ขั้นตอนการดำเนินงานและวิธีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 : คู่มือการปฏิบัติงานตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว / ด้วยความร่วมมือระหว่าง กรมโรงงานอุตสาหกรรมและสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และ สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี.  (Text) (Text)

กรมโรงงานอุตสาหกรรม | กระทรวงอุตสาหกรรม. สำนักงานปลัดกระทรวง | สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
Call no.: KPT3272 .ข63 2553Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2553] [2010]Description: 257 หน้า : ภาพประกอบOther title: คู่มือการปฏิบัติงานตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2). ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว [Portion of title] | คู่มือขั้นตอนการดำเนินงานและวิธีปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [Running title] | ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว : ขั้นตอนการดำเนินงานและวิธีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 [Spine title]Subject(s): กฎหมายโรงงาน -- ไทยLOC classification: KPT3272 | .ข63 2553
Contents:FAC-PM-01 ขั้นตอนการดำเนินการสำรวจและจัดทำข้อมูลโรงงานจำพวกที่ 1 -- FAC-PM-02 ขั้นตอนการดำเนินการเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่ 2 -- FAC-PM-04 ขั้นตอนการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียนโรงงาน -- FAC-PM-05 ขั้นตอนการดำเนินการรับชำระค่าธรรมเนียมรายปีของโรงงานที่ครบกำหนดชำระ -- FAC-WI-01 วิธีการปฏิบัติงานการสรุปผลการดำเนินงานของ อปท. -- FAC-WI-02 วิธีการปฏิบัติงานการสรุปผลแจ้งกรมโรงงานอุตสาหกรรมของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด -- FAC-WI-03 วิธีปฏิบัติงานการประเมินแรงม้าเครื่องจักร -- FAC-WI-04 วิธีปฏิบัติงานการออกเลขทะเบียนโรงงานและเลขที่ใบรับแจ้งใบอนุญาต -- FAC-WI-05 วิธีปฏิบัติงานการตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเอกสารสำหรับโรงงานจำพวกที่ 2 -- FAC-WI-08 วิธีปฏิบัติงานการเก็บค่าธรรมเนียมรายปี -- FAC-WI-09 วิธีปฏิบัติงานการออกใบแจ้งการประกอบกิจการโรงงาน -- FAC-WI-12 วิธีปฏิบัติงานการคัดสำเนาใบรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2 --บทสรุปข้อควรระมัดระวังในการดำเนินงาน -- ภาคผนวก เอกสารรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนอนุญาต --ข้อหารือแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 (กรณีการรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2) -- ข้อหารือค่าธรรมเนียมที่เกิดจากการปฏิบัติตามภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -- คู่มือการใช้ระบบสารสนเทศโรงงาน ผ่านเครือข่าย Internet -- พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 -- บัญชีประเภทโรงงานอุตสาหกรรม.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
    Average rating: 0.0 (0 votes)
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)
General Books General Stacks KPT3272 .ข63 2553 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013818852
รายการจองทั้งหมด: 0

FAC-PM-01 ขั้นตอนการดำเนินการสำรวจและจัดทำข้อมูลโรงงานจำพวกที่ 1 -- FAC-PM-02 ขั้นตอนการดำเนินการเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่ 2 -- FAC-PM-04 ขั้นตอนการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียนโรงงาน -- FAC-PM-05 ขั้นตอนการดำเนินการรับชำระค่าธรรมเนียมรายปีของโรงงานที่ครบกำหนดชำระ -- FAC-WI-01 วิธีการปฏิบัติงานการสรุปผลการดำเนินงานของ อปท. -- FAC-WI-02 วิธีการปฏิบัติงานการสรุปผลแจ้งกรมโรงงานอุตสาหกรรมของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด -- FAC-WI-03 วิธีปฏิบัติงานการประเมินแรงม้าเครื่องจักร -- FAC-WI-04 วิธีปฏิบัติงานการออกเลขทะเบียนโรงงานและเลขที่ใบรับแจ้งใบอนุญาต -- FAC-WI-05 วิธีปฏิบัติงานการตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเอกสารสำหรับโรงงานจำพวกที่ 2 -- FAC-WI-08 วิธีปฏิบัติงานการเก็บค่าธรรมเนียมรายปี -- FAC-WI-09 วิธีปฏิบัติงานการออกใบแจ้งการประกอบกิจการโรงงาน -- FAC-WI-12 วิธีปฏิบัติงานการคัดสำเนาใบรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2 --บทสรุปข้อควรระมัดระวังในการดำเนินงาน -- ภาคผนวก เอกสารรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนอนุญาต --ข้อหารือแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 (กรณีการรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2) -- ข้อหารือค่าธรรมเนียมที่เกิดจากการปฏิบัติตามภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -- คู่มือการใช้ระบบสารสนเทศโรงงาน ผ่านเครือข่าย Internet -- พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 -- บัญชีประเภทโรงงานอุตสาหกรรม.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544