การคุ้มครองทางสังคมในการจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติ : การประชุมวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบการสถาปนา คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ปีที่ 58 / จัดโดย คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; [ศศิพัฒน์ ยอดเพชร บรรณาธิการ].  (Text) (Text)

การสัมมนาเรื่องการคุ้มครองทางสังคมในการจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติ (2555 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
ศศิพัฒน์ ยอดเพชร, 2490- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
Call no.: HV555.ท9 ก652 2555Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะ, 2555 [2012]Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Description: ก-ญ, 181 หน้า : ภาพประกอบNotes: สัมมนาวันที่ 25 มกราคม 2555 ณ อาคารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ท่าพระจันทร์.Other title: การประชุมวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบการสถาปนา คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ปีที่ 58 [Spine title]Subject(s): การบรรเทาสาธารณภัย -- ไทย -- การประชุมLOC classification: HV555.ท9 | ก652 2555
Contents:การคุ้มครองทางสังคม : บทบาทในการจัดการภัยพิบัติ / นฤมล นิราทร -- พัฒนาการและความเข้าใจต่อความหมายของการคุ้มครองทางสังคม / พงษ์กฤษณ์ มงคลสินธุ์ -- การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติเชิงบูรณาการ / จตุรงค์ บุณยรัตนสุนทร -- การบริหารความเสี่ยงทางสังคม : มิติใหม่ในการคุ้มครองทางสังคม / เพ็ญประภา ภัทรานุกรม -- บทเรียนรู้เพื่อเตรียมการการบริการจัดการภัยน้ำท่วมของภาครัฐกับชุมชน / ระพีพรรณ คำหอม -- ความร่วมมือระหว่างรัฐและชุมชน เพื่อการบริหารจัดการภัยพิบัติของประเทศไทย / มานิตตา ชาญไชย -- นักสังคมสงเคราะห์กับบริการสุขภาพจิตสำหรับผู้ประสบพิบัติภัย / กิติพัฒน์ นนทปัทมะดุลย์ -- การทำงานกับเด็กในสถานการณ์ภัยพิบัติ / อภิญญา เวชยชัย -- การคุ้มครองผู้ประสบภัยเด็กและสตรีในศูนย์พักพิง/ศูนย์อพยพ / สุวัจฉรา เปี่ยมญาติ, วีรนุช เภอรักษ์, วิชชุดา เฉลิมวงศ์ -- ผู้สูงอายุกับกิจกรรมศูนย์พักพิงภัยพิบัติ / ศิรินาถ มิตรานนท์ -- การจัดการภัยพิบัติโดยอาศัยโรงเรียนเป็นฐาน : บทบาทของนักสังคมสงเคราะห์ / ณัฐกานต์ โนรี -- ภัยพิบัติกับการคุ้มครองทางสังคมบนฐานแนวคิดเชิงนิเวศวิทยา / สุขุมา อรุณจิต -- การมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านตาโละดือรามันในการจัดการภัยพิบัติ /กัลยา ดาราหะ -- เรื่องเล่าจากภาคสนาม-- ที่น้ำท่วม : ชุมชน การปรับตัวและการช่วยเหลือจากภาคส่วนต่างๆ ในยามภัยพิบัติ / วีรบูรณ์ วิสารทสกุล.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
    Average rating: 0.0 (0 votes)
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HV555.ท9 ก652 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379015599567
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HV555.ท9 ก652 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013814471
รายการจองทั้งหมด: 0

สัมมนาวันที่ 25 มกราคม 2555 ณ อาคารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ท่าพระจันทร์.

การคุ้มครองทางสังคม : บทบาทในการจัดการภัยพิบัติ / นฤมล นิราทร -- พัฒนาการและความเข้าใจต่อความหมายของการคุ้มครองทางสังคม / พงษ์กฤษณ์ มงคลสินธุ์ -- การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติเชิงบูรณาการ / จตุรงค์ บุณยรัตนสุนทร -- การบริหารความเสี่ยงทางสังคม : มิติใหม่ในการคุ้มครองทางสังคม / เพ็ญประภา ภัทรานุกรม -- บทเรียนรู้เพื่อเตรียมการการบริการจัดการภัยน้ำท่วมของภาครัฐกับชุมชน / ระพีพรรณ คำหอม -- ความร่วมมือระหว่างรัฐและชุมชน เพื่อการบริหารจัดการภัยพิบัติของประเทศไทย / มานิตตา ชาญไชย -- นักสังคมสงเคราะห์กับบริการสุขภาพจิตสำหรับผู้ประสบพิบัติภัย / กิติพัฒน์ นนทปัทมะดุลย์ -- การทำงานกับเด็กในสถานการณ์ภัยพิบัติ / อภิญญา เวชยชัย -- การคุ้มครองผู้ประสบภัยเด็กและสตรีในศูนย์พักพิง/ศูนย์อพยพ / สุวัจฉรา เปี่ยมญาติ, วีรนุช เภอรักษ์, วิชชุดา เฉลิมวงศ์ -- ผู้สูงอายุกับกิจกรรมศูนย์พักพิงภัยพิบัติ / ศิรินาถ มิตรานนท์ -- การจัดการภัยพิบัติโดยอาศัยโรงเรียนเป็นฐาน : บทบาทของนักสังคมสงเคราะห์ / ณัฐกานต์ โนรี -- ภัยพิบัติกับการคุ้มครองทางสังคมบนฐานแนวคิดเชิงนิเวศวิทยา / สุขุมา อรุณจิต -- การมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านตาโละดือรามันในการจัดการภัยพิบัติ /กัลยา ดาราหะ -- เรื่องเล่าจากภาคสนาม-- ที่น้ำท่วม : ชุมชน การปรับตัวและการช่วยเหลือจากภาคส่วนต่างๆ ในยามภัยพิบัติ / วีรบูรณ์ วิสารทสกุล.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544