คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ 5 ว่าด้วยครอบครัว บิดามารดาและบุตร / รัศฎา เอกบุตร.  (Text) (Text)

รัศฎา เอกบุตร
Call no.: KPT587 .ร65 2555Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2555 [2012]Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6, แก้ไขเพิ่มเติมDescription: 242 หน้าISBN: 9789742035457Other title: กฎหมายครอบครัว : บิดามารดาและบุตร [Running title]Subject(s): บิดามารดาและบุตร (กฎหมาย) -- ไทยกฎหมายครอบครัว -- ไทยLOC classification: KPT587 | .ร65 2555
Contents:ลักษณะ 2 บิดามารดากับบุตร -- หมวด 1 บิดามารดา -- 1 ความเป็นมารดาและบุตร --2 ข้อสันนิษฐานระยะเวลาตั้งครรภ์ -- 3 ข้อสันนิษฐานความเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมาย -- 4 การฟ้องคดีไม่รับเด็กเป็บุตร -- 5 การฟ้องคดีปฏิเสธความเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมาย -- 6 วิธีการเปลี่ยนสถานะของบุตรนอกสมรสให้เป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของบิดา -- หมวด 2 สิทธิและหน้าที่ของบิดามารดาและบุตร -- 1 สิทธิและหน้าที่ของบุตร -- 2 สิทธิและหน้าที่ของบิดามารดา -- หมวด 3 ความปกครอง -- 1 การตั้งผู้ปกครอง -- 2 คุณสมบัติของผู้ที่จะเป็นผู้ปกครอง และผลของการตั้งผู้ปกครองที่ขาดคุณสมบัติ -- จำนวนผู้ปกครอง -- 4 อำนาจหน้าที่ของผู้ปกครอง -- 5 การสิ้นสุดแห่งความปกครอง -- 6 อำนาจหน้าที่ของผู้อนุบาล -- หมวด 4 บุตรบุญธรรม -- 1 คุณสมบัติของผู้รับบุตรบุญธรรมและบุตรบุญธรรม -- 2 เงื่อนไขในการรับบุตรบุญธรรม -- 3 การจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม -- 4 ความสัมพันธ์ระหว่างผู้รับบุตรบุญธรรมและบุตรบุญธรรม -- 5 การเลิกรับบุตรบุญธรรมและผล.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT587 .ร65 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012348612
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT587 .ร65 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014386552
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT587 .ร65 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014386560
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT587 .ร65 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014386578
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT587 .ร65 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013789996
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT587 .ร65 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 31/05/2022 31379013789921
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT587 .ร65 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013789988
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT587 .ร65 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 31/05/2022 31379013790002
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT587 .ร65 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013789913
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT587 .ร65 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013789970
Book Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Books KPT587 .ร65 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) อยู่ระหว่างการนำส่งจาก Professor Sangvian Indaravijaya Library ไปยัง Sanya Dharmasakti Library ตั้งแต่วันที่ 09/06/2022 31379013789962
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT587 .ร65 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 16/06/2022 31379013789954
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT587 .ร65 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013789939
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books KPT587 .ร65 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) อยู่ระหว่างการนำส่งจาก Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus ไปยัง Sanya Dharmasakti Library ตั้งแต่วันที่ 29/05/2022 31379013789947
รายการจองทั้งหมด: 0

ลักษณะ 2 บิดามารดากับบุตร -- หมวด 1 บิดามารดา -- 1 ความเป็นมารดาและบุตร --2 ข้อสันนิษฐานระยะเวลาตั้งครรภ์ -- 3 ข้อสันนิษฐานความเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมาย -- 4 การฟ้องคดีไม่รับเด็กเป็บุตร -- 5 การฟ้องคดีปฏิเสธความเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมาย -- 6 วิธีการเปลี่ยนสถานะของบุตรนอกสมรสให้เป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของบิดา -- หมวด 2 สิทธิและหน้าที่ของบิดามารดาและบุตร -- 1 สิทธิและหน้าที่ของบุตร -- 2 สิทธิและหน้าที่ของบิดามารดา -- หมวด 3 ความปกครอง -- 1 การตั้งผู้ปกครอง -- 2 คุณสมบัติของผู้ที่จะเป็นผู้ปกครอง และผลของการตั้งผู้ปกครองที่ขาดคุณสมบัติ -- จำนวนผู้ปกครอง -- 4 อำนาจหน้าที่ของผู้ปกครอง -- 5 การสิ้นสุดแห่งความปกครอง -- 6 อำนาจหน้าที่ของผู้อนุบาล -- หมวด 4 บุตรบุญธรรม -- 1 คุณสมบัติของผู้รับบุตรบุญธรรมและบุตรบุญธรรม -- 2 เงื่อนไขในการรับบุตรบุญธรรม -- 3 การจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม -- 4 ความสัมพันธ์ระหว่างผู้รับบุตรบุญธรรมและบุตรบุญธรรม -- 5 การเลิกรับบุตรบุญธรรมและผล.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544