คู่มือจุดเน้นทางการพยาบาลแม่-เด็กและการผดุงครรภ์ / โดย ศรีนวล โอสถเสถียร.  (Text) (Text)

ศรีนวล โอสถเสถียร
Call no.: WY157 .ศ463 2554Publication: [กรุงเทพฯ] : ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีเจ พริ้นติ้ง, 2554 [2011]Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6, ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3Description: 267 หน้า : ภาพประกอบISBN: 9743467777Other title: จุดเน้นทางการพยาบาลแม่-เด็กและการผดุงครรภ์ [Portion of title]Subject(s): การพยาบาลสูติศาสตร์มารดาและทารก
Contents:1 การผดุงครรภ์ในประเทศไทย -- 2 สถิติชีพเกี่ยวกับแม่และเด็ก -- 3 ภาวะมีบุตรยาก -- 4 กายวิภาคของระบบสืบพันธุ์สตรี -- 5 สรีระของสตรีระหว่างตั้งครรภ์ -- 6 สรีระของการเจริญพันธุ์ -- 7 เทอมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตัวอ่อนในครรภ์ -- 8 การพัฒนาการของทารกในครรภ์ -- 9 การให้คำปรึกษาก่อนตั้งครรภ์ -- 10 จิตสังคมของหญิงตั้งครรภ์ -- 11 ปฏิกิริยาทางอารมณ์ของหญิงตั้งครรภ์ -- 12 การฝากครรภ์ -- 13 การพยาบาลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะแทรกซ้อนเนื่องจากการตั้งครรภ์ -- 14 การพยาบาลหญิงตั้งครรภ์ที่มีโรคร่วมกับการตั้งครรภ์ -- 15 การพยาบาลหญิงตั้งครรภ์ที่มีเลือดออกในระหว่างตั้งครรภ์ -- 16 การพยาบาลหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อ -- 17 สตรีตั้งครรภ์ที่มีปัญหาทางด้านจิตใจ -- 18 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการคลอด -- 19 การดูแลผู้คลอดระยะคลอดที่ 1 -- 20 การดูแลผู้คลอดในระยะคลอดที่ 2 -- 21 การคลอดรก -- 22 การพยาบาลผู้คลอดระยะคลอดที่ 3-4 -- 23 การประเมินทารกในครรภ์ -- 24 การพยาบาลผู้คลอดที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับปัจจัยการคลอด -- 25 การพยาบาลผู้คลอดที่มีภาวะแทรกซ้อนในระยะคลอดที่ 1-2 -- 26 การพยาบาลผู้คลอดที่มีภาวะแทรกซ้อนในระยะคลอดที่ 3 และ 4 -- 27 การพยาบาลผู้คลอดที่รับหัตถการช่วยคลอด -- 28 การใช้ยาระหว่างการคลอด -- 29 การพยาบาลมารดาหลังคลอด -- 30 การพยาบาลมารดาที่มีภาวะแทรกซ้อนหลังคลอด -- 31 การดูแลทารกแรกเกิด -- 32 การพยาบาลทารกแรกเกิดที่มีภาวะแทรกซ้อน.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Nongyao Chaiseri Library
General Books General Stacks WY157 .ศ463 2554 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013791976
Book Book Nongyao Chaiseri Library
General Books General Stacks WY157 .ศ463 2554 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 31/08/2022 31379013791950
Book Book Nongyao Chaiseri Library
General Books General Stacks WY157 .ศ463 2554 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 31/05/2022 31379013791968
Book Book Nongyao Chaiseri Library
General Books General Stacks WY157 .ศ463 2554 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013792008
Book Book Nongyao Chaiseri Library
General Books General Stacks WY157 .ศ463 2554 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013792016
Book Book Nongyao Chaiseri Library
General Books General Stacks WY157 .ศ463 2554 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013791992
Book Book Nongyao Chaiseri Library
General Books General Stacks WY157 .ศ463 2554 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 31/05/2022 31379013791984
รายการจองทั้งหมด: 0

1 การผดุงครรภ์ในประเทศไทย -- 2 สถิติชีพเกี่ยวกับแม่และเด็ก -- 3 ภาวะมีบุตรยาก -- 4 กายวิภาคของระบบสืบพันธุ์สตรี -- 5 สรีระของสตรีระหว่างตั้งครรภ์ -- 6 สรีระของการเจริญพันธุ์ -- 7 เทอมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตัวอ่อนในครรภ์ -- 8 การพัฒนาการของทารกในครรภ์ -- 9 การให้คำปรึกษาก่อนตั้งครรภ์ -- 10 จิตสังคมของหญิงตั้งครรภ์ -- 11 ปฏิกิริยาทางอารมณ์ของหญิงตั้งครรภ์ -- 12 การฝากครรภ์ -- 13 การพยาบาลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะแทรกซ้อนเนื่องจากการตั้งครรภ์ -- 14 การพยาบาลหญิงตั้งครรภ์ที่มีโรคร่วมกับการตั้งครรภ์ -- 15 การพยาบาลหญิงตั้งครรภ์ที่มีเลือดออกในระหว่างตั้งครรภ์ -- 16 การพยาบาลหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อ -- 17 สตรีตั้งครรภ์ที่มีปัญหาทางด้านจิตใจ -- 18 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการคลอด -- 19 การดูแลผู้คลอดระยะคลอดที่ 1 -- 20 การดูแลผู้คลอดในระยะคลอดที่ 2 -- 21 การคลอดรก -- 22 การพยาบาลผู้คลอดระยะคลอดที่ 3-4 -- 23 การประเมินทารกในครรภ์ -- 24 การพยาบาลผู้คลอดที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับปัจจัยการคลอด -- 25 การพยาบาลผู้คลอดที่มีภาวะแทรกซ้อนในระยะคลอดที่ 1-2 -- 26 การพยาบาลผู้คลอดที่มีภาวะแทรกซ้อนในระยะคลอดที่ 3 และ 4 -- 27 การพยาบาลผู้คลอดที่รับหัตถการช่วยคลอด -- 28 การใช้ยาระหว่างการคลอด -- 29 การพยาบาลมารดาหลังคลอด -- 30 การพยาบาลมารดาที่มีภาวะแทรกซ้อนหลังคลอด -- 31 การดูแลทารกแรกเกิด -- 32 การพยาบาลทารกแรกเกิดที่มีภาวะแทรกซ้อน.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544