คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยห้างหุ้นส่วนและบริษัท / จันตรี สินศุภฤกษ์.  (Text) (Text)

จันตรี สินศุภฤกษ์
Call no.: KPT1045 .จ63 2555Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2555 [2012]Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3Description: 228 หน้า : ภาพประกอบNotes: พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขเพิ่มเติม 2554.ISBN: 9786162690785Other title: กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยห้างหุ้นส่วนและบริษัท [Spine title]Subject(s): หุ้นส่วน -- ไทยกฎหมายบริษัท -- ไทยLOC classification: KPT1045 | .จ63 2555
Contents:บทที่ 1 บททั่วไป -- 1 รูปแบบขององค์กรธุรกิจตามกฎหมายไทย -- 2 เหตุที่นิยมประกอบธุรกิจในรูปของนิติบุคคล -- บทที่ 2 หลักเกณฑ์พื้นฐานของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท -- 1 ความหมายและหลักเกณฑ์พื้นฐานของสัญญาจัดตั้งห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท -- 2 ประเภทของห้างหุ้นส่วนและบริษัท -- บทที่ 3 ห้างหุ้นส่วน -- 1 หลักเกณฑ์ทั่วไปของห้างหุ้นส่วนสามัญ ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน และห้างหุ้นส่วนจำกัด -- 2 สาระสำคัญของห้างหุ้นส่วนแต่ละประเภทโดยเปรียบเทียบ -- บทที่ 4 บริษัทจำกัด -- 1 ลักษณะทั่วไปของบริษัทจำกัด -- 2 การจัดตั้งบริษัทจำกัด -- 3 หุ้นและผู้ถือหุ้น -- 4 กรรมการบริษัท -- 5 การประชุมใหญ่ -- 6 บัญชีงบดุลและการสอบบัญชี -- 7 เงินปันผลและเงินสำรอง -- 8 การตรวจการงานของบริษัท -- 9 การเพิ่มทุน -- 10 การลดทุน -- 11 การควบบริษัท -- 12 การเลิกบริษัท -- 13 การชำระบัญชีบริษัท.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT1045 .จ63 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012336419
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT1045 .จ63 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013774568
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT1045 .จ63 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 10/02/2019 31379013774576
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT1045 .จ63 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013774550
รายการจองทั้งหมด: 0

พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขเพิ่มเติม 2554.

บทที่ 1 บททั่วไป -- 1 รูปแบบขององค์กรธุรกิจตามกฎหมายไทย -- 2 เหตุที่นิยมประกอบธุรกิจในรูปของนิติบุคคล -- บทที่ 2 หลักเกณฑ์พื้นฐานของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท -- 1 ความหมายและหลักเกณฑ์พื้นฐานของสัญญาจัดตั้งห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท -- 2 ประเภทของห้างหุ้นส่วนและบริษัท -- บทที่ 3 ห้างหุ้นส่วน -- 1 หลักเกณฑ์ทั่วไปของห้างหุ้นส่วนสามัญ ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน และห้างหุ้นส่วนจำกัด -- 2 สาระสำคัญของห้างหุ้นส่วนแต่ละประเภทโดยเปรียบเทียบ -- บทที่ 4 บริษัทจำกัด -- 1 ลักษณะทั่วไปของบริษัทจำกัด -- 2 การจัดตั้งบริษัทจำกัด -- 3 หุ้นและผู้ถือหุ้น -- 4 กรรมการบริษัท -- 5 การประชุมใหญ่ -- 6 บัญชีงบดุลและการสอบบัญชี -- 7 เงินปันผลและเงินสำรอง -- 8 การตรวจการงานของบริษัท -- 9 การเพิ่มทุน -- 10 การลดทุน -- 11 การควบบริษัท -- 12 การเลิกบริษัท -- 13 การชำระบัญชีบริษัท.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544