ผลงานวิจัย และรายงานความก้าวหน้างานวิจัยประจำปี 2552 / กลุ่มงานวิจัยสัตว์ป่า สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช.  (Text) (Text)

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช. กลุ่มงานวิจัยสัตว์ป่า
Call no.: QL84.5.ท9 ผ426 2553Publication: [กรุงเทพฯ] : กลุ่ม, 2553 [2010]Edition: พิมพ์ครั้งแรกDescription: 194 หน้า : ภาพประกอบSubject(s): การอนุรักษ์สัตว์ป่า -- ไทยสัตว์ -- ไทยLOC classification: QL84.5.ท9 | ผ426 2553
Contents:ส่วนที่ 1 ผลงานวิจัย -- 1.1 การเพาะขยายพันธุ์นกปรอดหัวโขนเคราแดงของภาคเอกชน / โดย สีฟ้า ละออง -- 1.2 การใช้ประโยชน์จากแหล่งต้นไทรของสัตว์ป่าในป่าแก่งกระจาน / โดย เผด็จ บุญขาว, อัมพรพิมล ประยูร และบุษบง กาญจนสาขา -- 1.3 การสำรวจและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดนกในนกธรรมชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 / โดย ตวงรัตน์ โพธิ์เที่ยง -- 1.4 การแพร่กระจายและอาหารของนากในป่าบาลา จังหวัดนราธิวาส / โดย ศิริพร ทองอารีย์ และกมล หลงหวัง -- 1.5 การศึกษาติดตามอีแร้งสีน้ำตาลหิมาลัยที่ได้รับการฟื้นฟูและปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ / โดย ตวงรัตน์ โพธิ์เที่ยง -- 1.6 การสร้างรังวางไข่ของนกป่าในพื้นที่ป่าดิบเขา เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง จังหวัดเลย / สมหญิง ทัฬหิกรณ์ และคณะ -- 1.7 การแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง โดยกระบวนการศึกษาวิจัย / โดย สมหญิง ทัฬหิกรณ์ และคณะ -- 1.8 การประเมินประชากร และการแพร่กระจายของนกแต้วแล้วท้องดำ ในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2552 / โดย สมหญิง ทัฬหิกรณ์ และคณะ -- 1.9 ประสิทธิภาพของคูกันช้างออกนอกพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน / โดย ไสว วังหงษา และคณะ1.10 ประชากรค้างคาวปากย่น (Tadarida plicata) ที่ถ้ำพระราม เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าถ้ำเจ้าราม จังหวัดสุโขทัย / โดย ไสว วังหงษา และคณะ -- 1.11 ปริมาณมูลค้างคาวปากย่น (Tadarida plicata) ที่สะสมอยู่ในถ้ำพระรามเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าถ้ำเจ้าราม จังหวัดสุโขทัย / โดย ไสว วังหงษา และคณะ -- 1.12 นิสัยการกินอาหารค้างคาวปากย่น (Tadarida plicata) ที่ถ้ำพระรามเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าถ้ำเจ้าราม จังหวัดสุโขทัย / โดย กัลยาณี บุญเกิด และคณะ -- 1.13 สัตว์ชั้นสูงที่พบในถ้ำพระราม เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าถ้ำเจ้าราม จังหวัดสุโขทัย / โดย กัลยาณี บุญเกิด และคณะ -- ส่วนที่ 2 รายงานความก้าวหน้างานวิจัย -- 2.1 ความหลากชนิดและการใช้ประโยชน์พื้นที่อาศัยของนกป่า ในพื้นที่ป่าดิบเขา เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง จังหวัดเลย / โดย สมหญิง ทัฬหิกรณ์ และคณะ -- ส่วนที่ 3 บทความ -- 3.1 แนวทางการจัดทำโป่งเทียม / โดย บุษบง กาญจนสาขา -- 3.2 นกชนิดใหม่ (new record) และรายงานการพบนกพงปากยาวในบึงบอระเพ็ด / โดย ไกรรัตน์ เอี่ยมอำไพ และคณะ -- 3.3 ความคืบหน้า สลดช้างป่า "พ่อ แม่ ลูก" ตกน้ำตาย / โดย สมหญิง ทัฬหิกรณ์ และคณะ.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks QL84.5.ท9 ผ426 2553 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013788451
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks QL84.5.ท9 ผ426 2553 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013788444
รายการจองทั้งหมด: 0

ส่วนที่ 1 ผลงานวิจัย -- 1.1 การเพาะขยายพันธุ์นกปรอดหัวโขนเคราแดงของภาคเอกชน / โดย สีฟ้า ละออง -- 1.2 การใช้ประโยชน์จากแหล่งต้นไทรของสัตว์ป่าในป่าแก่งกระจาน / โดย เผด็จ บุญขาว, อัมพรพิมล ประยูร และบุษบง กาญจนสาขา -- 1.3 การสำรวจและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดนกในนกธรรมชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 / โดย ตวงรัตน์ โพธิ์เที่ยง -- 1.4 การแพร่กระจายและอาหารของนากในป่าบาลา จังหวัดนราธิวาส / โดย ศิริพร ทองอารีย์ และกมล หลงหวัง -- 1.5 การศึกษาติดตามอีแร้งสีน้ำตาลหิมาลัยที่ได้รับการฟื้นฟูและปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ / โดย ตวงรัตน์ โพธิ์เที่ยง -- 1.6 การสร้างรังวางไข่ของนกป่าในพื้นที่ป่าดิบเขา เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง จังหวัดเลย / สมหญิง ทัฬหิกรณ์ และคณะ -- 1.7 การแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง โดยกระบวนการศึกษาวิจัย / โดย สมหญิง ทัฬหิกรณ์ และคณะ -- 1.8 การประเมินประชากร และการแพร่กระจายของนกแต้วแล้วท้องดำ ในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2552 / โดย สมหญิง ทัฬหิกรณ์ และคณะ -- 1.9 ประสิทธิภาพของคูกันช้างออกนอกพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน / โดย ไสว วังหงษา และคณะ

1.10 ประชากรค้างคาวปากย่น (Tadarida plicata) ที่ถ้ำพระราม เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าถ้ำเจ้าราม จังหวัดสุโขทัย / โดย ไสว วังหงษา และคณะ -- 1.11 ปริมาณมูลค้างคาวปากย่น (Tadarida plicata) ที่สะสมอยู่ในถ้ำพระรามเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าถ้ำเจ้าราม จังหวัดสุโขทัย / โดย ไสว วังหงษา และคณะ -- 1.12 นิสัยการกินอาหารค้างคาวปากย่น (Tadarida plicata) ที่ถ้ำพระรามเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าถ้ำเจ้าราม จังหวัดสุโขทัย / โดย กัลยาณี บุญเกิด และคณะ -- 1.13 สัตว์ชั้นสูงที่พบในถ้ำพระราม เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าถ้ำเจ้าราม จังหวัดสุโขทัย / โดย กัลยาณี บุญเกิด และคณะ -- ส่วนที่ 2 รายงานความก้าวหน้างานวิจัย -- 2.1 ความหลากชนิดและการใช้ประโยชน์พื้นที่อาศัยของนกป่า ในพื้นที่ป่าดิบเขา เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง จังหวัดเลย / โดย สมหญิง ทัฬหิกรณ์ และคณะ -- ส่วนที่ 3 บทความ -- 3.1 แนวทางการจัดทำโป่งเทียม / โดย บุษบง กาญจนสาขา -- 3.2 นกชนิดใหม่ (new record) และรายงานการพบนกพงปากยาวในบึงบอระเพ็ด / โดย ไกรรัตน์ เอี่ยมอำไพ และคณะ -- 3.3 ความคืบหน้า สลดช้างป่า "พ่อ แม่ ลูก" ตกน้ำตาย / โดย สมหญิง ทัฬหิกรณ์ และคณะ.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544