การใช้ SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ข้อมูล / กัลยา วานิชย์บัญชา.  (Text) (Text)

กัลยา วานิชย์บัญชา
Call no.: HA32 .ก645 2553Publication: [กรุงเทพฯ] : บริษัท ธรรมสาร จำกัด, 2553 [2010]Edition: พิมพ์ครั้งที่ 16Description: xii, 520 หน้า : ภาพประกอบNotes: พิมพ์ซ้ำกับฉบับปรับปรุงใหม่ 2548.ISBN: 9749940598; 9789749940594Subject(s): เอสพีเอสเอส สำหรับวินโดวส์สังคมศาสตร์ -- ระเบียบวิธีทางสถิติ -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์LOC classification: HA32 | .ก645 2553
Contents:บทนำ-ตัวอย่างการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS -- บทที่ 1 การทำวิจัย -- บทที่ 2 ข้อมูล -- บทที่ 3 การสร้างตัวแปรจากแบบสอบถาม -- บทที่ 4 โปรแกรม SPSS for Windows -- บทที่ 5 การสร้างแฟ้มข้อมูลจากแบบสอบถาม -- บทที่ 6 การตรวจสอบการคำนวณ และการเลือกบางส่วนของแฟ้มข้อมูล -- บทที่ 7 การจัดการแฟ้มข้อมูล -- บทที่ 8 การคำนวณค่าสถิติเบื้องต้น -- บทที่ 9 สถิติที่ใช้ในการสรุปข้อมูลเชิงกลุ่ม -- บทที่ 10 สถิติสำหรับข้อมูลเชิงปริมาณ -- บทที่ 11 การใช้คำสั่ง Tables ในการสร้างตารางสรุปลักษณะข้อมูล -- บทที่ 12 การสร้างรายงานด้วยคำสั่ง Report -- บทที่ 13 การวิเคราะห์คำถามที่ตอบได้หลายคำตอบ -- บทที่ 14 การตรวจสอบการแจกแจงของข้อมูล -- บทที่ 15 การประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐาน -- บทที่ 16 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของหลายประชากร หรือการวิเคราะห์ความแปรปรวน -- บทที่ 17 การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับค่าสัดส่วนสำหรับข้อมูลเชิงกลุ่ม -- บทที่ 18 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเชิงกลุ่ม -- บทที่ 19 การวิเคราะห์ระหว่างตัวแปรเชิงปริมาณ 2 ตัว -- บทที่ 20 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรมากกว่า 2 ตัว -- บทที่ 21 การทดสอบที่ไม่ใช้พารามิเตอร์ -- บทที่ 22 การพยากรณ์: การวิเคราะห์ข้อมูลอนุกรมเวลา -- บทที่ 23 การวิเคราะห์ความเชื่อถือได้ -- บทที่ 24 การสร้างและการแก้ไข Chart -- บทที่ 25 การจัดการผลลัพธ์ของ SPSS -- บทที่ 26 การกำหนดรูปแบบของ Input และ Output -- บทที่ 27 การใช้คำสั่ง OLAP cubes ในการสรุปข้อมูล -- บทที่ 28 การใช้คำสั่งใน Syntax -- บทที่ 29 สรุปคำสั่งใน Data Editor Window -- บทที่ 30 สรุปคำสั่งของการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ -- บทที่ 31 ตัวอย่างข้อมูลการวิเคราะห์งานวิจัยด้วย SPSS.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ หนังสืออ่านประกอบรายวิชา
Book Book Nongyao Chaiseri Library
General Books General Stacks HA32 .ก645 2553 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 01/06/2021 31379013774337

RD 700 ภาคการศึกษาที่ 2

รายการจองทั้งหมด: 0

พิมพ์ซ้ำกับฉบับปรับปรุงใหม่ 2548.

บทนำ-ตัวอย่างการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS -- บทที่ 1 การทำวิจัย -- บทที่ 2 ข้อมูล -- บทที่ 3 การสร้างตัวแปรจากแบบสอบถาม -- บทที่ 4 โปรแกรม SPSS for Windows -- บทที่ 5 การสร้างแฟ้มข้อมูลจากแบบสอบถาม -- บทที่ 6 การตรวจสอบการคำนวณ และการเลือกบางส่วนของแฟ้มข้อมูล -- บทที่ 7 การจัดการแฟ้มข้อมูล -- บทที่ 8 การคำนวณค่าสถิติเบื้องต้น -- บทที่ 9 สถิติที่ใช้ในการสรุปข้อมูลเชิงกลุ่ม -- บทที่ 10 สถิติสำหรับข้อมูลเชิงปริมาณ -- บทที่ 11 การใช้คำสั่ง Tables ในการสร้างตารางสรุปลักษณะข้อมูล -- บทที่ 12 การสร้างรายงานด้วยคำสั่ง Report -- บทที่ 13 การวิเคราะห์คำถามที่ตอบได้หลายคำตอบ -- บทที่ 14 การตรวจสอบการแจกแจงของข้อมูล -- บทที่ 15 การประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐาน -- บทที่ 16 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของหลายประชากร หรือการวิเคราะห์ความแปรปรวน -- บทที่ 17 การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับค่าสัดส่วนสำหรับข้อมูลเชิงกลุ่ม -- บทที่ 18 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเชิงกลุ่ม -- บทที่ 19 การวิเคราะห์ระหว่างตัวแปรเชิงปริมาณ 2 ตัว -- บทที่ 20 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรมากกว่า 2 ตัว -- บทที่ 21 การทดสอบที่ไม่ใช้พารามิเตอร์ -- บทที่ 22 การพยากรณ์: การวิเคราะห์ข้อมูลอนุกรมเวลา -- บทที่ 23 การวิเคราะห์ความเชื่อถือได้ -- บทที่ 24 การสร้างและการแก้ไข Chart -- บทที่ 25 การจัดการผลลัพธ์ของ SPSS -- บทที่ 26 การกำหนดรูปแบบของ Input และ Output -- บทที่ 27 การใช้คำสั่ง OLAP cubes ในการสรุปข้อมูล -- บทที่ 28 การใช้คำสั่งใน Syntax -- บทที่ 29 สรุปคำสั่งใน Data Editor Window -- บทที่ 30 สรุปคำสั่งของการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ -- บทที่ 31 ตัวอย่างข้อมูลการวิเคราะห์งานวิจัยด้วย SPSS.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544