รายงานการศึกษาเกี่ยวกับความรุนแรงต่อเด็ก. เล่มที่ 3, เด็กระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย [ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์] / สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ; คณะวิจัย สายสุรี จุติกุล ... [และคนอื่น ๆ].  (Computer file) (Computer file)

สายสุรี จุติกุล | สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ
Call no.: CDG2114Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2555 [2012]Description: 1 ซีดี-รอม ; 4 3/4 นิ้วNotes: สนับสนุนโดย องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย, คณะกรรมการเงินทุนเพื่อพัฒนาสังคมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.Other title: เด็กระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย [Portion of title]Subject(s): เด็ก -- ความรุนแรงต่อ -- ไทยเด็กที่ถูกทารุณกรรม -- ไทย
Contents:บทที่ 1 บทนำ -- ส่วนที่ 1 สถานการณ์ความรุนแรงต่อเด็กระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย : ข้อมูลจากนักเรียน -- บทที่ 2 หมวด ก ข้อมูลพื้นฐานกลุ่มเด็กนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย -- บทที่ 3 หมวด ข การถูกกระทำความรุนแรงโดยเพื่อน -- บทที่ 4 หมวด ค การกระทำความรุนแรงของตนเองต่อเพื่อน -- บทที่ 5 หมวด ง ความรุนแรงที่บ้าน -- บทที่ 6 หมวด จ การถูกกระทำความรุนแรงโดยครู -- บทที่ 7 หมวด ฉ สภาพแวดล้อมในครอบครัวและพฤติกรรมส่วนตน -- ส่วนที่ 2 สถานการณ์ความรุนแรงต่อเด็กระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย : ข้อมูลจากพ่อแม่/ผู้ปกครอง -- บทที่ 8 หมวด ก ข้อมูลพื้นฐานกลุ่มพ่อแม่/ผู้ปกครอง -- บทที่ 9 หมวด ข การกระทำความรุนแรงต่อเด็ก -- ส่วนที่ 3 สถานการณ์ความรุนแรงต่อเด็กระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย : ข้อมูลจากครู -- บทที่ 10 หมวด ก ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มครู -- บทที่ 11 หมวด ข การกระทำความรุนแรงต่อเด็ก -- ภาคผนวก ตัวอย่างข้อคำถามในแบบสอบถาม -- คู่มือการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
    Average rating: 0.0 (0 votes)
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
CD/DVD CD/DVD Pridi Banomyong Library
Audio-Visual Materials CDG2114 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ห้ามยืม 31379013817649
CD/DVD CD/DVD Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Audio-Visual Materials CDG2114 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ห้ามยืม 31379013817656
รายการจองทั้งหมด: 0

สนับสนุนโดย องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย, คณะกรรมการเงินทุนเพื่อพัฒนาสังคมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

บทที่ 1 บทนำ -- ส่วนที่ 1 สถานการณ์ความรุนแรงต่อเด็กระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย : ข้อมูลจากนักเรียน -- บทที่ 2 หมวด ก ข้อมูลพื้นฐานกลุ่มเด็กนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย -- บทที่ 3 หมวด ข การถูกกระทำความรุนแรงโดยเพื่อน -- บทที่ 4 หมวด ค การกระทำความรุนแรงของตนเองต่อเพื่อน -- บทที่ 5 หมวด ง ความรุนแรงที่บ้าน -- บทที่ 6 หมวด จ การถูกกระทำความรุนแรงโดยครู -- บทที่ 7 หมวด ฉ สภาพแวดล้อมในครอบครัวและพฤติกรรมส่วนตน -- ส่วนที่ 2 สถานการณ์ความรุนแรงต่อเด็กระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย : ข้อมูลจากพ่อแม่/ผู้ปกครอง -- บทที่ 8 หมวด ก ข้อมูลพื้นฐานกลุ่มพ่อแม่/ผู้ปกครอง -- บทที่ 9 หมวด ข การกระทำความรุนแรงต่อเด็ก -- ส่วนที่ 3 สถานการณ์ความรุนแรงต่อเด็กระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย : ข้อมูลจากครู -- บทที่ 10 หมวด ก ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มครู -- บทที่ 11 หมวด ข การกระทำความรุนแรงต่อเด็ก -- ภาคผนวก ตัวอย่างข้อคำถามในแบบสอบถาม -- คู่มือการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544