กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง / โดย พรชัย เลื่อนฉวี.  (Text) (Text)

พรชัย เลื่อนฉวี
Call no.: KPT2070 .พ42 2554Publication: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2554 [2011]Edition: พิมพ์ครั้งที่ 9, [แก้ไขและเพิ่มเติม]Description: 261, [143] หน้าISBN: 9789749554999Subject(s): กฎหมายรัฐธรรมนูญ -- ไทยรัฐธรรมนูญ -- ไทยLOC classification: KPT2070 | .พ42 2554
Contents:ส่วนที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ -- บทที่ 1 บทนำ -- บทที่ 2 การเกิดขึ้นของรัฐธรรมนูญ -- บทที่ 3 ประเภทของรัฐธรรมนูญ -- บทที่ 4 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญ -- บทที่ 5 การยกเลิกรัฐธรรมนูญ -- บทที่ 6 การควบคุมกฎหมายมิให้ขัดต่อรัฐธรรมนูญ -- ส่วนที่ 2 สาระสำคัญของรัฐธรรมนูญ -- บทที่ 1 รูปของรัฐ -- บทที่ 2 อำนาจอธิปไตย -- บทที่ 3 การแบ่งแยกการใช้อำนาจอธิปไตย -- บทที่ 4 ประมุขของรัฐ -- บทที่ 5 สิทธิและเสรีภาพ -- บทที่ 6 อำนาจนิติบัญญัติ -- บทที่ 7 สมาชิกสภานิติบัญญัติกับพรรคการเมือง -- บทที่ 8 อำนาจบริหาร -- บทที่ 9 อำนาจตุลาการ -- ภาคผนวก รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT2070 .พ42 2554 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013789897
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT2070 .พ42 2554 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013789871
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT2070 .พ42 2554 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013789905
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT2070 .พ42 2554 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013789889
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2070 .พ42 2554 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013789855
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2070 .พ42 2554 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 31/01/2022 31379013789863
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2070 .พ42 2554 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013789848
รายการจองทั้งหมด: 0

ส่วนที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ -- บทที่ 1 บทนำ -- บทที่ 2 การเกิดขึ้นของรัฐธรรมนูญ -- บทที่ 3 ประเภทของรัฐธรรมนูญ -- บทที่ 4 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญ -- บทที่ 5 การยกเลิกรัฐธรรมนูญ -- บทที่ 6 การควบคุมกฎหมายมิให้ขัดต่อรัฐธรรมนูญ -- ส่วนที่ 2 สาระสำคัญของรัฐธรรมนูญ -- บทที่ 1 รูปของรัฐ -- บทที่ 2 อำนาจอธิปไตย -- บทที่ 3 การแบ่งแยกการใช้อำนาจอธิปไตย -- บทที่ 4 ประมุขของรัฐ -- บทที่ 5 สิทธิและเสรีภาพ -- บทที่ 6 อำนาจนิติบัญญัติ -- บทที่ 7 สมาชิกสภานิติบัญญัติกับพรรคการเมือง -- บทที่ 8 อำนาจบริหาร -- บทที่ 9 อำนาจตุลาการ -- ภาคผนวก รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544