คำอธิบายระบบศาลและพระธรรมนูญศาลยุติธรรม / ไพโรจน์ วายุภาพ.  (Text) (Text)

ไพโรจน์ วายุภาพ
Call no.: KPT1572 .พ94 2555Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2555 [2012]Edition: พิมพ์ครั้งที่ 9, แก้ไขเพิ่มเติมDescription: 259 หน้าISBN: 9786162690914Other title: ระบบศาลและพระธรรมนูญศาลยุติธรรม [Running title]Subject(s): การบริหารงานยุติธรรม -- ไทยศาล -- ไทยผู้พิพากษา -- ไทยเขตอำนาจศาล -- ไทยLOC classification: KPT1572 | .พ94 2555
Contents:บทนำ -- ภาค 1 ระบบศาล -- ภาค 2 พระธรรมนูญศาลยุติธรรม -- บทที่ 1 ศาลยุติธรรม -- ส่วนที่ 1 การแยกศาลยุติธรรมออกจากกระทรวงยุติธรรม -- ส่วนที่ 2 การแบ่งประเภทศาลยุติธรรม -- ส่วนที่ 3 ชั้นของศาล และศาลในแต่ละชั้น -- ส่วนที่ 4 แผนกและหน่วยงานในศาลต่าง ๆ -- ส่วนที่ 5 การจัดตั้งและยุบเลิกศาล -- ส่วนที่ 6 ที่ตั้งศาล -- บทที่ 2 เขตอำนาจศาล -- ส่วนที่ 1 อำนาจทั่วไปของศาล -- ส่วนที่ 2 เขตศาลที่จะรับคำฟ้อง -- ส่วนที่ 3 เขตศาล -- ส่วนที่ 4 เขตอำนาจศาลกรณีพิเศษ -- บทที่ 3 ผู้พิพากษาในศาลยุติธรรม -- ส่วนที่ 1 ผู้พิพากษา -- ส่วนที่ 2 ผู้พิพากษาอาวุโส -- ส่วนที่ 3 ผู้พิพากษาประจำศาล -- ส่วนที่ 4 ดะโต๊ะยุติธรรม -- ส่วนที่ 5 ผู้พิพากษาสมทบ -- บทที่ 4 ผู้พิพากษาผู้รับผิดชอบราชการศาล -- บทที่ 5 องค์คณะผู้พิพากษา -- ส่วนที่ 1 อำนาจทั่วไปของผู้พิพากษาคนเดียว -- ส่วนที่ 2 องค์คณะผู้พิพากษาในการพิจารณาพิพากษาคดี -- บทที่ 6 การทำการแทนองค์คณะผู้พิพากษา -- บทที่ 7 การจ่ายสำนวนคดี การเรียกคืนสำนวนคดีและการโอนสำนวนคดี -- รวมคำพิพากษาฎีกาเกี่ยวกับพระธรรมนูญศาลยุติธรรมเรียงมาตรา -- ภาคผนวก : ระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมว่าด้วยการจ่ายสำนวนคดี พ.ศ. 2544.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT1572 .พ94 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012336401
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT1572 .พ94 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013784237
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT1572 .พ94 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013784229
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT1572 .พ94 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013784203
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT1572 .พ94 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013784195
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT1572 .พ94 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013784211
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT1572 .พ94 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013784187
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT1572 .พ94 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013784179
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT1572 .พ94 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013784161
รายการจองทั้งหมด: 0

บทนำ -- ภาค 1 ระบบศาล -- ภาค 2 พระธรรมนูญศาลยุติธรรม -- บทที่ 1 ศาลยุติธรรม -- ส่วนที่ 1 การแยกศาลยุติธรรมออกจากกระทรวงยุติธรรม -- ส่วนที่ 2 การแบ่งประเภทศาลยุติธรรม -- ส่วนที่ 3 ชั้นของศาล และศาลในแต่ละชั้น -- ส่วนที่ 4 แผนกและหน่วยงานในศาลต่าง ๆ -- ส่วนที่ 5 การจัดตั้งและยุบเลิกศาล -- ส่วนที่ 6 ที่ตั้งศาล -- บทที่ 2 เขตอำนาจศาล -- ส่วนที่ 1 อำนาจทั่วไปของศาล -- ส่วนที่ 2 เขตศาลที่จะรับคำฟ้อง -- ส่วนที่ 3 เขตศาล -- ส่วนที่ 4 เขตอำนาจศาลกรณีพิเศษ -- บทที่ 3 ผู้พิพากษาในศาลยุติธรรม -- ส่วนที่ 1 ผู้พิพากษา -- ส่วนที่ 2 ผู้พิพากษาอาวุโส -- ส่วนที่ 3 ผู้พิพากษาประจำศาล -- ส่วนที่ 4 ดะโต๊ะยุติธรรม -- ส่วนที่ 5 ผู้พิพากษาสมทบ -- บทที่ 4 ผู้พิพากษาผู้รับผิดชอบราชการศาล -- บทที่ 5 องค์คณะผู้พิพากษา -- ส่วนที่ 1 อำนาจทั่วไปของผู้พิพากษาคนเดียว -- ส่วนที่ 2 องค์คณะผู้พิพากษาในการพิจารณาพิพากษาคดี -- บทที่ 6 การทำการแทนองค์คณะผู้พิพากษา -- บทที่ 7 การจ่ายสำนวนคดี การเรียกคืนสำนวนคดีและการโอนสำนวนคดี -- รวมคำพิพากษาฎีกาเกี่ยวกับพระธรรมนูญศาลยุติธรรมเรียงมาตรา -- ภาคผนวก : ระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมว่าด้วยการจ่ายสำนวนคดี พ.ศ. 2544.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544