ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป = General principles of law. [เล่ม 1], หน่วยที่ 1-7 / สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.  (Text) (Text)

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิติศาสตร์
Call no.: K245 .ส7 2553 ล. 1Publication: [นนทบุรี] : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2553 [2010]Edition: พิมพ์ครั้งที่ 10Description: 12, 275 หน้า : ภาพประกอบNotes: พิมพ์ซ้ำกับฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 2548.ISBN: 9789749756577; 9749756576Other title: General principles of law [Parallel title]Subject(s): ธรรมศาสตร์กฎหมายLOC classification: K245 | .ส7 2553 ล. 1
Contents:หน่วยที่ 1 พัฒนาการสำนักความคิดทางกฎหมาย -- 1.1 ประวัติสำนักความคิดต่างๆ ในทางกฎหมาย -- 1.2 ความคิดในเชิงปรัชญากฎหมาย -- 1.3 ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาความคิดในทางกฎหมาย -- หน่วยที่ 2 วิวัฒนาการของระบบกฎหมาย -- 2.1 วิวัฒนาการของระบบกฎหมายที่สำคัญของโลก -- 2.2 วิวัฒนาการของระบบกฎหมายไทย -- 2.3 ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาระบบกฎหมายไทย -- หน่วยที่ 3 ที่มา ประเภท และศักดิ์ของกฎหมาย -- 3.1 ที่มาของกฎหมาย -- 3.2 ประเภทของกฎหมาย -- 3.3 ศักดิ์ของกฎหมาย -- หน่วยที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกับศาสตร์อื่นๆ -- 4.1 กฎหมายกับประวัติศาสตร์ -- 4.2 กฎหมายกับรัฐศาสตร์ -- 4.3 กฎหมายกับเศรษฐศาสตร์ -- 4.4 กฎหมายกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี -- หน่วยที่ 5 การใช้เหตุผลทางกฎหมาย -- 5.1 ความสำคัญของเหตุผลในทางกฎหมาย -- 5.2 การวิเคราะห์หาเหตุผลในกฎหมาย -- 5.3 เหตุผลในการวินิจฉัยคดีและการให้ความเห็นทางกฎหมาย -- หน่วยที่ 6 กฎหมายกับการพัฒนาสังคม -- 6.1 กฎหมายกับหลักประกันสิทธิ เสรีภาพ -- 6.2 กฎหมายกับการควบคุมสังคม -- 6.3 กฎหมายเกี่ยวกับการพัฒนาสังคม -- 6.4 กฎหมายกับสังคมยุควิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี -- หน่วยที่ 7 การศึกษา ค้นคว้า และวิจัยทางนิติศาสตร์ -- 7.1 การศึกษาทางนิติศาสตร์ -- 7.2 การค้นคว้าทางนิติศาสตร์ -- 7.3 การวิจัยทางนิติศาสตร์.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
    Average rating: 0.0 (0 votes)
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks K245 .ส7 2553 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013818969
รายการจองทั้งหมด: 0

พิมพ์ซ้ำกับฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 2548.

หน่วยที่ 1 พัฒนาการสำนักความคิดทางกฎหมาย -- 1.1 ประวัติสำนักความคิดต่างๆ ในทางกฎหมาย -- 1.2 ความคิดในเชิงปรัชญากฎหมาย -- 1.3 ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาความคิดในทางกฎหมาย -- หน่วยที่ 2 วิวัฒนาการของระบบกฎหมาย -- 2.1 วิวัฒนาการของระบบกฎหมายที่สำคัญของโลก -- 2.2 วิวัฒนาการของระบบกฎหมายไทย -- 2.3 ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาระบบกฎหมายไทย -- หน่วยที่ 3 ที่มา ประเภท และศักดิ์ของกฎหมาย -- 3.1 ที่มาของกฎหมาย -- 3.2 ประเภทของกฎหมาย -- 3.3 ศักดิ์ของกฎหมาย -- หน่วยที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกับศาสตร์อื่นๆ -- 4.1 กฎหมายกับประวัติศาสตร์ -- 4.2 กฎหมายกับรัฐศาสตร์ -- 4.3 กฎหมายกับเศรษฐศาสตร์ -- 4.4 กฎหมายกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี -- หน่วยที่ 5 การใช้เหตุผลทางกฎหมาย -- 5.1 ความสำคัญของเหตุผลในทางกฎหมาย -- 5.2 การวิเคราะห์หาเหตุผลในกฎหมาย -- 5.3 เหตุผลในการวินิจฉัยคดีและการให้ความเห็นทางกฎหมาย -- หน่วยที่ 6 กฎหมายกับการพัฒนาสังคม -- 6.1 กฎหมายกับหลักประกันสิทธิ เสรีภาพ -- 6.2 กฎหมายกับการควบคุมสังคม -- 6.3 กฎหมายเกี่ยวกับการพัฒนาสังคม -- 6.4 กฎหมายกับสังคมยุควิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี -- หน่วยที่ 7 การศึกษา ค้นคว้า และวิจัยทางนิติศาสตร์ -- 7.1 การศึกษาทางนิติศาสตร์ -- 7.2 การค้นคว้าทางนิติศาสตร์ -- 7.3 การวิจัยทางนิติศาสตร์.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544