การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช / โดย อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย.  (Text) (Text)

อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย
Call no.: WY160 .อ434 2554Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554 [2011]Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4, [แก้ไขและเพิ่มเติม]Description: 390 หน้าISBN: 9789740328612Subject(s): การพยาบาลจิตเวชศาสตร์จิตบำบัด
Contents:บทที่ 1 นโยบายและแผนงานด้านสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชแนวคิดและการปฏิบัติ -- บทที่ 2 มโนมติสังคม วัฒนธรรมกับการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช -- บทที่ 3 แนวคิดและทฤษฎีที่เลือกสรรทางการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช -- บทที่ 4 การบำบัดทางการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช -- บทที่ 5 บริบทด้านชีวภาพทางการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช -- บทที่ 6 จิตเภสัชบำบัดและการพยาบาล -- บทที่ 7 การพยาบาลสุขภาพจิตบุคคลกลุ่มเสี่ยง -- บทที่ 8 ปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชในผู้สูงอายุและการดูแลช่วยเหลือ -- บทที่ 9 การพยาบาลผู้ที่มีปัญหาทางสุขภาพจิตและปรับตัว -- บทที่ 10 การพยาบาลบุคคลที่มีความผิดปกติด้านความคิดผู้ป่วยโรคจิตเภท -- บทที่ 11 การพยาบาลบุคคลที่มีความผิดปกติทางอารมณ์ : ผู้ป่วยอารมณ์แปรปรวน -- บทที่ 12 การดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่บ้าน -- บทที่ 13 กฎหมายและจริยธรรมทางการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ หนังสืออ่านประกอบรายวิชา
Book Book Nongyao Chaiseri Library
General Books General Stacks WY160 .อ434 2554 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 01/06/2021 31379013792081

พย. 493

พย. 324

Book Book Nongyao Chaiseri Library
General Books General Stacks WY160 .อ434 2554 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013792073
Book Book Nongyao Chaiseri Library
General Books General Stacks WY160 .อ434 2554 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013792057
Book Book Nongyao Chaiseri Library
General Books General Stacks WY160 .อ434 2554 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013792107
Book Book Nongyao Chaiseri Library
General Books General Stacks WY160 .อ434 2554 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013792040
Book Book Nongyao Chaiseri Library
General Books General Stacks WY160 .อ434 2554 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013792099
Book Book Nongyao Chaiseri Library
General Books General Stacks WY160 .อ434 2554 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013792032
Book Book Nongyao Chaiseri Library
General Books General Stacks WY160 .อ434 2554 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013792024
Book Book Nongyao Chaiseri Library
General Books General Stacks WY160 .อ434 2554 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 01/06/2021 31379013792065
รายการจองทั้งหมด: 0

บทที่ 1 นโยบายและแผนงานด้านสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชแนวคิดและการปฏิบัติ -- บทที่ 2 มโนมติสังคม วัฒนธรรมกับการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช -- บทที่ 3 แนวคิดและทฤษฎีที่เลือกสรรทางการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช -- บทที่ 4 การบำบัดทางการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช -- บทที่ 5 บริบทด้านชีวภาพทางการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช -- บทที่ 6 จิตเภสัชบำบัดและการพยาบาล -- บทที่ 7 การพยาบาลสุขภาพจิตบุคคลกลุ่มเสี่ยง -- บทที่ 8 ปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชในผู้สูงอายุและการดูแลช่วยเหลือ -- บทที่ 9 การพยาบาลผู้ที่มีปัญหาทางสุขภาพจิตและปรับตัว -- บทที่ 10 การพยาบาลบุคคลที่มีความผิดปกติด้านความคิดผู้ป่วยโรคจิตเภท -- บทที่ 11 การพยาบาลบุคคลที่มีความผิดปกติทางอารมณ์ : ผู้ป่วยอารมณ์แปรปรวน -- บทที่ 12 การดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่บ้าน -- บทที่ 13 กฎหมายและจริยธรรมทางการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544