การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช / โดย อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย.

By: อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย.
Material type: materialTypeLabelBookCall no.: WY160 .อ434 2554Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554 [2011]Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Description: 390 หน้า.ISBN: 9789740328612.Subject(s): การพยาบาลจิตเวชศาสตร์ | จิตบำบัด
Contents:
บทที่ 1 นโยบายและแผนงานด้านสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชแนวคิดและการปฏิบัติ -- บทที่ 2 มโนมติสังคม วัฒนธรรมกับการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช -- บทที่ 3 แนวคิดและทฤษฎีที่เลือกสรรทางการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช -- บทที่ 4 การบำบัดทางการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช -- บทที่ 5 บริบทด้านชีวภาพทางการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช -- บทที่ 6 จิตเภสัชบำบัดและการพยาบาล -- บทที่ 7 การพยาบาลสุขภาพจิตบุคคลกลุ่มเสี่ยง -- บทที่ 8 ปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชในผู้สูงอายุและการดูแลช่วยเหลือ -- บทที่ 9 การพยาบาลผู้ที่มีปัญหาทางสุขภาพจิตและปรับตัว -- บทที่ 10 การพยาบาลบุคคลที่มีความผิดปกติด้านความคิดผู้ป่วยโรคจิตเภท -- บทที่ 11 การพยาบาลบุคคลที่มีความผิดปกติทางอารมณ์ : ผู้ป่วยอารมณ์แปรปรวน -- บทที่ 12 การดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่บ้าน -- บทที่ 13 กฎหมายและจริยธรรมทางการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
    การให้คะแนนโดยเฉลี่ย: 0.0 (0 คะแนนเสียง)
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ หนังสือสำรอง
Book Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY160 .อ434 2554 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379013792081

พย. 493

พย. 324

Book Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY160 .อ434 2554 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379013792073
Book Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY160 .อ434 2554 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379013792057
Book Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY160 .อ434 2554 (เรียกดูชั้นหนังสือ) In Repairing 31379013792107
Book Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY160 .อ434 2554 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379013792040
Book Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY160 .อ434 2554 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 03/04/2019 31379013792099
Book Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY160 .อ434 2554 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 09/04/2019 31379013792032
Book Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY160 .อ434 2554 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 31/08/2019 31379013792024
Book Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books WY160 .อ434 2554 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 09/04/2019 31379013792065
รายการจองทั้งหมด: 0

บทที่ 1 นโยบายและแผนงานด้านสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชแนวคิดและการปฏิบัติ -- บทที่ 2 มโนมติสังคม วัฒนธรรมกับการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช -- บทที่ 3 แนวคิดและทฤษฎีที่เลือกสรรทางการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช -- บทที่ 4 การบำบัดทางการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช -- บทที่ 5 บริบทด้านชีวภาพทางการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช -- บทที่ 6 จิตเภสัชบำบัดและการพยาบาล -- บทที่ 7 การพยาบาลสุขภาพจิตบุคคลกลุ่มเสี่ยง -- บทที่ 8 ปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชในผู้สูงอายุและการดูแลช่วยเหลือ -- บทที่ 9 การพยาบาลผู้ที่มีปัญหาทางสุขภาพจิตและปรับตัว -- บทที่ 10 การพยาบาลบุคคลที่มีความผิดปกติด้านความคิดผู้ป่วยโรคจิตเภท -- บทที่ 11 การพยาบาลบุคคลที่มีความผิดปกติทางอารมณ์ : ผู้ป่วยอารมณ์แปรปรวน -- บทที่ 12 การดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่บ้าน -- บทที่ 13 กฎหมายและจริยธรรมทางการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช.

ไม่มีความคิดเห็นใดๆ สำหรับรายการนี้

เข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้ของคุณ เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)