มุมมองปกติ MARC view มุมมอง ISBD

กฏหมายปกครองเปรียบเทียบ : ความรับผิดของรัฐในระบบกฎหมายเยอรมัน ฝรั่งเศส และอังกฤษ / วรเจตน์ ภาคีรัตน์.

By: วรเจตน์ ภาคีรัตน์.
Material type: materialTypeLabelBookCall no.: KK5786 .ว427 2555Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555 [2012]Edition: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1.Description: 19, 265 หน้า.ISBN: 9786167398938.Subject(s): ความรับผิดของราชการ -- เยอรมนี | ความรับผิดของราชการ -- ฝรั่งเศส | ความรับผิดของราชการ -- อังกฤษ
Contents:
ภาคที่ 1 ความรับผิดของรัฐในระบบกฎหมายเยอรมัน -- บทที่ 1 หลักการพื้นฐานว่าด้วยความรับผิดของรัฐ -- บทที่ 2 ความรับผิดทางละเมิดของฝ่ายปกครอง -- บทที่ 3 ความรับผิดชดใช้ค่าทดแทนอันเนื่องมาจากการเวนคืนสิทธิในทรัพย์สิน -- บทที่ 4 ความรับผิดในการชดใช้ค่าทดแทนอันเนื่องมาจากการล่วงละเมิดสิทธิอื่นใดที่ไม่ใช่สิทธิในทรัพย์สิน -- บทที่ 5 ความรับผิดชดใช้ค่าทดแทนความเสียหายสำหรับการล่วงล้ำกรรมสิทธิ์ที่ไม่ใช่เป็นการเวนคืน -- ก. ความรับผิดชดใช้ค่าทดแทนสำหรับการกระทำเสมือนการเวนคืนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน (enteignungsgleicher eingriff) -- ข. ความรับผิดชดใช้ค่าทดแทนความเสียหายซึ่งเป็นผลข้างเคียงที่เกิดจากการล่วงล้ำสิทธิในทรัพย์สินโดยการกระทำทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมาย (enteignender eingriff) -- บทที่ 6 สิทธิเรียกร้องให้รัฐปฏิบัติการขจัดความเสียหาย -- บทที่ 7 ความรับผิดและสิทธิเรียกร้องให้รัฐรับผิดกรณีอื่น ๆ -- ก. ความรับผิดอันเกิดจากความสัมพันธ์ทางหนี้ในกฎหมายปกครอง -- ข. จัดการงานนอกสั่งทางปกครอง -- ค. ความรับผิดโดยเด็ดขาดตามกฎหมายมหาชน -- ง. สิทธิเรียกร้องให้คืนทรัพย์สินหรือประโยชน์ที่ได้ไปโดยปราศจากฐานทางกฎหมาย
ภาคที่ 2 ความรับผิดของรัฐในระบบกฎหมายฝรั่งเศส -- บทที่ 1 พัฒนาการของความรับผิดของรัฐในระบบกฎหมายฝรั่งเศส -- บทที่ 2 หลักการทั่วไปเกี่ยวกับความรับผิดของรัฐในระบบกฎหมายมหาชน -- บทที่ 3 ความรับผิดโดยมีความผิดของฝ่ายปกครอง -- บทที่ 4 ความรับผิดเป็นส่วนตัวของข้ารัฐการ -- บทที่ 5 ความรับผิดโดยปราศจากความผิด -- ภาคที่ 3 ความรับผิดของรัฐในระบบกฎหมายอังกฤษ -- บทที่ 1 ข้อความทั่วไป -- บทที่ 2 ความคุ้มกันของราชบัลลังก์และข้อจำกัดความคุ้มกัน -- บทที่ 3 ความรับผิดทางละเมิดตาม common law และข้อยกเว้นความรับผิด -- บทที่ 4 ความรับผิดชดใช้ค่าทดแทนความเสียหายอันเกิดจากการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย -- บทส่งท้าย.
แท็กจากห้องสมุดนี้: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ ล็อกอินเข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
    การให้คะแนนโดยเฉลี่ย: 0.0 (0 คะแนนเสียง)
ชนิดของทรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books LAW KK 2012 601934 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379012348398
Book Book Electronic Transactions Development Agency (ETDA)
General Stacks
General Books KK5786 .ว427 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 21/12/2018 31379014623616
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books KK5786 .ว427 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379015594360
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books KK5786 .ว427 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 26/12/2018 31379013789384
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books KK5786 .ว427 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379013789350
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books KK5786 .ว427 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 25/12/2018 31379013789392
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Stacks
General Books KK5786 .ว427 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 31/01/2019 31379013789376
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Stacks
General Books KK5786 .ว427 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 26/12/2018 31379013789368
Total holds: 0

ภาคที่ 1 ความรับผิดของรัฐในระบบกฎหมายเยอรมัน -- บทที่ 1 หลักการพื้นฐานว่าด้วยความรับผิดของรัฐ -- บทที่ 2 ความรับผิดทางละเมิดของฝ่ายปกครอง -- บทที่ 3 ความรับผิดชดใช้ค่าทดแทนอันเนื่องมาจากการเวนคืนสิทธิในทรัพย์สิน -- บทที่ 4 ความรับผิดในการชดใช้ค่าทดแทนอันเนื่องมาจากการล่วงละเมิดสิทธิอื่นใดที่ไม่ใช่สิทธิในทรัพย์สิน -- บทที่ 5 ความรับผิดชดใช้ค่าทดแทนความเสียหายสำหรับการล่วงล้ำกรรมสิทธิ์ที่ไม่ใช่เป็นการเวนคืน -- ก. ความรับผิดชดใช้ค่าทดแทนสำหรับการกระทำเสมือนการเวนคืนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน (enteignungsgleicher eingriff) -- ข. ความรับผิดชดใช้ค่าทดแทนความเสียหายซึ่งเป็นผลข้างเคียงที่เกิดจากการล่วงล้ำสิทธิในทรัพย์สินโดยการกระทำทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมาย (enteignender eingriff) -- บทที่ 6 สิทธิเรียกร้องให้รัฐปฏิบัติการขจัดความเสียหาย -- บทที่ 7 ความรับผิดและสิทธิเรียกร้องให้รัฐรับผิดกรณีอื่น ๆ -- ก. ความรับผิดอันเกิดจากความสัมพันธ์ทางหนี้ในกฎหมายปกครอง -- ข. จัดการงานนอกสั่งทางปกครอง -- ค. ความรับผิดโดยเด็ดขาดตามกฎหมายมหาชน -- ง. สิทธิเรียกร้องให้คืนทรัพย์สินหรือประโยชน์ที่ได้ไปโดยปราศจากฐานทางกฎหมาย

ภาคที่ 2 ความรับผิดของรัฐในระบบกฎหมายฝรั่งเศส -- บทที่ 1 พัฒนาการของความรับผิดของรัฐในระบบกฎหมายฝรั่งเศส -- บทที่ 2 หลักการทั่วไปเกี่ยวกับความรับผิดของรัฐในระบบกฎหมายมหาชน -- บทที่ 3 ความรับผิดโดยมีความผิดของฝ่ายปกครอง -- บทที่ 4 ความรับผิดเป็นส่วนตัวของข้ารัฐการ -- บทที่ 5 ความรับผิดโดยปราศจากความผิด -- ภาคที่ 3 ความรับผิดของรัฐในระบบกฎหมายอังกฤษ -- บทที่ 1 ข้อความทั่วไป -- บทที่ 2 ความคุ้มกันของราชบัลลังก์และข้อจำกัดความคุ้มกัน -- บทที่ 3 ความรับผิดทางละเมิดตาม common law และข้อยกเว้นความรับผิด -- บทที่ 4 ความรับผิดชดใช้ค่าทดแทนความเสียหายอันเกิดจากการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย -- บทส่งท้าย.

ไม่มีความคิดเห็นใดๆ สำหรับรายการนี้

เข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้ของคุณ เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

    Open Library:

    Thammasat University Library
    2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
    Tel. 0-2986-9612 ext. 1305