอง สำนักวิจัยและวิชาการ ; คณะทำงาน วิริยะ วัฒนสุชาติ ... [และคนอื่น ๆ] ; ผู้เรียบเรียง ณัฐชรี รุจิเรข, ไชยรัตน์ แขวงโสภา.

Contributor(s): วิริยะ วัฒนสุชาติ | ณัฐชรี รุจิเรข | ไชยรัตน์ แขวงโสภา | สำนักงานศาลปกครอง. ศูนย์ศึกษาคดีปกครอง.
Material type: materialTypeLabelBookCall no.: KPT2764.ก49 ส473 2553Publication: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์, [2553] [2010]Description: 4, 69 แผ่น.Subject(s): วิธีพิจารณาคดีปกครอง -- ไทย | คำพิพากษาศาล -- ไทย
Contents:
บทนำ -- วิธีพิจารณาคดีปกครองตามระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม -- ภาค 1 บททั่วไป -- 1 การย่นหรือขยายระยะเวลา (ข้อ 6) -- 2 การดำเนินกระบวนพิจารณาที่ผิดระเบียบ (ข้อ 7) -- 3 การยื่นเอกสารหรือพยานหลักฐานต่อศาล (ข้อ 13) -- ภาค 2 วิธีพิจารณาคดีปกครองในศาลปกครองชั้นต้น -- หมวด 1 การเสนอคำฟ้องและตรวจคำฟ้อง -- 1 การตรวจคำฟ้อง (มาตรา 45 วรรคหนึ่งประกอบข้อ 37 วรรคสอง) -- 2 การแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้อง -- หมวด 2 การแสวงหาข้อเท็จจริง -- ส่วนที่ 1 การแสวงหาข้อเท็จจริงจากคำฟ้อง คำให้การ คำคัดค้านคำให้การ และคำให้การเพิ่มเติม -- การยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น (ข้อ 49/1) -- ส่วนที่ 2 การแสวงหาข้อเท็จจริงของศาล -- อำนาจแสวงหาข้อเท็จจริงของศาล (ข้อ 50) -- หมวด 3 การสรุปสำนวน -- การกำหนดวันสิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริง (ข้อ 62) -- หมวด 4 การรับฟังพยานหลักฐาน -- ดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐาน (ข้อ 65) -- หมวด 5 วิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา -- ส่วนที่ 1 การทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครอง -- 1 การมีคำสั่งเกี่ยวกับคำขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครอง (ข้อ 72 วรรคสาม) -- 2 การยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งเกี่ยวกับคำขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครอง (ข้อ 70 และข้อ 73) -- ส่วนที่ 2 การบรรเทาทุกข์ชั่วคราว -- 1 การมีคำสั่งเกี่ยวกับคำขอบรรเทาทุกข์ชั่วคราว (ข้อ 77)
2 การยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งเกี่ยวกับคำขอบรรเทาทุกข์ชั่วคราว (ข้อ 76) -- หมวด 6 การร้องสอด การรวมคดี การแยกคดี การโอนคดี และการถอนคำฟ้อง -- 1 การร้องสอด (ข้อ 78) -- 2 การถอนคำฟ้อง (ข้อ 82) --หมวด 7 การนั่งพิจารณาและการพิพากษาคดี -- ส่วนที่ 3 การทำคำพิพากษาและคำสั่ง -- 1 ข้อกฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน (ข้อ 92) -- 2 ศาลต้องพิพากษาคดีตรงตามคำขอ -- ภาค 3 วิธีพิจารณาคดีปกครองในศาลปกครองสูงสุด -- 1 คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่ต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ -- 2 ความสมบูรณ์ครบถ้วนของอุทธรณ์ (ข้อ 101) -- 3 การตรวจอุทธรณ์ (ข้อ 104 วรรคสอง และข้อ 108 วรรคหนึ่ง) -- 4 การย้อนสำนวน (ข้อ 112) -- วิธีพิจารณาคดีปกครองตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 -- หมวด 4 วิธีพิจารณาคดีปกครอง -- ส่วนที่ 2 การดำเนินคดีปกครอง -- 1 อำนาจตุลาการศาลปกครองคนเดียว (มาตรา 61) -- 2 การขออนุญาตให้พิจารณาคดีใหม่หรือฟ้องคดีใหม่ (มาตรา 62) -- ส่วนที่ 3 คำพิพากษาหรือคำสั่งคดีปกครอง -- 1 การยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น (มาตรา 73) -- 2 การขอให้ศาลปกครองพิจารณาพิพากษาคดีหรือมีคำสั่งชี้ขาดคดีปกครองใหม่ (มาตรา 75).
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
    average rating: 0.0 (0 votes)
Item type Current location Collection Call number Status Date due Barcode Item holds
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Stacks
General Books KPT2764.ก49 ส473 2553 (See Similar Items) Available 31379013759189
Total holds: 0
Browsing Sanya Dharmasakti Library Shelves Close shelf browser
No cover image available
No cover image available
No cover image available
No cover image available
No cover image available
KPT2764.ก49 ค656 คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 52/2546 เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของศาลปกครองและคณะกรรมการการเลือกตั้ง / KPT2764.ก49 ส47 2553 สรุปหลักกฎหมายจากคำวินิจฉัยศาลปกครองสูงสุดปี พ.ศ. 2553 (ครึ่งปีแรก) : ประเด็นเกี่ยวกับเขตอำนาจศาลปกครองและประเด็นเกี่ยวกับเงื่อนไขการฟ้องคดีปกครอง / KPT2764.ก49 ส465 2551 สรุปหลักกฎหมายจากคำวินิจฉัยศาลปกครองสูงสุดปี พ.ศ. 2551 (ครึ่งปีหลัง) : ในประเด็นเกี่ยวกับเขตอำนาจของศาลปกครอง / KPT2764.ก49 ส473 2553 สรุปหลักกฎหมายจากคำวินิจฉัยศาลปกครองสูงสุดปี พ.ศ. 2553 (ครึ่งปีแรก) : ประเด็นเกี่ยวกับวิธีพิจารณาคดีปกครอง / KPT2764.ก67 ก645 2554 หลักประกันสิทธิในการฟ้องคดีต่อศาลปกครอง = Guarantee of the right to access to the administrative jurisdiction : การสัมมนาวิชาการในโอกาสครบรอบ 10 ปีศาลปกครอง / KPT2764.ก85 2537 ก62 สรุปผลการประชุมทางวิชาการเรื่องแนวทางและความเหมาะสมของการจัดตั้งศาลปกครองไทย / KPT2764.ก85 2537 ก62 สรุปผลการประชุมทางวิชาการเรื่องแนวทางและความเหมาะสมของการจัดตั้งศาลปกครองไทย /

บทนำ -- วิธีพิจารณาคดีปกครองตามระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม -- ภาค 1 บททั่วไป -- 1 การย่นหรือขยายระยะเวลา (ข้อ 6) -- 2 การดำเนินกระบวนพิจารณาที่ผิดระเบียบ (ข้อ 7) -- 3 การยื่นเอกสารหรือพยานหลักฐานต่อศาล (ข้อ 13) -- ภาค 2 วิธีพิจารณาคดีปกครองในศาลปกครองชั้นต้น -- หมวด 1 การเสนอคำฟ้องและตรวจคำฟ้อง -- 1 การตรวจคำฟ้อง (มาตรา 45 วรรคหนึ่งประกอบข้อ 37 วรรคสอง) -- 2 การแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้อง -- หมวด 2 การแสวงหาข้อเท็จจริง -- ส่วนที่ 1 การแสวงหาข้อเท็จจริงจากคำฟ้อง คำให้การ คำคัดค้านคำให้การ และคำให้การเพิ่มเติม -- การยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น (ข้อ 49/1) -- ส่วนที่ 2 การแสวงหาข้อเท็จจริงของศาล -- อำนาจแสวงหาข้อเท็จจริงของศาล (ข้อ 50) -- หมวด 3 การสรุปสำนวน -- การกำหนดวันสิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริง (ข้อ 62) -- หมวด 4 การรับฟังพยานหลักฐาน -- ดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐาน (ข้อ 65) -- หมวด 5 วิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา -- ส่วนที่ 1 การทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครอง -- 1 การมีคำสั่งเกี่ยวกับคำขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครอง (ข้อ 72 วรรคสาม) -- 2 การยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งเกี่ยวกับคำขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครอง (ข้อ 70 และข้อ 73) -- ส่วนที่ 2 การบรรเทาทุกข์ชั่วคราว -- 1 การมีคำสั่งเกี่ยวกับคำขอบรรเทาทุกข์ชั่วคราว (ข้อ 77)

2 การยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งเกี่ยวกับคำขอบรรเทาทุกข์ชั่วคราว (ข้อ 76) -- หมวด 6 การร้องสอด การรวมคดี การแยกคดี การโอนคดี และการถอนคำฟ้อง -- 1 การร้องสอด (ข้อ 78) -- 2 การถอนคำฟ้อง (ข้อ 82) --หมวด 7 การนั่งพิจารณาและการพิพากษาคดี -- ส่วนที่ 3 การทำคำพิพากษาและคำสั่ง -- 1 ข้อกฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน (ข้อ 92) -- 2 ศาลต้องพิพากษาคดีตรงตามคำขอ -- ภาค 3 วิธีพิจารณาคดีปกครองในศาลปกครองสูงสุด -- 1 คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่ต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ -- 2 ความสมบูรณ์ครบถ้วนของอุทธรณ์ (ข้อ 101) -- 3 การตรวจอุทธรณ์ (ข้อ 104 วรรคสอง และข้อ 108 วรรคหนึ่ง) -- 4 การย้อนสำนวน (ข้อ 112) -- วิธีพิจารณาคดีปกครองตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 -- หมวด 4 วิธีพิจารณาคดีปกครอง -- ส่วนที่ 2 การดำเนินคดีปกครอง -- 1 อำนาจตุลาการศาลปกครองคนเดียว (มาตรา 61) -- 2 การขออนุญาตให้พิจารณาคดีใหม่หรือฟ้องคดีใหม่ (มาตรา 62) -- ส่วนที่ 3 คำพิพากษาหรือคำสั่งคดีปกครอง -- 1 การยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น (มาตรา 73) -- 2 การขอให้ศาลปกครองพิจารณาพิพากษาคดีหรือมีคำสั่งชี้ขาดคดีปกครองใหม่ (มาตรา 75).

There are no comments for this item.

Click on an image to view it in the image viewer

Open Library:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)