ผลงานวิจัย และรายงานความก้าวหน้างานวิจัยประจำปี 2548 / กลุ่มงานวิจัยสัตว์ป่า สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช.  (Text) (Text)

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช. กลุ่มงานวิจัยสัตว์ป่า
Call no.: QL84.5.ท9 ผ426 2549Publication: [กรุงเทพฯ] : กลุ่ม, 2549 [2006]Edition: พิมพ์ครั้งแรกDescription: 254 หน้า : ภาพประกอบISBN: 9742860513Subject(s): การอนุรักษ์สัตว์ป่า -- ไทยสัตว์ -- ไทยLOC classification: QL84.5.ท9 | ผ426 2549
Contents:ส่วนที่ 1 ผลงานวิจัย -- 1.1 ความหลากชนิดของนก ในพื้นที่ชุ่มน้ำบริเวณอ่าวไทยตอนใน ฝั่งตะวันออกตั้งแต่จังหวัดสมุทรปราการถึงปากแม่น้ำบางประกง / โดย มงคล ไชยภักดี และวัลยา ชนิตตาวงศ์ -- 1.2 ความหลากชนิดของนก ในพื้นที่ชุ่มน้ำบริเวณอ่าวไทยตอนในบริเวณเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร / โดย มงคล ไชยภักดี และวัลยา ชนิตตาวงศ์ -- 1.3 ความหลากชนิดของนก ในพื้นที่ชุ่มน้ำบริเวณอ่าวไทยตอนใน จังหวัดสมุทรสาคร / โดย วัลยา ชนิตตาวงศ์ และมงคล ไชยภักดี -- 1.4 การติดตามการเปลี่ยนแปลงความหนาแน่นและการกระจายของสัตว์กินพืชขนาดใหญ่ระหว่างปี 2531-2548 ในบริเวณสถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำ และใกล้ที่ทำการเขตพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี / โดย มัทนา ศรีกระจ่าง และสมโภชน์ ศรีโกสามาตร -- 1.5 การสำรวจเพื่อกำหนดจุดและความกว้างของทางเดินสัตว์ป่าข้ามถนนทางหลวงหมายเลข 304 บริเวณกิโลเมตรที่ 27-29 ระหว่างอุทยานแห่งชาติเขาใหญ๋และอุทยานแห่งชาติทับลาน / โดย มัทนา ศรีกระจ่าง -- 1.6 การประเมินความหนาแน่นเสือโคร่งโดยสุ่มตัวอย่างจับซ้ำด้วยภาพถ่ายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง / โดย ศักดิ์สิทธิ์ ซิ้มเจริญ และคณะ -- 1.7 อาหารของตุ๊กแกบ้านในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือของประเทศไทย / โดย สีฟ้า ละออง และวิษณุรักษ์ ศรีบัณฑิต1.8 การทำรังวางไข่ของนกน้ำในพื้นที่ชุ่มน้ำบึงบอระเพ็ด / โดย ไกรรัตน์ เอี่ยมอำไพ -- 1.9 On the incident of infanticide in wild elephants / by Sawai Wanghongsa and others -- 1.10 การเลือกที่เกาะนอนของค้างคาวแม่ไก่ภาคกลาง (Pteropus lylei) ที่อาศัยอยู่ในวัดหลวงพรมมาวาส จังหวัดชลบุรี / โดย กัลยาณี บุญเกิด และคณะ -- 1.11 การเสียชีวิตของช้างป่า ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน ระหว่างปี 2539-2549 / โดย ไสว วังหงษา และคณะ -- 1.12 ประชากรและลักษณะทางประชากรของค้างคาวแม่ไก่ภาคกลาง (Pteropus lylei) ที่อาศัยอยู่ในวัดหลวงพรมมาวาส จังหวัดชลบุรี / โดย กัลยาณี บุญเกิด และคณะ -- 1.13 ทำไมช้างป่าจึงออกหากินนอกพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าป่าเขาอ่างฤาไน / โดย ไสว วังหงษา และคณะ -- 1.14 การประเมินคุณค่าด้านสัตว์ป่าในพื้นที่โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำเขื่อนท่าแซะ : กรณีศึกษาสัตว์ป่าขนาดเล็ก / โดย กัลยาณี บุญเกิด และคณะ -- ส่วนที่ 2 รายงานความก้าวหน้างานวิจัย -- 2.1 การศึกษาสถานภาพ และการแพร่กระจายของประชากรนกน้ำในพื้นที่ชุ่มน้ำในประเทศไทย / โดย ไกรรัตน์ เอี่ยมอำไพ และคณะ -- ส่วนที่ 3 บทความวิชาการ -- 3.1 นกอพยพในประเทศไทย (Migratory bird of Thailand) / โดย วัลยา ชนิตตาวงศ์ และมงคล ไชยภักดี -- 3.2 เทคนิคการศึกษาช้างป่า : ส่วนที่ 4 สถิติสำหรับการศึกษาช้างป่า / โดย ไสว วังหงษา -- 3.3 สถานการณ์โรคไข้หวัดนกในสัตว์ป่า / โดย ตวงรัตน์ โพธิ์เที่ยง และวิยะดา แจ่มจำรูญ.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks QL84.5.ท9 ผ426 2549 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013788394
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks QL84.5.ท9 ผ426 2549 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013788378
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks QL84.5.ท9 ผ426 2549 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013788386
รายการจองทั้งหมด: 0

ส่วนที่ 1 ผลงานวิจัย -- 1.1 ความหลากชนิดของนก ในพื้นที่ชุ่มน้ำบริเวณอ่าวไทยตอนใน ฝั่งตะวันออกตั้งแต่จังหวัดสมุทรปราการถึงปากแม่น้ำบางประกง / โดย มงคล ไชยภักดี และวัลยา ชนิตตาวงศ์ -- 1.2 ความหลากชนิดของนก ในพื้นที่ชุ่มน้ำบริเวณอ่าวไทยตอนในบริเวณเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร / โดย มงคล ไชยภักดี และวัลยา ชนิตตาวงศ์ -- 1.3 ความหลากชนิดของนก ในพื้นที่ชุ่มน้ำบริเวณอ่าวไทยตอนใน จังหวัดสมุทรสาคร / โดย วัลยา ชนิตตาวงศ์ และมงคล ไชยภักดี -- 1.4 การติดตามการเปลี่ยนแปลงความหนาแน่นและการกระจายของสัตว์กินพืชขนาดใหญ่ระหว่างปี 2531-2548 ในบริเวณสถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำ และใกล้ที่ทำการเขตพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี / โดย มัทนา ศรีกระจ่าง และสมโภชน์ ศรีโกสามาตร -- 1.5 การสำรวจเพื่อกำหนดจุดและความกว้างของทางเดินสัตว์ป่าข้ามถนนทางหลวงหมายเลข 304 บริเวณกิโลเมตรที่ 27-29 ระหว่างอุทยานแห่งชาติเขาใหญ๋และอุทยานแห่งชาติทับลาน / โดย มัทนา ศรีกระจ่าง -- 1.6 การประเมินความหนาแน่นเสือโคร่งโดยสุ่มตัวอย่างจับซ้ำด้วยภาพถ่ายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง / โดย ศักดิ์สิทธิ์ ซิ้มเจริญ และคณะ -- 1.7 อาหารของตุ๊กแกบ้านในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือของประเทศไทย / โดย สีฟ้า ละออง และวิษณุรักษ์ ศรีบัณฑิต

1.8 การทำรังวางไข่ของนกน้ำในพื้นที่ชุ่มน้ำบึงบอระเพ็ด / โดย ไกรรัตน์ เอี่ยมอำไพ -- 1.9 On the incident of infanticide in wild elephants / by Sawai Wanghongsa and others -- 1.10 การเลือกที่เกาะนอนของค้างคาวแม่ไก่ภาคกลาง (Pteropus lylei) ที่อาศัยอยู่ในวัดหลวงพรมมาวาส จังหวัดชลบุรี / โดย กัลยาณี บุญเกิด และคณะ -- 1.11 การเสียชีวิตของช้างป่า ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน ระหว่างปี 2539-2549 / โดย ไสว วังหงษา และคณะ -- 1.12 ประชากรและลักษณะทางประชากรของค้างคาวแม่ไก่ภาคกลาง (Pteropus lylei) ที่อาศัยอยู่ในวัดหลวงพรมมาวาส จังหวัดชลบุรี / โดย กัลยาณี บุญเกิด และคณะ -- 1.13 ทำไมช้างป่าจึงออกหากินนอกพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าป่าเขาอ่างฤาไน / โดย ไสว วังหงษา และคณะ -- 1.14 การประเมินคุณค่าด้านสัตว์ป่าในพื้นที่โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำเขื่อนท่าแซะ : กรณีศึกษาสัตว์ป่าขนาดเล็ก / โดย กัลยาณี บุญเกิด และคณะ -- ส่วนที่ 2 รายงานความก้าวหน้างานวิจัย -- 2.1 การศึกษาสถานภาพ และการแพร่กระจายของประชากรนกน้ำในพื้นที่ชุ่มน้ำในประเทศไทย / โดย ไกรรัตน์ เอี่ยมอำไพ และคณะ -- ส่วนที่ 3 บทความวิชาการ -- 3.1 นกอพยพในประเทศไทย (Migratory bird of Thailand) / โดย วัลยา ชนิตตาวงศ์ และมงคล ไชยภักดี -- 3.2 เทคนิคการศึกษาช้างป่า : ส่วนที่ 4 สถิติสำหรับการศึกษาช้างป่า / โดย ไสว วังหงษา -- 3.3 สถานการณ์โรคไข้หวัดนกในสัตว์ป่า / โดย ตวงรัตน์ โพธิ์เที่ยง และวิยะดา แจ่มจำรูญ.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544