ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป : เตรียมสอบเข้านิติศาสตร์ / พรรษวัฒน์ พูนทองพันธ์, ประพัฒน์พงศ์ ปรีชา, อนุวัฒน์ บุญนันท์.  (Text) (Text)

พรรษวัฒน์ พูนทองพันธ์, 2528-
ประพัฒน์พงศ์ ปรีชา | อนุวัฒน์ บุญนันท์
Call no.: KPT68 .พ445 2555Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2555 [2012]Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5, แก้ไขเพิ่มเติมDescription: 325 หน้าISBN: 9786162690716Other title: เตรียมสอบเข้านิติศาสตร์ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป [Spine title]Subject(s): กฎหมาย -- ไทยกฎหมาย -- ไทย -- คำถามและแบบฝึกหัดLOC classification: KPT68 | .พ445 2555
Contents:ภาค 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป -- บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป -- ภาค 2 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ -- บทที่ 2 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ -- บทที่ 3 กฎหมายลักษณะบุคคล -- บทที่ 4 กฎหมายลักษณะนิติกรรม -- บทที่ 5 กฎหมายลักษณะหนี้ -- บทที่ 6 กฎหมายลักษณะเอกเทศสัญญา -- บทที่ 7 กฎหมายลักษณะทรัพย์สิน -- บทที่ 8 กฎหมายลักษณะครอบครัว -- บทที่ 9 กฎหมายลักษณะมรดก -- ภาค 3 กฎหมายอาญา -- บทที่ 10 กฎหมายอาญาภาคทั่วไป -- บทที่ 11 กฎหมายอาญาภาคความผิด -- ภาค 4 กฎหมายมหาชน -- บทที่ 12 กฎหมายรัฐธรรมนูญ -- บทที่ 13 กฎหมายปกครอง -- ภาค 5 กฎหมายพิเศษ -- บทที่ 14 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา -- บทที่ 15 กฎหมายที่ใช้ในชีวิตประจำวัน -- ภาค 6 แบบฝึกหัดและเฉลย -- บทที่ 16 แบบฝึกหัด -- บทที่ 17 เฉลยแบบฝึกหัด.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ หมายเหตุ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT68 .พ445 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012336500
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT68 .พ445 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013784302
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT68 .พ445 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013784310
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT68 .พ445 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013784278
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT68 .พ445 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013784294
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT68 .พ445 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013784286
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT68 .พ445 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013784260
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT68 .พ445 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
มีรอยขีดเขียนอยู่ในตัวเล่ม 31379013784252
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT68 .พ445 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013784245
รายการจองทั้งหมด: 0

ภาค 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป -- บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป -- ภาค 2 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ -- บทที่ 2 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ -- บทที่ 3 กฎหมายลักษณะบุคคล -- บทที่ 4 กฎหมายลักษณะนิติกรรม -- บทที่ 5 กฎหมายลักษณะหนี้ -- บทที่ 6 กฎหมายลักษณะเอกเทศสัญญา -- บทที่ 7 กฎหมายลักษณะทรัพย์สิน -- บทที่ 8 กฎหมายลักษณะครอบครัว -- บทที่ 9 กฎหมายลักษณะมรดก -- ภาค 3 กฎหมายอาญา -- บทที่ 10 กฎหมายอาญาภาคทั่วไป -- บทที่ 11 กฎหมายอาญาภาคความผิด -- ภาค 4 กฎหมายมหาชน -- บทที่ 12 กฎหมายรัฐธรรมนูญ -- บทที่ 13 กฎหมายปกครอง -- ภาค 5 กฎหมายพิเศษ -- บทที่ 14 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา -- บทที่ 15 กฎหมายที่ใช้ในชีวิตประจำวัน -- ภาค 6 แบบฝึกหัดและเฉลย -- บทที่ 16 แบบฝึกหัด -- บทที่ 17 เฉลยแบบฝึกหัด.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544