รายงานการศึกษาเกี่ยวกับความรุนแรงต่อเด็ก. เล่มที่ 1, เด็กระดับประถมศึกษาตอนปลาย [ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์] / สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ; คณะวิจัย สายสุรี จุติกุล ... [และคนอื่น ๆ].  (Computer file) (Computer file)

สายสุรี จุติกุล | สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ
Call no.: CDG2112Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2555 [2012]Description: 1 ซีดี-รอม ; 4 3/4 นิ้วNotes: สนับสนุนโดย องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย, คณะกรรมการเงินทุนเพื่อพัฒนาสังคมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.Other title: เด็กระดับประถมศึกษาตอนปลาย [Portion of title]Subject(s): เด็ก -- ความรุนแรงต่อ -- ไทยเด็กที่ถูกทารุณกรรม -- ไทย
Contents:บทที่ 1 บทนำ -- ส่วนที่ 1 สถานการณ์ความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชนกลุ่มเด็กระดับประถมศึกษาตอนปลาย : ข้อมูลจากเด็ก -- บทที่ 2 หมวด ก ข้อมูลพื้นฐานกลุ่มเด็กในชาติพันธุ์ -- บทที่ 3 หมวด ข การถูกกระทำโดยเพื่อน -- บทที่ 4 หมวด ค การกระทำความรุนแรงของตนเองต่อเพื่อน -- บทที่ 5 หมวด ง การถูกกระทำความรุนแรงโดยบุคคลที่บ้าน -- บทที่ 6 หมวด จ การถูกกระทำความรุนแรงโดยครู -- บทที่ 7 หมวด ฉ สภาพแวดล้อมในครอบครัวและพฤติกรรมส่วนตนและสุขภาพจิต -- ส่วนที่ 2 สถานการณ์ความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชนกลุ่มเด็กระดับประถมศึกษาตอนปลาย : ข้อมูลจากพ่อแม่/ผู้ปกครอง -- บทที่ 8 หมวด ก ข้อมูลพื้นฐานของพ่อแม่/ผู้ปกครอง -- บทที่ 9 หมวด ข การกระทำความรุนแรงต่อเด็ก -- ส่วนที่ 3 สถานการณ์ความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชนกลุ่มเด็กระดับประถมศึกษาตอนปลาย : ข้อมูลจากครู -- บทที่ 10 หมวด ก ข้อมูลพื้นฐานของครู -- บทที่ 11 หมวด ข การกระทำความรุนแรงของตนเองต่อเด็ก -- ภาคผนวก ตัวอย่างข้อคำถามในแบบสอบถาม -- คู่มือการใช้แบบสอบถาม.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
    Average rating: 0.0 (0 votes)
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
CD/DVD CD/DVD Pridi Banomyong Library
Audio-Visual Materials CDG2112 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ห้ามยืม 31379013817607
CD/DVD CD/DVD Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Audio-Visual Materials CDG2112 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ห้ามยืม 31379013817615
รายการจองทั้งหมด: 0

สนับสนุนโดย องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย, คณะกรรมการเงินทุนเพื่อพัฒนาสังคมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

บทที่ 1 บทนำ -- ส่วนที่ 1 สถานการณ์ความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชนกลุ่มเด็กระดับประถมศึกษาตอนปลาย : ข้อมูลจากเด็ก -- บทที่ 2 หมวด ก ข้อมูลพื้นฐานกลุ่มเด็กในชาติพันธุ์ -- บทที่ 3 หมวด ข การถูกกระทำโดยเพื่อน -- บทที่ 4 หมวด ค การกระทำความรุนแรงของตนเองต่อเพื่อน -- บทที่ 5 หมวด ง การถูกกระทำความรุนแรงโดยบุคคลที่บ้าน -- บทที่ 6 หมวด จ การถูกกระทำความรุนแรงโดยครู -- บทที่ 7 หมวด ฉ สภาพแวดล้อมในครอบครัวและพฤติกรรมส่วนตนและสุขภาพจิต -- ส่วนที่ 2 สถานการณ์ความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชนกลุ่มเด็กระดับประถมศึกษาตอนปลาย : ข้อมูลจากพ่อแม่/ผู้ปกครอง -- บทที่ 8 หมวด ก ข้อมูลพื้นฐานของพ่อแม่/ผู้ปกครอง -- บทที่ 9 หมวด ข การกระทำความรุนแรงต่อเด็ก -- ส่วนที่ 3 สถานการณ์ความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชนกลุ่มเด็กระดับประถมศึกษาตอนปลาย : ข้อมูลจากครู -- บทที่ 10 หมวด ก ข้อมูลพื้นฐานของครู -- บทที่ 11 หมวด ข การกระทำความรุนแรงของตนเองต่อเด็ก -- ภาคผนวก ตัวอย่างข้อคำถามในแบบสอบถาม -- คู่มือการใช้แบบสอบถาม.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544