Normal view MARC view ISBD view

รายงานฉบับสมบูรณ์ คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ (คอป.) กรกฎาคม 2553-กรกฎาคม 2555.

By: คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ.
Material type: materialTypeLabelBookCall no.: HN700.55.ฮ9ร7 อ654 2555Publication: [กรุงเทพฯ : คณะกรรมการ, 2555] [2012]Description: 276, [71] หน้า : ภาพสีประกอบ.Notes: มีเอกสาร 1 เล่มประกอบ. เก็บที่วัสดุลักษณะพิเศษ.Subject(s): ความรุนแรงทางการเมือง -- ไทย | ความขัดแย้งทางสังคม -- ไทย | คณะกรรมการแสวงหาความจริงเพื่อความสมานฉันท์ -- ไทย | ความสมานฉันท์ | ไทย -- การเมืองและการปกครอง -- 2553-2555
Contents:
ส่วนที่ 1 บทนำ ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับคณะกรรมการ -- 1.1 การก่อตั้ง คอป. -- 1.2 การบริหารจัดการ -- 1.3 ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น -- 1.4 กิจกรรมหลักของคณะกรรมการ -- ส่วนที่ 2 สรุปเหตุการณ์ความรุนแรงและการละเมิดสิทธิที่เกิดขึ้น -- 2.1 บทนำ -- 2.2 ลำดับเหตุการณ์และสถานการณ์ทางการเมืองหลังประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และช่วงปี 2553 -- 2.3 ข้อค้นพบเฉพาะกรณีในการตรวจสอบเหตุการณ์ความรุนแรงในช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2553 -- 2.4 พฤติการณ์ของคนชุดดำที่ใช้ความรุนแรงและอาวุธสงคราม โดยปรากฎตัวอยู่ในพื้นที่ชุมนุม -- 2.5 ข้อค้นพบเกี่ยวกับพฤติการณ์การชุมนุมระหว่างเดือนมีนาคม ถึง พฤษภาคม 2553 -- 2.6 การใช้กำลังและอาวุธในการควบคุมฝูงชนและการสลายการชุมนุม -- 2.7 ข้อค้นพบเกี่ยวกับกรณีผู้สูญหาย การซ้อมทรมาน และการข่มขืน -- ส่วนที่ 3 สาเหตุและรากเหง้าของปัญหา -- 3.1 ที่มาและความสำคัญ -- 3.2 วิธีการศึกษาวิจัยและแนวทางการดำเนินงาน -- 3.3 การวิเคราะห์รากเหง้าของปัญหาความขัดแย้งในสังคมไทย -- 3.4 สรุป -- ส่วนที่ 4 เหยื่อ และการเยียวยาและฟื้นฟูเหยื่อ -- 4.1 ทฤษฎี แนวคิดทางการดำเนินการ เยียวยา ฟื้นฟูและป้องกันความรุนแรงกรณีมีเหตุการณ์ ไม่สงบทางการเมือง -- 4.2 มาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการกำหนดแนวทางและหลักเกณฑ์การเยียวยาในต่างประเทศ -- 4.3 แนวทางและหลักเกณฑ์การเยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรง
4.4 องค์กรและวิธีการเยียวยาสำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงทางการเมือง -- 4.5 สรุปผลการรายงานและการติดตามความคืบหน้าการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์การชุมนุมทางการเมือง -- ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะ -- 5.1 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการนำข้อเท็จจริงของเหตุการณ์และรากเหง้าของความขัดแย้งมาเป็นบทเรียนในการสร้างความปรองดองที่ยั่งยืน -- 5.2 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการนำหลักความยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผ่านมาปรับใช้ -- 5.3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับหลักนิติธรรมและกระบวนการยุติธรรม -- 5.4 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความเป็นประชาธิปไตย หลักธรรมาภิบาล และการเคารพสิทธิมนุษยชน ในสังคมไทย -- 5.5 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาพื้นฐานของสังคมไทย -- 5.6 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ -- 5.7ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ -- 5.8 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสื่อ -- 5.9 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับทหาร -- 5.10 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการชุมนุมและสิทธิผู้ชุมนุม -- 5.11 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับบทบาทและการคุ้มครองของหน่วยแพทย์ พยาบาล หน่วยบรรเทาสาธารณภัย ในการปฏิบัติงานด้านการช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมในสถานการณ์ความขัดแย้ง -- 5.12 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับบทบาทของสถาบันศาสนา -- 5.13 ข้อเสนอแนะในการเผยแพร่รายงานฉบับสุดท้าย -- 5.14 แนวทางการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ คอป.
List(s) this item appears in: New Books 2015-05 (Thai)
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
    average rating: 0.0 (0 votes)
Item type Current location Collection Call number Status Date due Barcode Item holds
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books HN700.55.ฮ9ร7 อ654 2555 (See Similar Items) Available 31379013961983
Book Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HN700.55.ฮ9ร7 อ654 2555 (See Similar Items) Show map Available 31379014564612
Accompanying Material (General) Accompanying Material (General) Pridi Banomyong Library
Circulation Counter
Accompanying Materials HN700.55.ฮ9ร7 อ654 2555 (See Similar Items) Show map Available 31379013786927
Book Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HN700.55.ฮ9ร7 อ654 2555 (See Similar Items) Show map Checked out 04/05/2020 31379013786901
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books SOCY HN 2012 601844 (See Similar Items) Show map Available 31379014564620
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books SOCY HN 2012 601844 (See Similar Items) Show map Available 31379014564638
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books SOCY HN 2012 601844 (See Similar Items) Show map Available 31379014713797
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books SOCY HN 2012 601844 (See Similar Items) Show map Available 31379014713805
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Stacks
General Books HN700.55.ฮ9ร7 อ654 2555 (See Similar Items) Available 31379013830923
Total holds: 0

มีเอกสาร 1 เล่มประกอบ. เก็บที่วัสดุลักษณะพิเศษ.

ส่วนที่ 1 บทนำ ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับคณะกรรมการ -- 1.1 การก่อตั้ง คอป. -- 1.2 การบริหารจัดการ -- 1.3 ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น -- 1.4 กิจกรรมหลักของคณะกรรมการ -- ส่วนที่ 2 สรุปเหตุการณ์ความรุนแรงและการละเมิดสิทธิที่เกิดขึ้น -- 2.1 บทนำ -- 2.2 ลำดับเหตุการณ์และสถานการณ์ทางการเมืองหลังประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และช่วงปี 2553 -- 2.3 ข้อค้นพบเฉพาะกรณีในการตรวจสอบเหตุการณ์ความรุนแรงในช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2553 -- 2.4 พฤติการณ์ของคนชุดดำที่ใช้ความรุนแรงและอาวุธสงคราม โดยปรากฎตัวอยู่ในพื้นที่ชุมนุม -- 2.5 ข้อค้นพบเกี่ยวกับพฤติการณ์การชุมนุมระหว่างเดือนมีนาคม ถึง พฤษภาคม 2553 -- 2.6 การใช้กำลังและอาวุธในการควบคุมฝูงชนและการสลายการชุมนุม -- 2.7 ข้อค้นพบเกี่ยวกับกรณีผู้สูญหาย การซ้อมทรมาน และการข่มขืน -- ส่วนที่ 3 สาเหตุและรากเหง้าของปัญหา -- 3.1 ที่มาและความสำคัญ -- 3.2 วิธีการศึกษาวิจัยและแนวทางการดำเนินงาน -- 3.3 การวิเคราะห์รากเหง้าของปัญหาความขัดแย้งในสังคมไทย -- 3.4 สรุป -- ส่วนที่ 4 เหยื่อ และการเยียวยาและฟื้นฟูเหยื่อ -- 4.1 ทฤษฎี แนวคิดทางการดำเนินการ เยียวยา ฟื้นฟูและป้องกันความรุนแรงกรณีมีเหตุการณ์ ไม่สงบทางการเมือง -- 4.2 มาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการกำหนดแนวทางและหลักเกณฑ์การเยียวยาในต่างประเทศ -- 4.3 แนวทางและหลักเกณฑ์การเยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรง

4.4 องค์กรและวิธีการเยียวยาสำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงทางการเมือง -- 4.5 สรุปผลการรายงานและการติดตามความคืบหน้าการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์การชุมนุมทางการเมือง -- ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะ -- 5.1 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการนำข้อเท็จจริงของเหตุการณ์และรากเหง้าของความขัดแย้งมาเป็นบทเรียนในการสร้างความปรองดองที่ยั่งยืน -- 5.2 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการนำหลักความยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผ่านมาปรับใช้ -- 5.3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับหลักนิติธรรมและกระบวนการยุติธรรม -- 5.4 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความเป็นประชาธิปไตย หลักธรรมาภิบาล และการเคารพสิทธิมนุษยชน ในสังคมไทย -- 5.5 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาพื้นฐานของสังคมไทย -- 5.6 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ -- 5.7ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ -- 5.8 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสื่อ -- 5.9 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับทหาร -- 5.10 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการชุมนุมและสิทธิผู้ชุมนุม -- 5.11 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับบทบาทและการคุ้มครองของหน่วยแพทย์ พยาบาล หน่วยบรรเทาสาธารณภัย ในการปฏิบัติงานด้านการช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมในสถานการณ์ความขัดแย้ง -- 5.12 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับบทบาทของสถาบันศาสนา -- 5.13 ข้อเสนอแนะในการเผยแพร่รายงานฉบับสุดท้าย -- 5.14 แนวทางการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ คอป.

There are no comments for this item.

Click on an image to view it in the image viewer

Open Library:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)