เรื่องเล่า-- คดีปกครอง เปิดปมคิด พิชิตปมปัญหา by ลุงเป็นธรรม / โดย สำนักวิจัยและวิชาการ สำนักงานศาลปกครอง ; คณะทำงาน ยงยุทธ อนุกูล ... [และคนอื่น ๆ].  (Text) (Text)

ยงยุทธ อนุกูล | สำนักงานศาลปกครอง. สำนักวิจัยและวิชาการ
Call no.: KPT2720 .ร824 2555Publication: กรุงเทพฯ : สำนัก, 2555 [2012]Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Description: 185 หน้า : ภาพสีประกอบISBN: 9786167248943Subject(s): กฎหมายปกครอง -- ไทย -- คดีคำพิพากษาศาล -- ไทยLOC classification: KPT2720 | .ร824 2555
Contents:1 ฟ้องคดีปกครอง เริ่มนับเวลา ณ วันไหน ? -- 2 ข้อมูลข่าวสารของราชการ -- 3 เดือดร้อนรำคาญจากแมวเพื่อนบ้าน -- 4 เดือดร้อนรำคาญจากอาคารข้างบ้าน -- 5 ละทิ้งหน้าที่ราชการ โดย(ไม่)มีเหตุผลอันสมควร ! -- 6 เจตนาดี-- แต่ไม่มีอำนาจ -- 7 เรียกรับเงินจากผู้มาติดต่อราชการเพียงน้อยนิด มีสิทธิออกจากราชการ -- 8 มาตรฐานการกำหนดค่าทดแทนการเวนคืนที่ดิน -- 9 อ้างประโยชน์สาธารณะ รุกล้ำที่ดินเอกชน : ไม่พ้นความรับผิด -- 10 กองทุนหมู่บ้านเสียหาย ใคร ?-- มีสิทธิฟ้องคดี -- 11 ทำนิติกรรมอำพรางเพื่อหาประโยชน์โดยไม่ชอบ-- ที่สุด ก็ต้องชดใช้ ! -- 12 ทำร้ายร่างกายผู้ต้องสงสัย-- ผิดวินัยอย่างร้ายแรง -- 13 คืนเงินค่าพัฒนาคุณภาพการศึกษา-- ให้ผมด้วยครับ ! -- 14 อนุมัติโดยขาดความระมัดระวัง มีสิทธิ์ ! ถูกเรียกค่าเสียหาย -- 15 ก่อสร้างสะพานทางเดิน-- ความจำเป็นที่ส่งผลกระทบต่อประชาชน -- 16 ติดป้ายหาเสียงตามใจ-- เจ้าหน้าที่ใดรับผิดชอบ -- 17 "คอนโดมิเนียม" สูงเสียดฟ้า เงินตราจาก "ฝุ่นละออง" -- 18 จะฟ้องคดีต้องมี "ความเดือดร้อนหรือเสียหาย" -- 19 ไม่ได้รับอนุญาตให้ค้าขาย จะทำอย่างไร ? ก่อนฟ้องคดี -- 20 ท่านครับ ! จ่ายดอกเบี้ยให้ผมด้วย -- 21 สะใภ้ผู้เยาว์-- เขา หรือ เธอ ฟ้องคดีได้ ! -- 22 "ไข่นกกระทา" คือรายได้-- ให้เวลาผมด้วย ! -- 23 ยืนยัน เชื่อใจ มั่นใจว่า ใช่ ! ไฉน? "ตัว" ลืมคำ -- 24 มีพินัยกรรมรับเงิน (บำเหน็จ) เหตุใด ? ไม่มีสิทธิ์ -- 25 ต้องพ้นจากตำแหน่ง-- เพราะเหตุมีส่วนได้เสีย -- 26 การระบุวิธีการและระยะเวลาการฟ้องคดีใน "คำสั่งทางปกครอง" สำคัญ-- ไฉน ? -- 27 สิทธิฟ้องคดีศาล : หากหน่วยงานมีข้อขัดข้องในการบังคับทางปกครอง -- 28 "ระยะเวลา" ความสำคัญที่ไม่อาจมองข้าม -- 29 ยื่นฟ้องคดีพ้นกำหนดเวลา-- ศาลรับได้ถ้าไม่ใช่ประโยชน์ส่วนตน -- 30 ราษฎรฟ้องขอให้ไล่นายก อบต. ออกจากตำแหน่ง ศาลปกครองจะรับคดีไว้พิจารณา-- ได้หรือไม่ ? -- 31 วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ในการออกคำสั่งทางปกครอง.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2720 .ร824 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013847521
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT2720 .ร824 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013847505
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT2720 .ร824 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 31/05/2022 31379013847513
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2720 .ร824 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013818134
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2720 .ร824 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013818126
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
KPT2720 .ม6363 คู่มือศึกษาวิชากฎหมายปกครอง / KPT2720 .ร54 รวมบทความทางวิชาการ กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 / KPT2720 .ร54 รวมบทความทางวิชาการ กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 / KPT2720 .ร824 2555 เรื่องเล่า-- คดีปกครอง เปิดปมคิด พิชิตปมปัญหา by ลุงเป็นธรรม / KPT2720 .ร824 2556 ล. 2 เรื่องเล่า-- คดีปกครอง เปิดปมคิด พิชิตปมปัญหา by ลุงเป็นธรรม. KPT2720 .ร824 2557 ล. 3 เรื่องเล่า-- คดีปกครอง เปิดปมคิด พิชิตปมปัญหา by ลุงเป็นธรรม. KPT2720 .ว42 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายปกครอง : หลักการพื้นฐานในกฎหมายปกครองและการกระทำทางปกครอง /

1 ฟ้องคดีปกครอง เริ่มนับเวลา ณ วันไหน ? -- 2 ข้อมูลข่าวสารของราชการ -- 3 เดือดร้อนรำคาญจากแมวเพื่อนบ้าน -- 4 เดือดร้อนรำคาญจากอาคารข้างบ้าน -- 5 ละทิ้งหน้าที่ราชการ โดย(ไม่)มีเหตุผลอันสมควร ! -- 6 เจตนาดี-- แต่ไม่มีอำนาจ -- 7 เรียกรับเงินจากผู้มาติดต่อราชการเพียงน้อยนิด มีสิทธิออกจากราชการ -- 8 มาตรฐานการกำหนดค่าทดแทนการเวนคืนที่ดิน -- 9 อ้างประโยชน์สาธารณะ รุกล้ำที่ดินเอกชน : ไม่พ้นความรับผิด -- 10 กองทุนหมู่บ้านเสียหาย ใคร ?-- มีสิทธิฟ้องคดี -- 11 ทำนิติกรรมอำพรางเพื่อหาประโยชน์โดยไม่ชอบ-- ที่สุด ก็ต้องชดใช้ ! -- 12 ทำร้ายร่างกายผู้ต้องสงสัย-- ผิดวินัยอย่างร้ายแรง -- 13 คืนเงินค่าพัฒนาคุณภาพการศึกษา-- ให้ผมด้วยครับ ! -- 14 อนุมัติโดยขาดความระมัดระวัง มีสิทธิ์ ! ถูกเรียกค่าเสียหาย -- 15 ก่อสร้างสะพานทางเดิน-- ความจำเป็นที่ส่งผลกระทบต่อประชาชน -- 16 ติดป้ายหาเสียงตามใจ-- เจ้าหน้าที่ใดรับผิดชอบ -- 17 "คอนโดมิเนียม" สูงเสียดฟ้า เงินตราจาก "ฝุ่นละออง" -- 18 จะฟ้องคดีต้องมี "ความเดือดร้อนหรือเสียหาย" -- 19 ไม่ได้รับอนุญาตให้ค้าขาย จะทำอย่างไร ? ก่อนฟ้องคดี -- 20 ท่านครับ ! จ่ายดอกเบี้ยให้ผมด้วย -- 21 สะใภ้ผู้เยาว์-- เขา หรือ เธอ ฟ้องคดีได้ ! -- 22 "ไข่นกกระทา" คือรายได้-- ให้เวลาผมด้วย ! -- 23 ยืนยัน เชื่อใจ มั่นใจว่า ใช่ ! ไฉน? "ตัว" ลืมคำ -- 24 มีพินัยกรรมรับเงิน (บำเหน็จ) เหตุใด ? ไม่มีสิทธิ์ -- 25 ต้องพ้นจากตำแหน่ง-- เพราะเหตุมีส่วนได้เสีย -- 26 การระบุวิธีการและระยะเวลาการฟ้องคดีใน "คำสั่งทางปกครอง" สำคัญ-- ไฉน ? -- 27 สิทธิฟ้องคดีศาล : หากหน่วยงานมีข้อขัดข้องในการบังคับทางปกครอง -- 28 "ระยะเวลา" ความสำคัญที่ไม่อาจมองข้าม -- 29 ยื่นฟ้องคดีพ้นกำหนดเวลา-- ศาลรับได้ถ้าไม่ใช่ประโยชน์ส่วนตน -- 30 ราษฎรฟ้องขอให้ไล่นายก อบต. ออกจากตำแหน่ง ศาลปกครองจะรับคดีไว้พิจารณา-- ได้หรือไม่ ? -- 31 วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ในการออกคำสั่งทางปกครอง.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544