ประมวลแนวคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องกับวงงานรัฐสภา (ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550) / จัดทำโดย กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย สำนักกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา.  (Text) (Text)

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย
Call no.: KPT2620.ก49 2552Publication: กรุงเทพฯ : กลุ่มงาน, 2552 [2009]Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Description: ก-ซ, 652 หน้าSubject(s): ไทย. รัฐสภากฎหมายรัฐธรรมนูญ -- ไทยกฎหมายปกครอง -- ไทยอำนาจในการทำหนังสือสัญญา -- ไทยLOC classification: KPT2620.ก49 | 2552
Contents:ภาค ก. แนวคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการนิติบัญญัติ หรือการควบคุมการตรากฎหมายที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ -- ภาค ข. แนวคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน -- ภาค ค. แนวคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสรรหาหรือการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งในองค์กรต่าง ๆ ตามรัฐธรรมนูญ -- ภาค ง. แนวคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องกับการให้ความเห็นชอบหนังสือสัญญาของรัฐสภา -- ภาค จ. แนวคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม และการดำรงตำแหน่งของสมาชิกรัฐสภา.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2620.ก49 2552 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014797782
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT2620.ก49 2552 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 01/06/2021 31379013774006
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT2620.ก49 2552 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013773990
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2620.ก49 2552 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 31/08/2021 31379013774014
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2620.ก49 2552 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013774022
รายการจองทั้งหมด: 0

ภาค ก. แนวคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการนิติบัญญัติ หรือการควบคุมการตรากฎหมายที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ -- ภาค ข. แนวคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน -- ภาค ค. แนวคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสรรหาหรือการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งในองค์กรต่าง ๆ ตามรัฐธรรมนูญ -- ภาค ง. แนวคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องกับการให้ความเห็นชอบหนังสือสัญญาของรัฐสภา -- ภาค จ. แนวคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม และการดำรงตำแหน่งของสมาชิกรัฐสภา.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544