หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา = Principle of law, criminal procedure : ตามแนวคิดของศาสตราจารย์ ดร. คณิต ณ นคร / ธานี วรภัทร์.  (Text) (Text)

ธานี วรภัทร์
Call no.: KPT4610 .ธ638 2555Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2555 [2012]Description: 270 หน้าISBN: 9786162690921Other title: Principle of law, criminal procedure [Parallel title]Subject(s): วิธีพิจารณาความอาญา -- ไทยกฎหมายอาญา -- ไทยLOC classification: KPT4610 | .ธ638 2555
Contents:บทที่ 1 หลักการและแนวคิดของกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา -- บทที่ 2 ผู้ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินคดีอาญา -- บทที่ 3 กระบวนพิจารณา เงื่อนไขให้อำนาจดำเนินคดี และข้อหา -- บทที่ 4 พยานหลักฐาน -- บทที่ 5 มาตรการบังคับในทางอาญา -- บทที่ 6 โครงสร้างของการดำเนินคดีอาญา -- บทที่ 7 หลักการดำเนินคดีอาญา -- บทที่ 8 การฟ้องคดีอาญาทั่วไป -- บทที่ 9 การดำเนินคดีในศาลชั้นต้น -- บทที่ 10 คำพิพากษาและคำสั่ง -- บทที่ 11 สภาพเด็ดขาดทางกฎหมายของคำพิพากษา -- บทที่ 12 หลักทั่วไปเกี่ยวกับอุทธรณ์ฎีกา -- บทที่ 13 อุทธรณ์ -- บทที่ 14 ฎีกา -- บทที่ 15 การรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ -- บทที่ 16 การบังคับคดีอาญา และค่าธรรมเนียม -- หนังสือ บทความ และงานวิจัยอ่านเพิ่มเติม.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT4610 .ธ638 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012339975
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT4610 .ธ638 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013802245
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT4610 .ธ638 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013802237
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT4610 .ธ638 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013802229
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT4610 .ธ638 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013802195
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT4610 .ธ638 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013802203
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT4610 .ธ638 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013802211
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT4610 .ธ638 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 31/05/2022 31379013802153
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT4610 .ธ638 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013802187
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT4610 .ธ638 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013802179
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT4610 .ธ638 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013802161
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
KPT4610 .ธ638 2555 หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา = Principle of law, criminal procedure : ตามแนวคิดของศาสตราจารย์ ดร. คณิต ณ นคร / KPT4610 .ธ638 2555 หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา = Principle of law, criminal procedure : ตามแนวคิดของศาสตราจารย์ ดร. คณิต ณ นคร / KPT4610 .ธ638 2555 หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา = Principle of law, criminal procedure : ตามแนวคิดของศาสตราจารย์ ดร. คณิต ณ นคร / KPT4610 .ธ638 2555 หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา = Principle of law, criminal procedure : ตามแนวคิดของศาสตราจารย์ ดร. คณิต ณ นคร / KPT4610 .ธ638 2558 หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา = Principle of law, criminal procedure : ตามแนวคิดของศาสตราจารย์ ดร. คณิต ณ นคร / KPT4610 .ธ638 2558 หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา = Principle of law, criminal procedure : ตามแนวคิดของศาสตราจารย์ ดร. คณิต ณ นคร / KPT4610 .ธ643 2554 ล. 1 The Think tank คลังสมองประลองวิชา.

บทที่ 1 หลักการและแนวคิดของกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา -- บทที่ 2 ผู้ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินคดีอาญา -- บทที่ 3 กระบวนพิจารณา เงื่อนไขให้อำนาจดำเนินคดี และข้อหา -- บทที่ 4 พยานหลักฐาน -- บทที่ 5 มาตรการบังคับในทางอาญา -- บทที่ 6 โครงสร้างของการดำเนินคดีอาญา -- บทที่ 7 หลักการดำเนินคดีอาญา -- บทที่ 8 การฟ้องคดีอาญาทั่วไป -- บทที่ 9 การดำเนินคดีในศาลชั้นต้น -- บทที่ 10 คำพิพากษาและคำสั่ง -- บทที่ 11 สภาพเด็ดขาดทางกฎหมายของคำพิพากษา -- บทที่ 12 หลักทั่วไปเกี่ยวกับอุทธรณ์ฎีกา -- บทที่ 13 อุทธรณ์ -- บทที่ 14 ฎีกา -- บทที่ 15 การรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ -- บทที่ 16 การบังคับคดีอาญา และค่าธรรมเนียม -- หนังสือ บทความ และงานวิจัยอ่านเพิ่มเติม.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544