ผลงานวิจัย และรายงานความก้าวหน้างานวิจัยประจำปี 2551 / กลุ่มงานวิจัยสัตว์ป่า สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช.  (Text) (Text)

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช. กลุ่มงานวิจัยสัตว์ป่า
Call no.: QL84.5.ท9 ผ426 2552Publication: [กรุงเทพฯ] : กลุ่ม, 2552 [2009]Edition: พิมพ์ครั้งแรกDescription: ii, 194 หน้า : ภาพประกอบSubject(s): การอนุรักษ์สัตว์ป่า -- ไทยสัตว์ -- ไทยLOC classification: QL84.5.ท9 | ผ426 2552
Contents:ส่วนที่ 1 ผลงานวิจัย -- 1.1 บ้านของสัตว์ป่าไทยในศตวรรษที่ 21 : ภาพสะท้อนกรณีศึกษาระหว่างพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ในภาคเหนือและภาคตะวันตก = Large mammal's habitation in the 21century : an image in the mirror of large mammal project between protected areas in the North and the West of Thailand / โดย บุษบง กาญจนสาขา ... [และคนอื่น ๆ] -- 1.2 ประชากรและการแพร่กระจายของชะนีมือขาวในกลุ่มป่าเขาบรรทัด / โดย ศิริพร ทองอารีย์ และ สุทธิรักษ์ หนองแก้ว -- 1.3 แมวลายหินอ่อนสัตว์ป่าสงวนของไทยกับข้อมูลที่ยังต้องติดตาม? / โดย สมหญิง ทัฬหิกรณ์ ... [และคนอื่น ๆ] -- 1.4 สถานการณ์ของนากใหญ่จมูกขนในป่าพรุโต๊ะแดง = Situation of the hairy nosed otter in Pru Toa Daeng peat swamp forest / โดย บุษบง กาญจนสาขา -- 1.5 ภาวะเจริญพันธุ์และการเจริญเติบโตของกระจงควายในกรงเลี้ยง = Age at sexual maturity and growth of greater mouse deer (Tragulus napu) / โดย โกวิทย์ สันตระจิตร -- 1.6 การศึกษาความหลากชนิดของนกในบึงบอระเพ็ดหลังได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม ในปี พ.ศ. 2549 / โดย ไกรรัตน์ เอี่ยมอำไพ ... [และคนอื่น ๆ]1.7 การศึกษาประชากรและการแพร่กระจายของนกนางนวลธรรมดา (Larus brunnicephalus) ในประเทศไทย / โดย มงคล ไชยภักดี และ วัลยา ไชยภักดี -- 1.8 การศึกษาประชากรนกนางนวลธรรมดา (Larus brunnicephalus) บริเวณสถานตากอากาศบางปู จังหวัดสมุทรปราการ / โดย มงคล ไชยภักดี และ วัลยา ไชยภักดี -- 1.9 การใช้ประโยชน์พื้นที่อาศัยของช้างป่า = Elephas maximus linnaeus, 1758) ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง จังหวัดเลย / โดย สมหญิง ทัฬหิกรณ์ และ สุธีร์ ลอยมา -- ส่วนที่ 2 รายงานความก้าวหน้างานวิจัย -- 2.1 โครงการ ศึกษานิเวศวิทยาและศักยภาพทางเศรษฐกิจของนกปรอดหัวโขน (Pycnonotus jocosus) / โดย สีฟ้า ละออง -- 2.2 การสำรวจและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดนกในนกธรรมชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 / โดย ตวงรัตน์ โพธิ์เที่ยง และ วิยะดา แจ่มจำรูญ -- ส่วนที่ 3 บทความ -- 3.1 การจำแนกลิงลมหรือนางอายในประเทศไทย / โดย สีฟ้า ละออง -- 3.2 แนวทางในการป้องกันการรบกวนจากนกพิราบ / โดย มงคล ไชยภักดี และ วัลยา ไชยภักดี.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks QL84.5.ท9 ผ426 2552 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013788428
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks QL84.5.ท9 ผ426 2552 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 04/01/2022 31379013788402
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks QL84.5.ท9 ผ426 2552 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013788410
รายการจองทั้งหมด: 0

ส่วนที่ 1 ผลงานวิจัย -- 1.1 บ้านของสัตว์ป่าไทยในศตวรรษที่ 21 : ภาพสะท้อนกรณีศึกษาระหว่างพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ในภาคเหนือและภาคตะวันตก = Large mammal's habitation in the 21century : an image in the mirror of large mammal project between protected areas in the North and the West of Thailand / โดย บุษบง กาญจนสาขา ... [และคนอื่น ๆ] -- 1.2 ประชากรและการแพร่กระจายของชะนีมือขาวในกลุ่มป่าเขาบรรทัด / โดย ศิริพร ทองอารีย์ และ สุทธิรักษ์ หนองแก้ว -- 1.3 แมวลายหินอ่อนสัตว์ป่าสงวนของไทยกับข้อมูลที่ยังต้องติดตาม? / โดย สมหญิง ทัฬหิกรณ์ ... [และคนอื่น ๆ] -- 1.4 สถานการณ์ของนากใหญ่จมูกขนในป่าพรุโต๊ะแดง = Situation of the hairy nosed otter in Pru Toa Daeng peat swamp forest / โดย บุษบง กาญจนสาขา -- 1.5 ภาวะเจริญพันธุ์และการเจริญเติบโตของกระจงควายในกรงเลี้ยง = Age at sexual maturity and growth of greater mouse deer (Tragulus napu) / โดย โกวิทย์ สันตระจิตร -- 1.6 การศึกษาความหลากชนิดของนกในบึงบอระเพ็ดหลังได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม ในปี พ.ศ. 2549 / โดย ไกรรัตน์ เอี่ยมอำไพ ... [และคนอื่น ๆ]

1.7 การศึกษาประชากรและการแพร่กระจายของนกนางนวลธรรมดา (Larus brunnicephalus) ในประเทศไทย / โดย มงคล ไชยภักดี และ วัลยา ไชยภักดี -- 1.8 การศึกษาประชากรนกนางนวลธรรมดา (Larus brunnicephalus) บริเวณสถานตากอากาศบางปู จังหวัดสมุทรปราการ / โดย มงคล ไชยภักดี และ วัลยา ไชยภักดี -- 1.9 การใช้ประโยชน์พื้นที่อาศัยของช้างป่า = Elephas maximus linnaeus, 1758) ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง จังหวัดเลย / โดย สมหญิง ทัฬหิกรณ์ และ สุธีร์ ลอยมา -- ส่วนที่ 2 รายงานความก้าวหน้างานวิจัย -- 2.1 โครงการ ศึกษานิเวศวิทยาและศักยภาพทางเศรษฐกิจของนกปรอดหัวโขน (Pycnonotus jocosus) / โดย สีฟ้า ละออง -- 2.2 การสำรวจและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดนกในนกธรรมชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 / โดย ตวงรัตน์ โพธิ์เที่ยง และ วิยะดา แจ่มจำรูญ -- ส่วนที่ 3 บทความ -- 3.1 การจำแนกลิงลมหรือนางอายในประเทศไทย / โดย สีฟ้า ละออง -- 3.2 แนวทางในการป้องกันการรบกวนจากนกพิราบ / โดย มงคล ไชยภักดี และ วัลยา ไชยภักดี.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544