การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มผลผลิตและความปลอดภัย = Industrial plant design for safety and productivity / ประจวบ กล่อมจิตร.  (Text) (Text)

ประจวบ กล่อมจิตร
Call no.: TS177 .ป462 2555Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2555 [2012]Description: 334 หน้า : ภาพประกอบISBN: 9786160811601Other title: Industrial plant design for safety and productivity [Parallel title]Subject(s): โรงงาน -- การออกแบบและการสร้างความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรมLOC classification: TS177 | .ป462 2555
Contents:หลักพื้นฐานการออกแบบโรงงาน -- การเลือกทำเลที่ตั้ง -- การออกแบบผังโรงงานอย่างมีระบบ -- การวิเคราะห์และออกแบบการไหลของวัสดุ -- การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน -- การหาเนื้่อที่ที่ต้องการ -- การวางผังโรงงานอย่างละเอียด -- การประเมินผังโรงงาน -- โกดังและการจัดเก็บ -- แบบจำลองการวางผังโรงงานและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ -- การบริหารโครงการและการติดตั้ง -- การออกแบบผังโรงงานตามหลักความปลอดภัยและกฎหมาย -- การขนถ่ายวัสดุ -- การเลือกและการออกแบบระบบขนถ่ายวัสดุ -- ภาคผนวก ตัวอย่างการศึกษาและงานวิจัยเกี่ยวกับการวางผังโรงงาน.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks TS177 .ป462 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013272712
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks TS177 .ป462 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013272704
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks TS177 .ป462 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013272720
รายการจองทั้งหมด: 0

หลักพื้นฐานการออกแบบโรงงาน -- การเลือกทำเลที่ตั้ง -- การออกแบบผังโรงงานอย่างมีระบบ -- การวิเคราะห์และออกแบบการไหลของวัสดุ -- การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน -- การหาเนื้่อที่ที่ต้องการ -- การวางผังโรงงานอย่างละเอียด -- การประเมินผังโรงงาน -- โกดังและการจัดเก็บ -- แบบจำลองการวางผังโรงงานและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ -- การบริหารโครงการและการติดตั้ง -- การออกแบบผังโรงงานตามหลักความปลอดภัยและกฎหมาย -- การขนถ่ายวัสดุ -- การเลือกและการออกแบบระบบขนถ่ายวัสดุ -- ภาคผนวก ตัวอย่างการศึกษาและงานวิจัยเกี่ยวกับการวางผังโรงงาน.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544