กฏหมายปกครองเปรียบเทียบ : ความรับผิดของรัฐในระบบกฎหมายเยอรมัน ฝรั่งเศส และอังกฤษ / วรเจตน์ ภาคีรัตน์.  (Text) (Text)

วรเจตน์ ภาคีรัตน์
Call no.: KK5786 .ว427 2555Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555 [2012]Edition: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1Description: 19, 265 หน้าISBN: 9786167398938Subject(s): ความรับผิดของราชการ -- เยอรมนีความรับผิดของราชการ -- ฝรั่งเศสความรับผิดของราชการ -- อังกฤษLOC classification: KK5786 | .ว427 2555
Contents:ภาคที่ 1 ความรับผิดของรัฐในระบบกฎหมายเยอรมัน -- บทที่ 1 หลักการพื้นฐานว่าด้วยความรับผิดของรัฐ -- บทที่ 2 ความรับผิดทางละเมิดของฝ่ายปกครอง -- บทที่ 3 ความรับผิดชดใช้ค่าทดแทนอันเนื่องมาจากการเวนคืนสิทธิในทรัพย์สิน -- บทที่ 4 ความรับผิดในการชดใช้ค่าทดแทนอันเนื่องมาจากการล่วงละเมิดสิทธิอื่นใดที่ไม่ใช่สิทธิในทรัพย์สิน -- บทที่ 5 ความรับผิดชดใช้ค่าทดแทนความเสียหายสำหรับการล่วงล้ำกรรมสิทธิ์ที่ไม่ใช่เป็นการเวนคืน -- ก. ความรับผิดชดใช้ค่าทดแทนสำหรับการกระทำเสมือนการเวนคืนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน (enteignungsgleicher eingriff) -- ข. ความรับผิดชดใช้ค่าทดแทนความเสียหายซึ่งเป็นผลข้างเคียงที่เกิดจากการล่วงล้ำสิทธิในทรัพย์สินโดยการกระทำทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมาย (enteignender eingriff) -- บทที่ 6 สิทธิเรียกร้องให้รัฐปฏิบัติการขจัดความเสียหาย -- บทที่ 7 ความรับผิดและสิทธิเรียกร้องให้รัฐรับผิดกรณีอื่น ๆ -- ก. ความรับผิดอันเกิดจากความสัมพันธ์ทางหนี้ในกฎหมายปกครอง -- ข. จัดการงานนอกสั่งทางปกครอง -- ค. ความรับผิดโดยเด็ดขาดตามกฎหมายมหาชน -- ง. สิทธิเรียกร้องให้คืนทรัพย์สินหรือประโยชน์ที่ได้ไปโดยปราศจากฐานทางกฎหมายภาคที่ 2 ความรับผิดของรัฐในระบบกฎหมายฝรั่งเศส -- บทที่ 1 พัฒนาการของความรับผิดของรัฐในระบบกฎหมายฝรั่งเศส -- บทที่ 2 หลักการทั่วไปเกี่ยวกับความรับผิดของรัฐในระบบกฎหมายมหาชน -- บทที่ 3 ความรับผิดโดยมีความผิดของฝ่ายปกครอง -- บทที่ 4 ความรับผิดเป็นส่วนตัวของข้ารัฐการ -- บทที่ 5 ความรับผิดโดยปราศจากความผิด -- ภาคที่ 3 ความรับผิดของรัฐในระบบกฎหมายอังกฤษ -- บทที่ 1 ข้อความทั่วไป -- บทที่ 2 ความคุ้มกันของราชบัลลังก์และข้อจำกัดความคุ้มกัน -- บทที่ 3 ความรับผิดทางละเมิดตาม common law และข้อยกเว้นความรับผิด -- บทที่ 4 ความรับผิดชดใช้ค่าทดแทนความเสียหายอันเกิดจากการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย -- บทส่งท้าย.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ หนังสืออ่านประกอบรายวิชา
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KK5786 .ว427 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012348398

ปก.223 ระบบกฎหมายและระบบยุติธรรมของไทย ภาคการศึกษาที่ 2

Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KK5786 .ว427 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 09/02/2022 31379015594360
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KK5786 .ว427 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 04/02/2022 31379013789384
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KK5786 .ว427 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 02/02/2022 31379013789350
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KK5786 .ว427 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 29/01/2022 31379013789392
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KK5786 .ว427 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 04/01/2022 31379013789376
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KK5786 .ว427 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 02/02/2022 31379013789368
รายการจองทั้งหมด: 0

ภาคที่ 1 ความรับผิดของรัฐในระบบกฎหมายเยอรมัน -- บทที่ 1 หลักการพื้นฐานว่าด้วยความรับผิดของรัฐ -- บทที่ 2 ความรับผิดทางละเมิดของฝ่ายปกครอง -- บทที่ 3 ความรับผิดชดใช้ค่าทดแทนอันเนื่องมาจากการเวนคืนสิทธิในทรัพย์สิน -- บทที่ 4 ความรับผิดในการชดใช้ค่าทดแทนอันเนื่องมาจากการล่วงละเมิดสิทธิอื่นใดที่ไม่ใช่สิทธิในทรัพย์สิน -- บทที่ 5 ความรับผิดชดใช้ค่าทดแทนความเสียหายสำหรับการล่วงล้ำกรรมสิทธิ์ที่ไม่ใช่เป็นการเวนคืน -- ก. ความรับผิดชดใช้ค่าทดแทนสำหรับการกระทำเสมือนการเวนคืนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน (enteignungsgleicher eingriff) -- ข. ความรับผิดชดใช้ค่าทดแทนความเสียหายซึ่งเป็นผลข้างเคียงที่เกิดจากการล่วงล้ำสิทธิในทรัพย์สินโดยการกระทำทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมาย (enteignender eingriff) -- บทที่ 6 สิทธิเรียกร้องให้รัฐปฏิบัติการขจัดความเสียหาย -- บทที่ 7 ความรับผิดและสิทธิเรียกร้องให้รัฐรับผิดกรณีอื่น ๆ -- ก. ความรับผิดอันเกิดจากความสัมพันธ์ทางหนี้ในกฎหมายปกครอง -- ข. จัดการงานนอกสั่งทางปกครอง -- ค. ความรับผิดโดยเด็ดขาดตามกฎหมายมหาชน -- ง. สิทธิเรียกร้องให้คืนทรัพย์สินหรือประโยชน์ที่ได้ไปโดยปราศจากฐานทางกฎหมาย

ภาคที่ 2 ความรับผิดของรัฐในระบบกฎหมายฝรั่งเศส -- บทที่ 1 พัฒนาการของความรับผิดของรัฐในระบบกฎหมายฝรั่งเศส -- บทที่ 2 หลักการทั่วไปเกี่ยวกับความรับผิดของรัฐในระบบกฎหมายมหาชน -- บทที่ 3 ความรับผิดโดยมีความผิดของฝ่ายปกครอง -- บทที่ 4 ความรับผิดเป็นส่วนตัวของข้ารัฐการ -- บทที่ 5 ความรับผิดโดยปราศจากความผิด -- ภาคที่ 3 ความรับผิดของรัฐในระบบกฎหมายอังกฤษ -- บทที่ 1 ข้อความทั่วไป -- บทที่ 2 ความคุ้มกันของราชบัลลังก์และข้อจำกัดความคุ้มกัน -- บทที่ 3 ความรับผิดทางละเมิดตาม common law และข้อยกเว้นความรับผิด -- บทที่ 4 ความรับผิดชดใช้ค่าทดแทนความเสียหายอันเกิดจากการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย -- บทส่งท้าย.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544