Normal view MARC view ISBD view

คู่มือสอบกฎหมายรัฐธรรมนูญ : เหมาะสำหรับสอบเนติบัณฑิต ผู้ช่วยผู้พิพากษา และอัยการผู้ช่วย / สุริยา ปานแป้น, อนุวัฒน์ บุญนันท์.

By: สุริยา ปานแป้น, 2520-.
Contributor(s): อนุวัฒน์ บุญนันท์.
Material type: materialTypeLabelBookCall no.: KPT2070 .ส744 2555Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2555 [2012]Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5, แก้ไขเพิ่มเติม.Description: 363 หน้า : ภาพประกอบ.ISBN: 9786162690938.Subject(s): กฎหมายรัฐธรรมนูญ -- ไทย
Contents:
บทที่ 1 หลักการพื้นฐานของกฎหมายรัฐธรรมนูญ -- 1 ความหมายของกฎหมายรัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญ และกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ -- 2 องค์กรที่ต้องผูกพันตามรัฐธรรมนูญ -- 3 หลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ -- 4 สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ -- 5 ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ -- 6 หลักความเสมอภาค -- 7 การจำกัดสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ -- 8 คำถามท้ายบท -- บทที่ 2 คดีเกี่ยวกับการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย -- 1 ระบบการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย --2 คดีเกี่ยวกับการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ -- 3 คดีเกี่ยวกับการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างพระราชบัญญัติ -- 4 คดีเกี่ยวกับการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของเงื่อนไขการตราพระราชกำหนด -- 5 คดีเกี่ยวกับการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ศาลจะใช้บังคับแก่คดี -- 6 คดีเกี่ยวกับการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เสนอเรื่องโดยผู้ตรวจการแผ่นดิน -- 7 คดีเกี่ยวกับการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เสนอเรื่องโดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ -- 8 คดีเกี่ยวกับการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เสนอเรื่องโดยบุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพ -- 9 คำถามท้ายบท -- บทที่ 3 คดีพิเศษที่อยู่ในเขตอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญ -- 1 ข้อพิจารณาเบื้องต้น
2 คดีเกี่ยวกับการวินิจฉัยชี้ขาดความขัดแย้งเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ -- 3 คดีเกี่ยวกับการวินิจฉัยชี้ขาดความสมบูรณ์ในการดำรงตำแหน่งของสมาชิกรัฐสภา รัฐมนตรี และกรรมการการเลือกตั้ง -- 4 คดีเกี่ยวกับการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาความเป็นหนังสือสัญญาที่ต้องได้รับความเห็นชอบของรัฐสภา -- 5 คดีเกี่ยวกับการตรวจสอบการดำเนินงานภายในวงงานของรัฐสภา -- 6 คดีเกี่ยวกับการตรวจสอบการดำเนินกิจกรรมของพรรคการเมือง -- 7 คดีเกี่ยวกับการยุบพรรคการเมือง -- 8 คำถามท้ายบท -- บทที่ 4 คดีพิเศษที่อยู่ในเขตอำนาจของศาลยุติธรรม -- 1 ข้อพิจารณาเบื้องต้น -- 2 คดีเกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน -- 3 คดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง -- 4 คดีเกี่ยวกับการร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน -- 5 คดีเกี่ยวกับกรรมการ ป.ป.ช. ถูกกล่าวหาว่าประพฤติมิชอบ -- 6 คดีเกี่ยวกับการเลือกตั้ง -- 7 คดีเกี่ยวกับเอกสิทธิ์และความคุ้มกันตามรัฐธรรมนูญ -- 8 คำถามท้ายบท.
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
    average rating: 0.0 (0 votes)
Item type Current location Collection Call number Status Date due Barcode Item holds
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books KPT2070 .ส744 2555 (See Similar Items) Available 31379012338621
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books KPT2070 .ส744 2555 (See Similar Items) Available 31379013787875
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books KPT2070 .ส744 2555 (See Similar Items) Available 31379013787867
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books KPT2070 .ส744 2555 (See Similar Items) Show map Available 31379013787842
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books KPT2070 .ส744 2555 (See Similar Items) Show map Available 31379013787859
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Stacks
General Books KPT2070 .ส744 2555 (See Similar Items) Available 31379013787818
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Stacks
General Books KPT2070 .ส744 2555 (See Similar Items) Available 31379013787834
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Stacks
General Books KPT2070 .ส744 2555 (See Similar Items) Available 31379013787826
Total holds: 0
Browsing Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Shelves Close shelf browser
No cover image available
KPT2070 .ส733 2554 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 กับการพัฒนาการเมือง / KPT2070 .ส744 2553 คู่มือสอบกฎหมายรัฐธรรมนูญ / KPT2070 .ส744 2553 คู่มือสอบกฎหมายรัฐธรรมนูญ / KPT2070 .ส744 2555 คู่มือสอบกฎหมายรัฐธรรมนูญ : เหมาะสำหรับสอบเนติบัณฑิต ผู้ช่วยผู้พิพากษา และอัยการผู้ช่วย / KPT2070 .ส744 2555 คู่มือสอบกฎหมายรัฐธรรมนูญ : เหมาะสำหรับสอบเนติบัณฑิต ผู้ช่วยผู้พิพากษา และอัยการผู้ช่วย / KPT2070 .ส744 2558 คู่มือสอบกฎหมายรัฐธรรมนูญ : เหมาะสำหรับสอบเนติบัณฑิต ผู้ช่วยผู้พิพากษา และอัยการผู้ช่วย / KPT2070 .ส744 2562 คู่มือสอบกฎหมายรัฐธรรมนูญ : เหมาะสำหรับสอบเนติบัณฑิต ผู้ช่วยผู้พิพากษา และอัยการผู้ช่วย /

บทที่ 1 หลักการพื้นฐานของกฎหมายรัฐธรรมนูญ -- 1 ความหมายของกฎหมายรัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญ และกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ -- 2 องค์กรที่ต้องผูกพันตามรัฐธรรมนูญ -- 3 หลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ -- 4 สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ -- 5 ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ -- 6 หลักความเสมอภาค -- 7 การจำกัดสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ -- 8 คำถามท้ายบท -- บทที่ 2 คดีเกี่ยวกับการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย -- 1 ระบบการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย --2 คดีเกี่ยวกับการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ -- 3 คดีเกี่ยวกับการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างพระราชบัญญัติ -- 4 คดีเกี่ยวกับการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของเงื่อนไขการตราพระราชกำหนด -- 5 คดีเกี่ยวกับการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ศาลจะใช้บังคับแก่คดี -- 6 คดีเกี่ยวกับการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เสนอเรื่องโดยผู้ตรวจการแผ่นดิน -- 7 คดีเกี่ยวกับการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เสนอเรื่องโดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ -- 8 คดีเกี่ยวกับการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เสนอเรื่องโดยบุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพ -- 9 คำถามท้ายบท -- บทที่ 3 คดีพิเศษที่อยู่ในเขตอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญ -- 1 ข้อพิจารณาเบื้องต้น

2 คดีเกี่ยวกับการวินิจฉัยชี้ขาดความขัดแย้งเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ -- 3 คดีเกี่ยวกับการวินิจฉัยชี้ขาดความสมบูรณ์ในการดำรงตำแหน่งของสมาชิกรัฐสภา รัฐมนตรี และกรรมการการเลือกตั้ง -- 4 คดีเกี่ยวกับการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาความเป็นหนังสือสัญญาที่ต้องได้รับความเห็นชอบของรัฐสภา -- 5 คดีเกี่ยวกับการตรวจสอบการดำเนินงานภายในวงงานของรัฐสภา -- 6 คดีเกี่ยวกับการตรวจสอบการดำเนินกิจกรรมของพรรคการเมือง -- 7 คดีเกี่ยวกับการยุบพรรคการเมือง -- 8 คำถามท้ายบท -- บทที่ 4 คดีพิเศษที่อยู่ในเขตอำนาจของศาลยุติธรรม -- 1 ข้อพิจารณาเบื้องต้น -- 2 คดีเกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน -- 3 คดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง -- 4 คดีเกี่ยวกับการร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน -- 5 คดีเกี่ยวกับกรรมการ ป.ป.ช. ถูกกล่าวหาว่าประพฤติมิชอบ -- 6 คดีเกี่ยวกับการเลือกตั้ง -- 7 คดีเกี่ยวกับเอกสิทธิ์และความคุ้มกันตามรัฐธรรมนูญ -- 8 คำถามท้ายบท.

There are no comments for this item.

Click on an image to view it in the image viewer

Open Library:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)