พระราชบัญญัติการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า พ.ศ. 2542 ; ประกาศคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า ; และ, ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า / สำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า.  (Text) (Text)

สำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า
Call no.: KPT926.2.ล62 พ464 2555Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2555 [2012]Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Description: 1038 หน้าSubject(s): สัญญาซื้อขายสินค้าโคโมดิตี้ล่วงหน้า -- ไทยสินค้าเกษตร -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยLOC classification: KPT926.2.ล62 | พ464 2555
Contents:พระราชบัญญัติการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า พ.ศ. 2542 -- เกี่ยวกับพระราชบัญญัติ -- หมวด 1 การกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า -- ส่วนที่ 1 คณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า -- ส่วนที่ 2 สำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า -- หมวด 2 ธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้า -- ส่วนที่ 1 ผู้ค้าล่วงหน้า นายหน้าซื้อขายล่วงหน้า ที่ปรึกษาการซื้อขายล่วงหน้า ตัวแทนซื้อขายล่วงหน้า และผู้ประกอบการธุรกิจอื่น -- ส่วนที่ 2 ธุรกิจร่วมทุนซื้อขายล่วงหน้า -- ส่วนที่ 3 การพักใช้และเพิกถอนใบอนุญาต และการเลิกประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้า -- หมวด 3 ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า -- ส่วนที่ 1 การจัดตั้ง -- ส่วนที่ 2 คณะกรรมการตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า -- ส่วนที่ 3 สำนักหักบัญชี -- ส่วนที่ 4 กองทุนพัฒนาตลาด -- หมวด 4 การดำเนินงานของตลาด -- ส่วนที่ 1 การซื้อขายล่วงหน้าของสมาชิกและการดำเนินงาน -- ส่วนที่ 2 การจัดทำและการสอบบัญชี -- ส่วนที่ 3 การชี้ขาดข้อพิพาท -- หมวด 5 การควบคุมดูแล -- หมวด 6 คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ -- หมวด 7 พนักงานเจ้าหน้าที่ -- หมวด 8 บทกำหนดโทษ -- บทเฉพาะกาล.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Books General Stacks KPT926.2.ล62 พ464 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013770921
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT926.2.ล62 พ464 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013814737
รายการจองทั้งหมด: 0

พระราชบัญญัติการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า พ.ศ. 2542 -- เกี่ยวกับพระราชบัญญัติ -- หมวด 1 การกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า -- ส่วนที่ 1 คณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า -- ส่วนที่ 2 สำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า -- หมวด 2 ธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้า -- ส่วนที่ 1 ผู้ค้าล่วงหน้า นายหน้าซื้อขายล่วงหน้า ที่ปรึกษาการซื้อขายล่วงหน้า ตัวแทนซื้อขายล่วงหน้า และผู้ประกอบการธุรกิจอื่น -- ส่วนที่ 2 ธุรกิจร่วมทุนซื้อขายล่วงหน้า -- ส่วนที่ 3 การพักใช้และเพิกถอนใบอนุญาต และการเลิกประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้า -- หมวด 3 ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า -- ส่วนที่ 1 การจัดตั้ง -- ส่วนที่ 2 คณะกรรมการตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า -- ส่วนที่ 3 สำนักหักบัญชี -- ส่วนที่ 4 กองทุนพัฒนาตลาด -- หมวด 4 การดำเนินงานของตลาด -- ส่วนที่ 1 การซื้อขายล่วงหน้าของสมาชิกและการดำเนินงาน -- ส่วนที่ 2 การจัดทำและการสอบบัญชี -- ส่วนที่ 3 การชี้ขาดข้อพิพาท -- หมวด 5 การควบคุมดูแล -- หมวด 6 คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ -- หมวด 7 พนักงานเจ้าหน้าที่ -- หมวด 8 บทกำหนดโทษ -- บทเฉพาะกาล.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544