ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป = General principles of law. [เล่ม 2], หน่วยที่ 8-15 / สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.  (Text) (Text)

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิติศาสตร์
Call no.: K245 .ส7 2553 ล. 2Publication: [นนทบุรี] : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2553 [2010]Edition: พิมพ์ครั้งที่ 10Description: 12, 324 หน้าNotes: พิมพ์ซ้ำกับฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 2548.ISBN: 9789749756584; 9749756584Other title: General principles of law [Parallel title]Subject(s): ธรรมศาสตร์กฎหมายLOC classification: K245 | .ส7 2553 ล. 2
Contents:หน่วยที่ 8 การบัญญัติกฎหมาย -- 8.1 วิธีการบัญญัติกฎหมาย -- 8.2 หลักในการบัญญัติกฎหมาย -- หน่วยที่ 9 หลักการใช้กฎหมาย -- 9.1 หลักการใช้กฎหมายกับข้อเท็จจริง -- 9.2 การตีความกฎหมาย -- 9.3 การอุดช่องว่างในกฎหมาย -- หน่วยที่ 10 การบังคับใช้กฎหมายและการยกเลิกกฎหมาย -- 10.1 การบังคับใช้กฎหมาย -- 10.2 การยกเลิกกฎหมาย -- หน่วยที่ 11 กฎหมายเอกชนและกฎหมายมหาชน -- 11.1 การแบ่งแยกกฎหมายเอกชนและกฎหมายมหาชน -- 11.2 การแบ่งสาขาย่อยในกฎหมายเอกชนและกฎหมายมหาชน -- หน่วยที่ 12 ระบบกระบวนการยุติธรรมไทย -- 12.1 กระบวนการยุติธรรมไทยในอดีต -- 12.2 หลักการสำคัญของการดำเนินกระบวนการยุติธรรมในศาล -- 12.3 กระบวนการยุติธรรมอื่น -- หน่วยที่ 13 ระบบศาลของไทย -- 13.1 ศาลรัฐธรรมนูญ -- 13.2 ศาลยุติธรรม -- 13.3 ศาลปกครอง -- 13.4 ศาลทหาร -- หน่วยที่ 14 กฎหมายกับความเป็นธรรมในสังคม -- 14.1 บทบัญญัติของกฎหมายที่ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรม -- 14.2 ดุลพินิจของผู้ใช้กฎหมายกับความเป็นธรรม -- 14.3 การใช้กฎหมายให้เกิดความเป็นธรรม -- หน่วยที่ 15 การประกอบวิชาชีพกฎหมาย และจรรยาบรรณของนักกฎหมาย -- 15.1 การประกอบวิชาชีพกฎหมาย -- 15.2 หลักวิชาชีพนักกฎหมาย.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks K245 .ส7 2553 ล. 2 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013818977
รายการจองทั้งหมด: 0

พิมพ์ซ้ำกับฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 2548.

หน่วยที่ 8 การบัญญัติกฎหมาย -- 8.1 วิธีการบัญญัติกฎหมาย -- 8.2 หลักในการบัญญัติกฎหมาย -- หน่วยที่ 9 หลักการใช้กฎหมาย -- 9.1 หลักการใช้กฎหมายกับข้อเท็จจริง -- 9.2 การตีความกฎหมาย -- 9.3 การอุดช่องว่างในกฎหมาย -- หน่วยที่ 10 การบังคับใช้กฎหมายและการยกเลิกกฎหมาย -- 10.1 การบังคับใช้กฎหมาย -- 10.2 การยกเลิกกฎหมาย -- หน่วยที่ 11 กฎหมายเอกชนและกฎหมายมหาชน -- 11.1 การแบ่งแยกกฎหมายเอกชนและกฎหมายมหาชน -- 11.2 การแบ่งสาขาย่อยในกฎหมายเอกชนและกฎหมายมหาชน -- หน่วยที่ 12 ระบบกระบวนการยุติธรรมไทย -- 12.1 กระบวนการยุติธรรมไทยในอดีต -- 12.2 หลักการสำคัญของการดำเนินกระบวนการยุติธรรมในศาล -- 12.3 กระบวนการยุติธรรมอื่น -- หน่วยที่ 13 ระบบศาลของไทย -- 13.1 ศาลรัฐธรรมนูญ -- 13.2 ศาลยุติธรรม -- 13.3 ศาลปกครอง -- 13.4 ศาลทหาร -- หน่วยที่ 14 กฎหมายกับความเป็นธรรมในสังคม -- 14.1 บทบัญญัติของกฎหมายที่ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรม -- 14.2 ดุลพินิจของผู้ใช้กฎหมายกับความเป็นธรรม -- 14.3 การใช้กฎหมายให้เกิดความเป็นธรรม -- หน่วยที่ 15 การประกอบวิชาชีพกฎหมาย และจรรยาบรรณของนักกฎหมาย -- 15.1 การประกอบวิชาชีพกฎหมาย -- 15.2 หลักวิชาชีพนักกฎหมาย.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544